Trh online vzdelávania

Jednou z oblastí, v ktorých si stále väčšie miesto získava digitalizácia je vzdelávanie. Technologické inovácie majú za dôsledok robotizáciu a automatizáciu, ktoré nahrádzajú pracovné miesta predovšetkým výrobných zamestnancov. Nezamestnanosť v jednotlivých štátoch vyspelého sveta je však naďalej napriek tomu na nízkych úrovniach. Je to spôsobené tzv. „kreatívnou deštrukciou“. Nové technológie síce nahrádzajú pracovnú silu, ale s ich vývojom sa vytvárajú aj nové profesie. Mení sa teda skôr štruktúra zamestnanosti, pričom mnohé štáty hlásia práve nedostatok pracovnej sily a to v oblastiach, ktoré sa dostávajú do popredia v posledných rokoch ako IT, dátoví analytici, marketingoví špecialisti, atď.

Dôkazom je fakt, že podľa Medzinárodnej organizácie práce globálna pracovná sila vzrastie do roku 2030 o 230 miliónov ľudí, pričom až 2 miliardy pracovných miest je ohrozených automatizáciou. Toto smerovanie bude vytvárať tlak na vznik nových pracovných miest v oblastiach s vyššou pridanou hodnotou, kde je potrebná profesionálna kvalifikácia.

Massive Open Online Courses (MOOCs) Market Size, Survey Report, Industry  Analysis, & Forecast
Rozmach trhu online vzdelávania, zdroj obrázku: Data Bridge Market Research

V mnohých štátoch ale školy nedokážu pružne reagovať na požiadavky pracovné trhu a tak musí dopyt po špecializovaných zamestnancov riešiť často samotný trh. V posledných rokoch totiž zažíva rozmach trh s online vzdelávaním, ktorý umožňuje získať vedomosti a kvalifikáciu za relatívne nízke náklady všetkým ľudom, ktorých pracovné miesta môžu byť automatizáciou ohrozené. Podľa výskumu organizácie Data Bridge Market Research by mal tento trh do roku 2027 rásť priemerným ročným tempom zhruba 37 %. My sa v tomto článku pozrieme na akcie 2 spoločností, ktoré sa na tomto trhu vyprofilovali medzi lídrov.

Akcie Coursera

Americká spoločnosť, ktorú v roku 2012 založili profesori počítačových vied na Univerzite Stanford podniká v 3 oblastiach: Consumer, Ensterprise a Degrees. Coursera má v súčasnosti 97 miliónov registrovaných používateľov z celého sveta a generuje tržby v stovkách miliónov dolárov.

Segment Consumer – V rámci spotrebiteľské segmentu sa Coursera zameriava na obyčajných ľudí, ktorí chcú získať novú znalosť, absolvovať kurzy, zlepšiť svoje zručnosti alebo získať profesionálny certifikát. Tí majú na výber z viac ako 2 200 projektov, 5 300 kurzov, 625 špecializácií, resp. 75 certifikačných kurzov, pričom niektoré sú zdarma a za iné používatelia platia podľa typu štúdia, ktorí si zvolia. Minulý rok firma predstavila taktiež službu Coursera Plus, na základe ktorej môžu študenti získať za pravidelný mesačný poplatok neobmedzený prístup k jej jednotlivým kurzom. Týmto krokom sa snaží Coursera zvýšiť pravidelnosť príjmov a zlepšiť ich predvídateľnosť.

Segment Enterprise

Druhý zdroj príjmov podniku pochádza z partnerskej oblasti. Coursera ponúka programy pre zamestnancov firiem, ktoré jej za tieto služby platia poplatky. Ďalšie peniaze spoločnosť získava skrz dohody s univerzitami, ktoré majú možnosť ponúkať vlastné online školenia na jej platforme. V rámci segmentu Coursera taktiež zarába vďaka programom pre zamestnancov štátov, vládnych agentúr či mestských organizácií.

Akcie Coursera
Akcie Coursera – model postavený na 3 pilieroch

Segment Degrees

V rámci segmentu Degrees majú používatelia platformy možnosť zakúpiť si plnohodnotné online štúdium v rôznych oblastiach s partnerskými univerzitami podniku a Coursera získava za štúdium každého žiaka určitú províziu. Aktuálne majú študenti k dispozícií na výber 38 vysokoškolských odborov z univerzít z celého sveta.

Segment20172018201920202021
Consumer (mil. $) 85,67107,55121,01192,91246,20
Enterprise (mil. $) 7,4226,8148,2670,78120,40
Degrees (mil. $) 2,547,4115,1429,8248,70
Celkové výnosy (mil. $) 95,63141,77184,41293,51415,29
Zmena+48,25%+30,08%+59,16%+41,49%
Vývoj tržieb z hadiska segmentu

Coursera zažíva v posledných rokoch výborný rast tržieb, ktorý je ťahaný všetkými 3 oblasťami podnikania. Tento trend by mal v nasledujúcich rokoch pokračovať, hoci je otázne, ako veľmi bude vplývať vojna na Ukrajine s tým súvisiaca inflácia na ochotu ľudí investovať do svojho vzdelania.

V každom prípade veríme, že firma má obrovský priestor na expanziu či už z hľadiska zákazníkov alebo geografie. K nej by mala dopomáhať napr. aj rozširujúca ponuka kurzov a certifikátov vystavovaných v spolupráci s firemnými klientmi ako sú IBM, Google, Salesforce a mnohých ďalších. Práve firemní a verejní klienti by sa mali starať o budúci rast podniku najvýraznejšie, čo je dobrou správou aj vzhľadom na to, že zisková marža tohto segmentu je najväčšia. Ich počet medzi rokmi 2019 a 2021 stúpol z 240 na 803 a tržby z 48,3 milióna na 120,4 milióna dolárov.


Na spoločnosti Coursera je mnoho vecí, ktoré sa nám páčia či už ide o jej víziu, takmer nulové zadlženie, stabilný biznis model postavený na 3 pilieroch alebo potenciál, avšak vyvstáva nám pri nej aj niekoľko červených vlajok. Podobne ako Udemy ani Coursera dosiaľ nie je zisková, hoci voľný cashflow dosiahol v roku 2021 v podstate nulu, čo znamená, že za naháňaním rastových príležitostí manažment nepáli veľké množstvo kapitálu.

Aj dôsledkom nedávneho vstupu na burzu firma vynakladá vysoké prostriedky na akciové kompenzácie (v pomere k tržbám 21 %) s cieľom prilákať talenty a udržať neutrálny cashflow, čo má za následok riedenie kapitálu akcionárov. Rizikom je taktiež konkurencia. Zatiaľ čo v spotrebiteľskom segmente má Coursera potenciál stať sa jednotkou, v oblasti „Enetrprise“ zaznamenáva lepšie výsledky aj rýchlejší rast spoločnosť Udemy a v segmente „Degree“ zas spoločnosť 2U.

Práve spotrebiteľský segment by mal byť pritom podľa nášho názoru najtvrdšie zasiahnutým v dôsledku nižšej kúpyschopnosti obyvateľstva, čo by sa malo pretaviť do nižšieho rastu v porovnaní s minulými rokmi.

Akcie Udemy

Pôvodom turecká firma Udemy predstavuje online vzdelávací trh s viac ako 183 000 kurzami, 65 tisícmi inštruktorov a 40 miliónmi študentov. Na rozdiel od Coursery pôsobí iba v 2 segmentoch – v spotrebiteľskom (Consumer) a vo firemnom (Udemy Business), pričom odlišnosť možno vidieť aj v samotnom biznis modeli. Zatiaľ čo Coursera ponúka vzdelávacie kurzy iba s vybranými partnermi, Udemy pôsobí ako otvorený trh, kde sa môže pridať svoj kurz v podstate hocikto, pričom podnik si zo zaplatenej sumy strhne províziu. Aj preto je ponuka školení omnoho väčšia.

Aktuálne Udemy väčšinu príjmov generuje prostredníctvom spotrebiteľského segmentu (v roku 2021 tvorili 63,9 %), v rámci ktorého taktiež ponúka predplatný mesačný model. V poslednom jeden a pol roku však možno vidieť v tejto oblasti stagnáciu, keď medzikvartálne nárasty tržieb ustali a štvrťročné príjmy prešľapujú na úrovni 78 až 88 miliónov dolárov.

image 2
Akcie Udemy – ponuka spoločnosti

Opačný prípad však ukazuje Udemy Business, ktorého kvartálne tržby medzi necelými 2 rokmi stúpli z 20,6 na 57,8 milióna dolárov. Celkový počet firemných zákazníkov pritom vzrástol z 6 na 10,5 tisíca a celkové opakujúce sa ročné príjmy (ARR) z tohto segmentu sa zvýšili z 85,3 na 239,3 miliónov dolárov. Z tohto počtu už 440 firiem generuje ARR vyššie ako 100 tisíc dolárov a v prípade 1 spoločnosti ARR presahuje hodnotu 5 miliónov dolárov. Ukazovateľ NRR vyjadrujúci ako firma dokáže nielen obnovovať kontrakty so zákazníkmi, ale ich aj rozširovať dosiahol hodnotu 118 %, čo je viac ako 114 % v prípade Coursery.

Segment201920202021
Consumer (mil. $)326,5331,2
Udemy Business (mil. $) 103,4187,0
Celkové výnosy (mil. $) 276,3429,9518,2
Zmena+55,58%+20,53%
Vývoj tržieb z hadiska segmentu, zdrojové údaje: GuruFocus

Spomínaná stagnácia v spotrebiteľskom segmente spôsobila nižšie tempo rastu tržieb v roku 2021, v ktorom príjmy ťahala najmä oblasť Udemy Business. Tento trend by mal naďalej pokračovať a manažment očakáva, že v roku 2022 by mali tržby dosiahnuť 610 až 640 miliónov dolárov, čo predstavuje nárast o zhruba 20,6 %. V spotrebiteľskom segmente sa očakáva stagnácia až mierne zníženie výnosov, tržby Udemy Business by mali stúpnuť o 63 %.


Čo sa týka pozitív a príležitostí, vidíme to veľmi podobne ako v prípade spoločnosti Coursera – výborný manažment, dobrý biznis model, nulový dlh, vysoké ESG hodnotenie a potenciál. Na druhej strane očakávame, že spotrebiteľský segment bude za svojou hlavnou konkurenciou skôr zaostávať. Podnik zároveň nebude kvôli svojej absencii benefitovať ani z rozmachu online vysokoškolského vzdelávania. To však umožňuje Udemy naplno sa sústrediť na zdá sa najlukratívnejšiu oblasť firemných klientov, v ktorom je spoločnosťou lídrom a zažíva aj najvyšší rast.

Podnikanie Udemy taktiež nie je ziskové a k rentabilite bude mať ťažšiu cestu nakoľko hrubá marža bola v roku 2021 vo výške 54,5 %, čo je o 5,5 percentuálnych bodov nižšia hodnota ako u Coursery. Akciové kompenzácie v pomere k tržbám v poslednom štvrťroku dosiahli 25,1 %, čo je vysoká hodnota, avšak do určitej miery ide opäť o dôsledok nedávneho debutu spoločnosti na burze.

Ocenenie akcie Udemy vs. akcie Coursera

SpoločnosťUdemyCoursera
Cena akcie$12,82$22,92
Trhová kapitalizácia (mld. $)1,793,29
Výnosy (mil. $)518,2415,3
P/S3,457,93
Cash-To-Debt41,31
Pokles akcií od najvyššej hodnoty-60,70%-63,30%
Hodnotenie akcií (0 – 100)63b67b
Hodnotenie akcií – subjektívne hodnotenie akcií na základe podnikania, finančnej sily, rentability, potenciálu, konkurencieschopnosti, ESG, rizík, manažmentu a výkonu akcií (0 – 100)

Ako akcie Udemy, tak akcie Coursera zažili v predchádzajúcich mesiacoch ťažké chvíle, keď od svojej maximálnej ceny klesli o viac ako 60 %. So súčasnými makroekonomickými rizikami, ktoré negatívne ovplyvňujú podnikanie oboch firiem nemožno očakávať, že v krátkej dobe ich akcie zažijú „veľký návrat“. Napriek tomu, na dlhodobom trende smerom k vyššej špecializácií pracovných miest a s tým spojenej potreby kvalitného online vzdelávania, to nič nemení.

A my veríme, že Coursera a Udemy si na tomto trhu budujú stabilnú pozíciu s desiatkami miliónmi používateľov, pričom by sme opäť vyzdvihli ich biznis model, nízky dlh, vysoký potenciál, ale aj pozitívny ESG vplyv. Aktuálne nám pripadajú akcie Udemy lacnejšie a výhodnejšie, ale na základe nášho subjektívneho hodnotenia sa nám viac páči Coursera. Akcie Udemy

Zo sekcie vs:

Akcie Cheescake Factory vs. Domino´s Pizza: ktoré sú lepšie pre rok 2022?
Akcie Roku vs. FuboTV: ktoré sú lepšie?
Akcie Activision Blizzard vs. Ubisoft: ktoré sú lepšie?
Akcie Starbucks vs. McDonald´s: ktoré sú lepšie v roku 2021?
Akcie Airbnb vs. Booking: ktoré sú lepšie pre rok 2021?
Akcie Nvidia vs. AMD, ktoré sú lepšie?
Akcie Broadcom vs. Skyworks: Ktoré sú lepšie?
Akcie Coca-Cola vs. Pepsi: Ktoré sú lepšie v roku 2021?
Akcie Facebook vs. Google. Ktoré sa oplatí kúpiť viac začiatkom roka 2021?
Akcie Ryanair vs. WizzAir: Ktoré sú lepšie?
Akcie Visa vs. Mastercard v roku 2021

xtb
xtb
Predchádzajúci článokAMD kupuje cloudový startup Pensando za $1,9 mld.
Ďalší článokUber robí ďalší krok k vytvoreniu „super-aplikácie“ pridaním nových služieb
Marek pracuje ako analytik finančných trhov v investičnej spoločnosti Portu a špecializuje sa predovšetkým na makroekonómiu, globálne akciové trhy, prípadne komodity. Jeho cieľom je zvýšiť investičnú gramotnosť na Slovensku a približovať odborné témy ľudským jazykom. Marekove komentáre a analýzy vychádzajú v popredných médiách v Česku a na Slovensku.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno