Ako si vybrať akcie do svojho investičného portfólia?

Keď si ľudia uvedomia, prečo je dôležité investovať, obvykle sa následne pozrú na možnosti investovania. Ďalším logickým krokom je výber správneho brokera, cez ktorého investovať. Tí, ktorí si vybrali, že chcú investovať do akcií vzápätí stoja pred ďalšou otázkou. Ako si vybrať akcie, do ktorých investovať?

Túto základnú otázku si už položil každý investor, ktorý investuje do akcií. Neexistuje ale na ňu všeobecná odpoveď. Záleží už od samotného nastavenie investičného cieľa každého investora a tiež jeho vzťahu k riziku. Niekto môže preferovať dividendové akcie pred rastovými akciami vďaka ich nižšiemu riziku a pravidelným príjmom z dividendy. Iní zas majú nižšiu averziu k riziku a hľadajú väčšie príležitosti na výnos v rastových akciách. Ďalší zas budú hľadať zlatý stred.

My sa v tomto článku pozrieme najmä na to, aké kritéria by ste mali zohľadňovať pri výbere akcií. Tieto kritéria Vám pomôžu odpovedať na otázku ako vyberať akcie, do ktorých investovať.

Finančná sila a zdravie firmy

Ide o jeden z najdôležitejších aspektov, ktorý je potrebný zohľadniť pri výbere akcií. Spoločnosti so silným finančným zázemím sú stabilnejšie, vedia prekonať ťažké časy a nepotrebujú množstvo cudzieho kapitálu (dlhu) na financovanie vlastných aktivít. Takéto podniky majú taktiež v očiach investorov väčšiu prestíž a v očiach veriteľov si zas vedia vyjednať lepšie podmienky, pretože sú menej rizikové.

Naopak firmy s krehkou finančnou stabilitou môžu v prípade zhoršených makroekomických podmienok alebo neočakávaných udalostí dopadnúť zle, na čo doplatia akcionári. Zároveň takéto spoločnosti sú v mnohých prípadoch odkázané na dlh a kvôli vysokým dlhom splácajú vysoké úroky, čo im znižuje dlh.

Ako zistiť či je spoločnosť finančne zdravá? Finančné zdravie podnikov sa analyzuje v ich účtovníctve, ktoré je verejne dostupné a konkrétne najmä v súvahe. Posudzuje sa najmä miera zadlženia, pomer vlastného a cudzieho financovania, likvidita a tiež schopnosť splácať úroky z generovaného zisku. Investori ale dnes majú aj jednoduchšie nástroje na to, aby posúdili finančné zdravie firiem. Mnohé investičné weby totiž túto prácu spavia za Vás. My odporúčame GuruFocus.

ukazovatele
Ako si vybrať akcie? GuruFocus vie zhodnotiť mnoho ukazovateľov a faktorov za Vás.

Ziskovosť, rentabilita a konkurenčná výhoda

Rovnako dôležitý, ak nie dôležitejší faktor pri otázke ako si vybrať akciu, je práve faktor ziskovosti a rentability. Spoločnosti s nadpriemernými ziskovými maržami podľa W. Buffetta pravdepodobne disponujú nejakou konkurenčnou výhodou. Táto konkurenčná výhoda môže mať viacero podôb.

Apple má jedinečný zákaznícku základňu vďaka vlastému operačnému systému, za čo si môže pýtať účtovať vyššie ceny a dosahuje tak aj vyššie zisky. To potvrdzuje aj obrázok nižšie. Napriek tomu, že len každý piaty dodaný smarfón je iPhone, Apple získava až 50 % všetkých tržieb a 82 % ziskov z celého odvetvia.

apple podiel
Ako si vybrať akcie – konkurenčná výhoda je jedným z kľúčových faktorov

Konkurenčná výhoda môže mať aj iné podoby. Príkladom sú 2 platobné spoločnosti Visa a Mastercard, ktoré majú jedinečné postavenie na trhu. Ich platobný systém by bolo tak náročné a nákladné napodobniť, že sa o to kon kurenti ani veľmi nepokúšajú. Vďaka tomu si užívajú bezkonkurenčne dlhodobo najvyššie ziskové marže na trhu. Čo taká Coca-Cola alebo PepsiCo? Vďaka svojim celosvetovo známym značkám majú konkurenčnú výhodu, čo im opäť pomáha prinášať vyššie zisky. McDonald´s má svoju výhodu v tom, že ho poznajú ľudia všade a tak vedia čo môžu od neho čakať.

Ďalším dobrým príkladom konkurenčnej výhody je americký veľkoobchodný predajca Costco, ktorému sme sa venovali v našej analýze. Podnik vybudoval medzinárodnú sieť obchodov a vďaka obrovským objemom nákupov od dodávateľov získava množstevné zľavy. Tie mu umožňujú znižovať aj konečnú cenu pre spotrebiteľov. Výsledkom je, že ľudia dokážu najlacnejšie nakúpiť práve v Costco a firma si pritom užíva stabilný rast nielen príjmov, ale aj ziskov. Podobný prístup volí v leteckom segmente írsky Ryanair, ktorému sme sa tiež venovali v našej analýze. Medzi konkurenčné výhody patria aj rôzne práva a patenty.

Jednoducho povedané, ak má spoločnosť v nejakom odvetví dlhodobo vyššiu ziskovosť a rentabilitu, pravidelne ťaží z nejakej konkurenčnej výhody. Vyššia ziskovosť je pritom kľúčová z viacerých dôvodov. V prvom rade sú zisky prvá vec, od ktorej závisí cena akcie. Vyššie zisky ale prispievajú aj k vyššej finančnej sile. Zároveň v prípade ťažkostí vo svete majú tendenciu lepšie situáciu zvládnúť nadpriemerne ziskové spoločnosti. Tie môžu dokonca využiť takéto momenty na odkupovanie menších firiem. V neposlednom rade ziskovosť umožňuje investorom vraciať hodnotu prostredníctvom vyplácaných dividend a spätných odkupov akcií.

Ziskovosť firmy sa posudzuje predovšetkým cez ziskové marže a ich porovnanie s konkurenciou. V rámci jednotlivých odvetví sú veľké rozdiely v ziskovosti, takže porovnávať zisky IT firiem s priemyselnými podnikmi nemá veľký zmysel. Nižšie uvedený obrázok porovnáva čisté ziskové marže jednotlivých sektorov ekonomiky v 1. štvrťroku 2022 a 2023.

ziskove marze
Ako si vybrať akcie – porovnanie čistej ziskovej marže v jednotlivých odvetviach indexu S&P 500

Rentabilita sa meria najmä pomocou ukazovateľov ROA, ROE a ROIC. Tie vyjadrujú ako efektívne spoločnosť nakladá s majetkom (ROA), vlastným imaním (ROE) a investovaným kapitálom (ROIC). Úspšné podniky majú zvyčajne vysokú rentabilitu a preto ide o ukazovatele, ktorých trend by investor ignorovať rozhodne nemal. Podobne ako pri finančnom zdraví aj pri ziskovosti a rentabilite vedia investorom pomôcť investičné weby a nástroje. Opäť odporúčame GuruFocus.

Potenciál a rastové príležitosti

Ideálne odpoveď pri otázke ako si vybrať akcie je, aby mali okrem finančnej sily a ziskovosti aj vysoký potenciál. Pohľad do minulých rokoch môže poskytnúť aspoň trochu obraz o tom kam smeruje podnikanie spoločnosti. Ako bude ale smerovať podnikanie v budúcnosti je tá dôležitá otázka. Na stránke výskumnej organizácie zacks.com možno nájsť odhady analytikov na tohtoročné i budúcoročné príjmy a zisky, čo Vám tiež trochu pomôže.

Stále ale ide len o kvapku v mori. Ako investor potrebujete vedieť, že firma má pred sebou dlhé roky s možnosťami rastu. Či už rastie trh alebo sa podnik snaží hľadať potenciál mimo svojej hlavnej činnosti. Aj Google začal internetový výhľadávač a pozrite čo všetko robí spoločnosť Alphabet dnes. Firmy o svojich plánoch a rastových príležitostiach investujú pravidelné pri kvartálnych správach alebo prezentáciách investorom. Príkladom je dlhodobý výhľad manažmentu spoločnosti Coursera.

Ako si vybrať akcie, do ktorých investovať
Ako si vybrať akcie? – Spoločnosť Coursera v prezentácii investorom oznámila, že očakáva dlhodobý rast príjmov v rozpätí 25 – 30 % ročne a hrubú ziskovú maržu 58 – 63 %.

Mnohí investori pri otázke ako si vybrať akcie, do ktorých investovať uprednostňujú najmä potenciál firmy a odvetvia, v ktorom pôsobí. Cloud, analýza dát, umelá inteligencia, strojové učenie, internet vecí, kyberbezpečnosť, finančné technológie, metaverzum, streamovanie sú všetko odvetvia s veľkým potenciálom. Výber akcií z tohto odvetvia bez analýzy ďalších faktorov však môže byť drahá chyba.

Zároveň treba počítať s tým, že v nových nastupujúcich technológiách sa budú diať najväčšie zmeny. Potenciál bude lákať nových a nových konkurentov. Tí sa budú biť o svoj kus koláča, čo môže znamenať aj cenovú vojnu a nízke ziskové marže. Zároveň firma, ktorá je lídrom na trhu, sa o pár rokov môže stať nedôležitým hráčom. Spomeňte si na Nokiu.

Manažment

Najťažšie uchopiteľná téma a zároveň kľúčová. Tesla by nebola najcennejšou automobilkou bez Elona Muska, pravdepodobne by ani neexistovala. Vieme ako sa v počiatkoch darilo Apple bez jeho zakladateľa Steva Jobsa. Nemusí vždy pritom ísť o takýchto svetových vizonárov. Na trhu je mnoho podnikov riadených excelentnými ľudmi, ktorí dokážu zvrátiť ich úpadok a nasmerujú ich k novým príležitostiam. Dobrým príkladom je súčasná CEO spoločnosti AMD Lisa Su, ktorá prebrala potápajúcu sa ľoď a spravila z nej výstavný kúsok. Pôsobivé výsledky má napr. aj Dirk Van de Put v spoločnosti Mondelez, ktorú riadi od roku 2018. Podnik, ktorý vlastní okrem iného značky ako Oreo alebo Milka, sme sa tiež venovali v našej analýze.

Ako ale zistiť ktorý manažment je schopný a ktorý nie? To je naozaj ťažká úloha, pretože tu nevstupujú do hry jednoduché čísla. Každý CEO ale udáva svojej firme smer. Ak Vám dáva tento smer zmysel, je to dobre. Ak sa postupom času darí napĺňať vízia CEO, je to ešte lepšie. A ak je to podporené všetko číslami v podobe rastúcich príjmov a ziskov z nových odvetví, produktov alebo služieb, zdá sa, že manažment je na správnom mieste.

O kvalite manažmentu vie mnoho napovedať aj akvizície, ktorý vykonal. Sú akvizície potrebné a primerane ohodnotené alebo zvláštne a drahé. Mrhá vedenie podniku kapitálom akcionárov? Aký má vzťah k akcionárom alebo zamestnancom? Veria ich vízií? To všetko sú otázky, na ktoré by ste mali získať odpovede. Ak si chcete naštudovať o manažmente viac, je potrebné čítať kvartálne správy firiem alebo rozhovory s predstaviteľmi vedenia firmy.

Silné stránky, slabé stránky, riziká a detaily

Pri otázke ako si vybrať akcie by investor mal v neposlednom rade dobre rozumieť biznis modelu spoločnosti, nad ktorej kúpou uvažuje. Ako generuje príjmy? Sú pravidelné a dostatočne diverzifikované v rámci rôznych produktov a služieb, zákazníkov i geograficky? Čelí podnik nejakým rizikám – či už trhovým, demografickým, konkurenčným alebo gepolitickým?

Tieto riziká netreba podceňovať. Viaceré odvetvia si pravidelné prechádzajú ťažkými obdobiami, mali by ste sa uistiť, že „Vašej“ firmy sa to netýka. Vážne riziko môže predstavovať konkurencia s novým inovatívnejšom produktom. Demografia bola napr. jedným z dôvodov, prečo sa japonskému akciovému trhu dlho nedarilo, až kým v tomto roku opäť nezažiaril. Geopolitika je zas jedným z hlavných dôvodov, prečo sa nedarí čínskym akciám. Investori sa vyhýbajú vkladaniu kapitálu do akcií v krajine, ktorá potichu podporuje ruskú vojnu na Ukrajine, kde vládne komunizmus a ktorá vedie obchodnú vojnu s USA.

Okrem vyššie spomenutých faktorov treba zvážiť aj mnoho menších, nie úplne zjavných indikátorov. Jedným z nich je finančná angažovanosť manažmentu v spoločnosti. Čím viac vedenie podniku vlastní akcií, tým viac je motivovaná, aby sa akciám skutočne darilo. Pozitívnym signálom môže byť napr. sledovanie toho, či ľudia z manažmentu nakupujú alebo predávajú na voľnom trhu akcie spoločnosti. Ak nakupujú môže to predstavovať ich vieru v zhodnotenie akcií a ich investície. Predaje akcií manažmentom sú bežnejšie a pokiaľ nepresahujú medze, nie je dôvod na paniku.

Ďalším faktorom sú akciové kompenzácie. Tie vedia ohrozovať návratnosť investície v dôsledku toho, že firmy odmeňujú svojich zamestnancov nielen hotovosťou, ale aj akciami. To má svoje výhody. Spoločnosti ušetria peniaze a zamestnanci vlastniaci jej akcie sú viac motivovaní. Ak ale sú akciové kompenzácie priveľké, zamestnanci dostávajú primnoho akcií a množstvo akcií danej firmy v obehu sa veľmi rýchlo zvyšuje. Vy s rastúcim počtom akcií v obehu ale vlastníte čoraz menšiu časť firmy, pričom sa riedi aj zisk na 1 akciu, čo je jeden z kľúčových ukazovateľov ocenenia akcií.

Niektorí zodpovední invesotri pri analýze akcií nezabúdajú ani na ESG kritéria. Ovplyvniť naše rozhodovanie môže aj to či sa akcie sledovanej firmy nachádzajú v portfóliách tých najrešpektovanejších investorov na svete. Ak áno, o niečom to môže hovoriť.

Ocenenie akcií

Ako si vybrať akcie, do ktorých investovať? Vyššie sme popísali faktory, ktoré by ste mali pri výbere spoločnosti zohľadniť, ale ešte Vás čaká v rozhodovaní posledná vec. Ocenenie samotnej akcie. Na to môžete použiť hodnotové ukazovatele P/E; P/FCF alebo EV/EBITDA. Tí skúsenejší sa môžu pokúsiť namodelovať budúce cash flowy podniku a oceniť akcie pomocou diskontovaného cash flowu.

Treba si ale uvedomiť, že čím viac nájdete silných stránok a menej slabých stránok, tým viac budete musieť zaplatiť za akcie podniku viac, pretože sú v očiach investorov viac cenené. Inými slovami zaplatíte za násobky P/E, P/FCF a EV/EBITDA viac peňazí.

Pozri tiež zo sekcie návody a tipy:

Upozorňujeme:

– Článok nie je investičným odporúčaním
– Historická výnosnosť nie je nikdy zárukou budúcich výnosov
– Investície na kapitálových trhoch sú vždy rizikové
Ako si vybrať akcie?

xtb
Predchádzajúci článokAnalýza akcie AMD (2023): Jeden z najpôsobivejších obratov v histórii
Ďalší článokČínsky Baidu tvrdí, že jeho nová AI porazila ChatGPT
Marek pracuje ako analytik finančných trhov v investičnej spoločnosti Portu a špecializuje sa predovšetkým na makroekonómiu, globálne akciové trhy, prípadne komodity. Jeho cieľom je zvýšiť investičnú gramotnosť na Slovensku a približovať odborné témy ľudským jazykom. Marekove komentáre a analýzy vychádzajú v popredných médiách v Česku a na Slovensku.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno