Daň z akcií, ETF a ďalších cenných papierov – Príjmy FO z cenných papierov

V tomto článku Vám prinesieme podstatné informácie z oblasti zdaňovania príjmov z investícií do akcií a ETF fondov, ale aj ďalších investícií. Dane sú súčasťou investovania a treba si uvedomiť, že nesplnenie daňovej povinnosti je podľa slovenských zákonov trestným činom. Preto by žiaden investor nemal platenie daní z investovania podceňovať, ale naopak mal by si dať záležať, aby bolo všetko správne. Pozrieme sa tiež na daňové výnimky, ktoré platia pri investovaní do cenných papierov či možnosti zníženia základu dane.

Kedy musím zdaňovať príjmy z investovania?

V prvom rade platí, že výnosy z investovania sa nezdaňujú priebežne, ale až pri výplate investície, napríklad pri predaji akcií, ETF fondov, podielových listov, kryptomien alebo iných cenných papierov. Kým k predaju nedôjde, nezáleží na tom, či investícia zarába alebo prerába. Ak ale už k predaju dôjde a výsledkom je zisk, treba myslieť nielen na dane, ale aj odvody.

Výška daňovej sadzby závisí od dosiahnutých výnosov. Ak ste na investícií zarobili na svojej investícií menej ako 176,8-násobok platného životného minima (pre aktuálne priznanie v roku 2023 je to 37 981,94 eur), tak sa bude príjem daňovať sadzbou 19 %. Ak sa táto suma presiahne, tak daň z cenných papierov dosiahne až 25 %. Okrem dane je potrebné zaplatiť z výnosu aj zdravotné odvody a to vo výške 14 %, pričom odvody vypočíta zdravotná poisťovňa.

Celkovo tak investor odvedie približne 30 % zo zisku, ak príjmy nepresiahnu hranicu 37 981,94 eur. ((1-19%)*(1-14%) = 0,81 * 0,86 = 0,6966).

Daň z akcií, daň z ETF, daň z cenných papierov
Daň z cenných papierov – náklady

Výnimky a možnosti zníženia základu dane

Ak ste na základe informácií vyššie dospeli k tomu, že Vám znikla daňová povinnosť, nemusí tomu tak byť. Existujú totiž výnimky, pri ktorých nie je potrebné platiť daň z akcií, daň z ETF ani iných investičných aktív.

Tú najdôležitejšiu výnimku predstavuje tzv. časový test. Výnosy z cenných papierov obchodovaných na burze nie je potrebné zdaňovať, ak ich držíte aspoň 1 rok. Takýmito aktívami sú akcie, ETF fondy, ale aj kryptomeny obchodované na burze (ETP). V praxi to znamená, že ak držíte napr. akcie Apple viac ako 1 roku a dosiahli ste pri nich výnos, daň z akcií neplatíte. Ak ste akcie predali skôr ako po uplynutí 1 roku, štát sa pozerá na vašu aktivitu nie ako na investovanie, ale ako na krátke obchodovanie a vzniká Vám daňová povinnosť. V prípade, že časový test teda dodržaný nebol, investor musí zaplatiť daň z akcií, ktorú si ale môže znížiť o 500 eur. Táto možnost zníženia platí aj pre iné aktíva.

Príklad: Akcie Apple som nakúpil 5.1.2022 v počte 100 ks za cenu 100 eur/kus, čiže za 10 000 eur. Akcie Apple som predal 20.12. pri cene 200 eur/kus. Hodnota investície tak vzrástla na 20 000 eur, čiže výnos predstavuje 10 000 eur. Keďže suma nepresiahla 176,8-násobok životného minima, bude sa výnos zdaňovať sadzbou 19 %. Výpočítaná daň predstavuje 1 900 eur, zdravotné odvody vypočíta poisťovňa (malo by ísť o 1 400 eur – 14 % sadzba). Daň je však možné si v daňovom priznaní znížiť o 500 eur (je možné si to uplatniť iba raz za daňové priznanie). Výsledná daň tak bude 1 400 eur. Ak by sme držali akcie dlhšie ako rok, daň ani zdravotné odvody sa neplatia.

Možnosť zníženia základu dane o 500 eur zároveň znamená, že pokiaľ Váš zisk nepresiahne 500 eur, nemusíte ho v daňovom priznaní uvádzať.

Daň z akcií, daň z ETF
Daň z akcií a daň z ETF

Daň z dividendy

Okrem príjmov z predaja cenných papierov (kapitálový výnos) môže investor zarábať aj prostredníctvom dividendového výnosu alebo úrokov úrokov plynúcich z držania cenných papierov (napr. pri dlhopisoch). Daň z dividendy na Slovensku je určená sadzbou 7 %. Ak boli dividendy z akcií zdanené v zahraničí, daňovník si túto daň započíta voči dani splatnej na Slovensku, aby sa zamedzilo dvojitému zdaneniu. O tomto vzťahu jedná Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia. V praxi to znamená, že ak vám na obchodný účet príde zdanený výnos a to vyššou sadzbou ako 7 % (prakticky vo všetkých prípadoch okrem britských akcií), daň z dividendy už na Slovensku neplatíte.

POZOR, 7% daňová sadzba sa uplatňuje podľa § 51e ods. 3 písm. a) zákona o daniach z príjmov v prípade dividend z akcií akciových spoločností alebo z dividend s.r.o. Pre dividendy z ETF fondov sa uplatňuje 19 %/25 % daňová sadzba (výška sadzby závisí rovnako ako vyššie podľa toho či príjem presiahol 176,8-násobok životného minima).

Daňová sadzba pri dividendách tak bude predstavovať rozdiel medzi daňovými sadzbami z dividend Slovenska a krajiny, z ktorej výnos pochádza. Napr. keďže na Slovensku je sadzba 19 % a v USA 15 %, daň z dividendy bude v tomto prípade pri ETF fondoch predstavovať 4 %. Prehľad sadzieb dane podľa príslušných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia nájdete TU.

Ako vyplniť daňové priznanie FO

Príjmy z predaja cenných papierov zaraďujeme medzi ostatné príjmy podľa § 8 ods. 1 písm. e) v tom prípade, ak nejde o príjmy zo závislej činnosti alebo príjmy z kapitálového majetku. Pri predaji cenných papierov sa zdaňuje základ dane. Do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahŕňa zdaniteľný príjem z predaja cenných papierov znížený o výdavky preukázateľne vynaložené na jeho dosiahnutie. Za preukázateľné výdavky sa považuje:

  • Kúpna cena
  • Zaplatené minuloročné zdravotné odvody
  • Poplatky

Daň z akcií a ETF sa v daňovom priznaní vypĺňa v oddieli VIII. v tabuľke 3 a riadku 5, ako je zobrazené na obrázku.

Daň z akcií a ETF
Daň z akcií a ETF, zdroj: Finančná správa

Daňové priznanie sa každoročne podáva najneskôr do 31. marca.

Pozri tiež zo sekcie návody a tipy:

Upozorňujeme:

– Článok nie je investičným odporúčaním
– Historická výnosnosť nie je nikdy zárukou budúcich výnosov
– Investície na kapitálových trhoch sú vždy rizikové

xtb
Predchádzajúci článokSpotify presiahol 500 miliónov užívateľov, Wall Street je optimistická
Ďalší článokČo odznelo na XTB Online trading konferencii 2023?
Marek pracuje ako analytik finančných trhov a špecializuje sa predovšetkým na makroekonómiu, globálne akciové trhy, prípadne komodity. Jeho cieľom je zvýšiť investičnú gramotnosť na Slovensku a približovať odborné témy ľudským jazykom. Marekove komentáre a analýzy vychádzajú v popredných médiách v Česku a na Slovensku.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno