Daň z akcií, ETF a ďalších cenných papierov – Príjmy FO z cenných papierov


V tomto článku sa zameriame na dôležité informácie týkajúce sa zdaňovania príjmov z investícií do akcií a ETF fondov, ako aj ďalších druhov investícií. Dane sú neoddeliteľnou súčasťou investovania a je dôležité si uvedomiť, že nedodržiavanie daňových povinností je podľa slovenských zákonov trestným činom. Preto by žiadny investor nemal podceňovať platenie daní z investícií, ale naopak by mal venovať pozornosť tomu, aby všetko bolo správne. Okrem toho sa pozrieme aj na možné daňové výnimky platné pri investovaní do cenných papierov a možnosti zníženia daňového základu.

Kedy musím zdaňovať príjmy z investovania?

V prvom rade je dôležité vedieť, že výnosy z investovania sa nezdaňujú ihneď, ale až vtedy, keď sa investícia predáva, napríklad pri predaji akcií, fondov ETF, podielových listov, kryptomien alebo iných cenných papierov. To znamená, že kým nedôjde k predaju, nezáleží na tom, či vaša investícia zarába alebo stráca. Avšak, keď už k predaju dôjde a výsledkom je zisk, je dôležité myslieť nielen na dane, ale aj na odvody.

Daňová sadzba závisí od výšky dosiahnutých výnosov. Ak ste na svojej investícii zarobili menej ako 176,8-násobok platného životného minima (pre rok 2023 je to 41 445,5 eur), príjem sa zdaňuje sadzbou 19 %. No ak táto suma prekročí uvedený limit, daň z cenných papierov môže bude až 25 %. Okrem dane je potrebné platiť aj zdravotné odvody vo výške 14 %, pričom ich výšku vypočíta zdravotná poisťovňa.

Celkovo tak investor odvedie približne 30 % zo zisku, ak príjmy nepresiahnu hranicu 41 445,5 eur. ((1-19%)*(1-14%) = 0,81 * 0,86 = 0,6966).

Daň z akcií, ETF a cenných papierov - kedy musím zdaniť príjmy z investovania v roku 2024?

Výnimky a možnosti zníženia základu dane

Ak ste na základe informácií vyššie dospeli k tomu, že Vám vznikla daňová povinnosť, nemusí tomu tak byť. Existujú totiž výnimky, pri ktorých nie je potrebné platiť daň z akcií, daň z ETF ani iných investičných aktív.


Výnosy z cenných papierov obchodovaných na burze nie sú potrebné zdaňovať, ak ich držíte dlhšie ako 1 rok. Sem patria akcie, ETF fondy a kryptomeny obchodované na burze (ETP). V praxi to znamená, že ak držíte napríklad akcie Apple viac ako 1 rok a dosiahli ste na nich výnos, nemusíte platiť daň z týchto akcií. No ak predáte akcie skôr, než uplynie 1 rok, štát sa na to pozerá ako na krátke obchodovanie, a vtedy vzniká daňová povinnosť. V prípade, že nesplníte tento časový horizont, musíte zaplatiť daň z akcií, avšak máte možnosť ju znížiť o 500 eur. Táto možnosť zníženia sa vzťahuje aj na ostatné druhy aktív.

Príklad: Akcie Apple som nakúpil 5.1.2023 v počte 100 ks za cenu 100 eur/kus, čiže za 10 000 eur. Akcie Apple som predal 20.12. pri cene 200 eur/kus. Hodnota investície tak vzrástla na 20 000 eur, čiže výnos predstavuje 10 000 eur. Keďže suma nepresiahla 176,8-násobok životného minima, bude sa výnos zdaňovať sadzbou 19 %. Vypočítaná daň predstavuje 1 900 eur, zdravotné odvody vypočíta poisťovňa (malo by ísť o 1 400 eur – 14 % sadzba). Daň je však možné si v daňovom priznaní znížiť o 500 eur (je možné si to uplatniť iba raz za daňové priznanie). Výsledná daň tak bude 1 400 eur. Ak by sme držali akcie dlhšie ako rok, daň ani zdravotné odvody sa neplatia.

Možnosť zníženia základu dane o 500 eur zároveň znamená, že pokiaľ Váš zisk nepresiahne 500 eur, nemusíte ho v daňovom priznaní uvádzať.

Daň z dividendy

Okrem príjmov z predaja cenných papierov (kapitálový výnos) môže investor zarábať aj prostredníctvom dividendového výnosu alebo úrokov úrokov plynúcich z držania cenných papierov (napr. pri dlhopisoch). Daň z dividendy na Slovensku je určená sadzbou 7 %. Ak boli dividendy z akcií zdanené v zahraničí, daňovník si túto daň započíta voči dani splatnej na Slovensku, aby sa zamedzilo dvojitému zdaneniu. O tomto vzťahu hovorí Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia. V praxi to znamená, že ak vám na obchodný účet príde zdanený výnos a to vyššou sadzbou ako 7 % (prakticky vo všetkých prípadoch okrem britských akcií), daň z dividendy už na Slovensku neplatíte.

POZOR, 7% daňová sadzba sa uplatňuje podľa § 51e ods. 3 písm. a) zákona o daniach z príjmov v prípade dividend z akcií akciových spoločností alebo z dividend s.r.o. Pre dividendy z ETF fondov sa uplatňuje 19 %/25 % daňová sadzba (výška sadzby závisí rovnako ako vyššie podľa toho či príjem presiahol 176,8-násobok životného minima).

Daňová sadzba pri dividendách tak bude predstavovať rozdiel medzi daňovými sadzbami z dividend Slovenska a krajiny, z ktorej výnos pochádza. Napr. keďže na Slovensku je sadzba 19 % a v USA 15 %, daň z dividendy bude v tomto prípade pri ETF fondoch predstavovať 4 %. Prehľad sadzieb dane podľa príslušných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia nájdete TU.

Ako vyplniť daňové priznanie FO

Príjmy z predaja cenných papierov zaraďujeme medzi ostatné príjmy podľa § 8 ods. 1 písm. e) v tom prípade, ak nejde o príjmy zo závislej činnosti alebo príjmy z kapitálového majetku. Pri predaji cenných papierov sa zdaňuje základ dane. Do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahŕňa zdaniteľný príjem z predaja cenných papierov znížený o výdavky preukázateľne vynaložené na jeho dosiahnutie. Za preukázateľné výdavky sa považuje:

  • Kúpna cena
  • Zaplatené minuloročné zdravotné odvody
  • Poplatky

Daň z akcií a ETF sa v daňovom priznaní vypĺňa v oddieli VIII. v tabuľke 3 a riadku 5, ako je zobrazené na obrázku.

Daň z akcií a ETF
Daň z akcií a ETF, zdroj: Finančná správa

Daňové priznanie sa každoročne podáva najneskôr do 31. marca.

Pozri tiež zo sekcie návody a tipy:

Upozorňujeme:

– Článok nie je investičným odporúčaním
– Historická výnosnosť nie je nikdy zárukou budúcich výnosov
– Investície na kapitálových trhoch sú vždy rizikové

xtb
Predchádzajúci článokKvartálne výsledky Big Tech: Čo reportovali Tesla, Apple a ďalšie?
Ďalší článokDiamondback Energy a Endeavor Energy blízko ropnej fúzie v hodnote 50 miliárd USD
Marek pracuje ako analytik finančných trhov v investičnej spoločnosti Portu a špecializuje sa predovšetkým na makroekonómiu, globálne akciové trhy, prípadne komodity. Jeho cieľom je zvýšiť investičnú gramotnosť na Slovensku a približovať odborné témy ľudským jazykom. Marekove komentáre a analýzy vychádzajú v popredných médiách v Česku a na Slovensku.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno