Visa

Cestu za tým, aby sa Visa stala každodennou súčasťou našich životov sa začala v roku 1958, po tom, čo ju spustila Bank of America ako prvú spotrebiteľskú kreditnú kartu s názvom Bank Americard. Spoločnosť sa rozrastala a v roku 1974 už expandovala do zahraničia. V roku 1975 Visa sa stala nezávislou firmou, pričom o rok neskôr sa firma premenovala na Visa. Analýza akcie Visa

Onedlho Visa zaviedla systém elektronickej autorizácie platobných transakcií a pripojila sa k sieti bankomatov, čo držiteľom kariet umožnilo výber hotovosti. Práve tieto kroky boli kľúčovými v tom, aby sa z podniku stal obor v dnešnej podobe. Teda 12. najcennejšia spoločnosť sveta s trhovou kapitalizáciou 481 miliárd USD, ročnými príjmami na úrovni takmer 30 miliárd a ziskom 15 miliárd USD. Dnes aj vďaka Vise môžeme svojou platobnou kartou alebo mobilom platiť v podstate kdekoľvek na svete. 

Biznis model

Podnikanie Visy si automaticky každý spojí s platením platobnými kartami. V skutočnosti ale firma žiadne karty nevydáva a ani si nestrháva od ľudí poplatky. Visa pôsobí ako sprostredkovateľ s vlastnou platobnou sieťou, ktorá spája spotrebiteľov, obchodníkov a finančné inštitúcie, napr. banky.

Inými slovami, keď zákazník uskutoční nákup pomocou karty Visa, transakcia sa odošle do banky obchodníka na autorizáciu. Prijímajúca banka potom odošle transakciu spoločnosti Visa na spracovanie. Po schválení transakcie sa peniaze prevedú z bankového účtu spotrebiteľa (issuer) na bankový účet obchodníka (acquirer). 

Ako zarába Visa, ako funguje Visa, ako funguje platobný systém Visa

Takto vyzerá platobný proces. Visa však zarába 4 rôznymi spôsobmi:

 • Servisné poplatky
 • Poplatky za spracovanie údajov
 • Poplatky za medzinárodné transakcie
 • Ostatné poplatky

Servisné poplatky

Príjmy v rámci tohto segmentu pozostávajú najmä z poplatkov, ktoré podporujú klientske využívanie služieb Visa. Objem platieb je hlavnou hnacou silou výnosov zo služieb. V roku 2022 príjmy tohto segmentu predstavovali 13,4 miliardy USD.

Poplatky za spracovanie údajov

Za spracovanie a zúčtovanie transakcií vo svojej sieti sú obchodníkom účtované poplatky za spracovanie údajov. Tieto poplatky platia za autorizáciu, zúčtovanie, vyrovnanie, služby s pridanou hodnotou, prístup k sieti a ďalšie služby údržby a podpory, ktoré uľahčujú transakcie a spracovanie informácií medzi klientmi. V roku 2022 príjmy tohto segmentu predstavovali 14,4 miliardy USD. Analýza akcie Visa

Poplatky Visa, Mastercard, American Express

Zdroj obrázku: Motley Fool

Poplatky za medzinárodné transakcie

Visa zarába tiež na cezhraničných transakciách prostredníctvom ich spracovania konverzie meny. Poplatky za medzinárodné prevody a platby pokrývajú výdavky spojené s konverziou mien a dodržiavaním medzinárodných zákonov. Visa získava z medzinárodných transakcií od 1,15 % do 2,40 % z objemu platby a taktiež fixný poplatok v rozmedzí 0,05 až 0,10 USD. V roku 2022 príjmy tohto segmentu predstavovali 9,8 miliardy USD.

Poplatky platobných spoločnosti za cezhraničné platby. Visa, Mastercard, American Express

Ostatné poplatky

Ostatné výnosy tvoria najmä služby s pridanou hodnotou, licenčné poplatky za používanie značky alebo technológie Visa, certifikáciu, licencovanie a kartové benefity, ako je rozšírená ochrana majiteľa účtu. V roku 2022 príjmy tohto segmentu predstavovali 2 miliardy USD. Analýza akcie Visa

Analýza akcie Visa - rozdelenie príjmov

Súhrnná suma týchto príjmov dosiahla 39,6 miliardy USD. Ide však o “hrubé tržby”. Od nich sú ešte potrebné odrátať stimuly pre zákazníkov, ktoré tvorili v roku 2022 až 10,3 miliardy USD. Tieto stimuly sú platené finančným inštitúciám, obchodníkom a partnerom s cieľom zvyšovať objem platobných transakcií, akceptáciu produktov Visa, inovácie a získavať zákazníkov od konkurencie.

Platobný gigant zároveň drží podiel vo viacerých cenných startupoch. Príkladom je švédska Klarna, najväčší európsky poskytovateľ BNPL (kúp teraz, zaplať neskôr) pôžičiek, do ktorého Visa investovala 377 miliónov USD v roku 2017. Visa vlastní aj 4,19 milióna akcií Block (bývalý Square) od roku 2011, čo predstavuje zhruba 1,2 % podiel vo firme. V roku 2015 firma investovala aj do jedného z najcennejších fintech startupov súčasnosti Stripe.

Analýza akcie Visa: vývoj hrubých príjmov Visa podľa jednotlivých segmentov

Visa ťaží z rozvoja platobných možností už dlhé dekády a trend sa nemení ani v posledných rokoch. Medzi rokmi 2015 a 2022 sa hrubé príjmy spoločnosti zvýšili o 137 % z 16,7 na 39,6 miliardy USD. Za tento čas sa jej zároveň rozrástli čisté tržby očistené o stimuly o 110 % z 13,9 na 29,3 miliardy USD a čistý zisk o 138 % z 6,3 na 15 miliárd USD. Akcie Visa

Akcie Visa


Úspech Visy sa naplno prejavil aj vo vývoji ceny jej akcií. Akcie Visa od finančnej krízy v roku 2008 vzrástli až o 1 500 % a napriek neistým makroekonomickým časom sa akcie firmy obchodujú blízko svojho maxima.

Je tomu najmä pre samotný charakter podnikania. Visa zarába na platobných transakciách a tie budú ľudia uskutočňovať napriek rastúcim cenám. Domácnosti si možno odpustia večeru v reštaurácií, nové oblečenie alebo dovolenku, ale platiť budú naďalej. Preto sa Vise zvykne dariť aj v ťažkých časoch, čoho dôsledok je posledný štvrťrok. Tržby spoločnosti sa medziročne zvýšili o 12 %, čistý zisk o 6 % a množstvo spracovaných transakcií o 8 %. V rokoch 2023 a 2024 analytici odhadujú, že Visa vykáže medziročný rast tržieb 10 % a zisku 12,5 až 13,5 %.

Ďalší potenciál rastu

Investori si ale na Vise necenia iba jej stabilitu, ale i ďalší potenciál. Doba hotovosti pomaly mizne a nastupuje doba online platieb, smartfónov, inteligentných hodiniek, atď. V Európe a USA sú tieto možnosti už v podsatete samozrejmosť, ale juhoamerický a najmä africký trh ponúkajú stále veľké príležitosti.

Spoločnosť ale zároveň objavuje nové možnosti rastu v rámci nových produktov a služieb, kam patria Value added services (služby s pridanou hodnotou), New flows (nové toky) a ďalšie. V rámci služieb s pridanou hodnotou Visa ponúka svojim partnerom rozšírené možnosti o analýzu dát, rizikový manažment, prevenciu hrozieb, kontrolu účtov, digitálne poistenie, BNPL možnosti, poradenstvo a ďalšie nastupujúce trendy.

Visa zároveň tlačí na nové zdroje príjmov, ktorými sa stávajú toky peňazí medzi spotrebiteľmi (P2P), podnikmi (B2B), vládami a ich kombinácií (B2C, G2C). Do týchto iniciatív sa radí napr. aj Visa Direct, ktorá umožňuje firmám aj spotrebiteľom posielať peniaze priamo na bankový účet alebo kartu. V rámci ďalších možností Visa pracuje na nových technológiách, akými sú biometrické overovanie a procesovanie platieb v reálnom čase.

visa new flows

Analýza akcie Visa, zdroj obrázku: Annual Report Visa 2022

Konkurenčné výhody

Ďalším dôvodom popularity Visy sú jej konkurenčné výhody:

 • Globálny dosah a značka: Platobná sieť spoločnosti Visa je akceptovaná prakticky všade. Zároveň je rozpoznateľnosť značky vysoká a pozitívne vnímaná.
 • Postavenie na trhu: Na trhu je len niekoľko veľkých hráčov, pričom jediným, ktorý sa veľkosťou môže rovnať Vise je Mastercard. Špecifickosť trhu zároveň zabraňuje vstupu na trh novým konkurentom.
 • Inovácia: Visa úspešne vyvíja nové služby, aby uspokojila rastúce potreby svojich spotrebiteľov.
 • Rentabilita: Zisková marža spoločnosti dosahuje 50 %. To znamená, že každé euro tržieb premení na 50 centov zisku. To sú bezkonkurenčne najvyššie miery ziskovosti, aké (aj v normálnych časoch) v korporátnom svete nájdete. Návratnosť investovaného kapitálu (ROIC) dosahuje 27 %. 
 • Finančná sila: Visa len v roku 2022 vygenerovala 17,9 miliardy USD voľných hotovostných tokov. Táto finančná sila robí nielen podnik stabilným, ale využíva tieto prostriedky aj na zvyšovanie dividendy, ale aj odkupy vlastných akcií. Okrem toho ale zároveň každý rok míňa peniaze (za posledných 5 rokov 3 miliardy USD) na akvizície menších firiem, ktoré rozširujú jej možnosti.

Riziká

 • Konkurencia: Visa má na svojom trhu vedúce postavenie, ale to neznamená, že môže “zaspať na vavrínoch”. Vo svete fintech sa stále viac presadzujú nové firmy, ako PayPal, Block, AlipPay a ďalší, ktoré v niektorých častiach podnikania konkurujú Vise.
 • Kyberútoky: Kybernetické útoky hackerov sa stávajú sofistikovanejšími a ak by nejaký dokázal ohroziť dáta Visy, bol by to pre ňu a jej zákazníkov problém.

Ocenenie akcie Visa

UkazovateľVisaMastercardAmerican ExpressPayPal
Tržby (mld. $)29,322,252,627,5
Čistý zisk (mld. $)15,09,97,52,4
Čistá zisková marža50,3 %44,7 %14,3 %8,8 %
P/E31,835,616,536,0
P/FCF27,234,96,317,1
EV/EBITDA24,627,311,717,0
Dividendový výnos0,72 %0,56 %1,28
Zdrojové údaje: Gurufocus

Oproti hlavnému konkurentovi Mastercard sa javia akcie Visa lacnejšie na základe všetkých hodnotových ukyzovateľov a zároveň prinášajú investorom vyšší dividendový výnos. Zároveň má Visa na trhu najvyššiu ziskovú maržu. Oproti spoločnostiam American Express a PayPalu sú však akcie Visa drahšie, čo však môže byť dané silnejšími konkurenčnými výhodami a vyššou rentabilitou.

Hoci sa akcie firmy na základe ukazovateľa P/E neobchodujú lacno, v skutočnosti sa lacnejšie za posledných 10 rokov obchodovali jedine medzi rokmi 2014 až 2016. Za túto dekádu sa akcie Visa pohybovali podľa indikátoru P/E na úrovni 25 až 40.

Zhrnutie:

Máloktorá spoločnosť má tak silné základy, ako práve Visa. Tento fakt spolu s ďalším potenciálom robí jej akcie žiadaným artiklom. Akcionári firmy sa okrem vysokej návratnosti tešia aj pravidelne rastúcim dividendám. Akcie Visa môžu byť vhodnou voľbou medzi stabilnou a rastovou zložkou akéhokoľvek portfólia. Analýza akcie Visa

Pozri tiež:

Upozorňujeme:

– Článok nie je investičným odporúčaním
– Historická výnosnosť nie je nikdy zárukou budúcich výnosov
– Investície na kapitálových trhoch sú vždy rizikové

xtb
xtb
Predchádzajúci článokNajmenej výkonné ETF fondy roku 2023 lákajú peniaze investorov
Ďalší článokL´Oreal rozširuje svoje portfólio akvizíciou, ktorou mieri na Čínu
Marek pracuje ako analytik finančných trhov v investičnej spoločnosti Portu a špecializuje sa predovšetkým na makroekonómiu, globálne akciové trhy, prípadne komodity. Jeho cieľom je zvýšiť investičnú gramotnosť na Slovensku a približovať odborné témy ľudským jazykom. Marekove komentáre a analýzy vychádzajú v popredných médiách v Česku a na Slovensku.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno