Ukazovateľ EV/EBITDA a jeho využitie pri analýze akcií

V článku sa venujeme ukazovateľu EV/EBITDA a tomu ako funguje v praxi, resp. ako ho využívať pri analýze akcií.

0
640

Analýza akcie

Základom každej investície a investičného rozhodnutia by mala byť dôkladná analýza, avšak ako sa dnes stáva investovanie čoraz populárnejšie, mnoho najmä mladších ľudí špekuluje na rast firiem, ktoré majú veľký potenciál. Problémom však je, že často ani nevedia ako v skutočnosti na tom daná firma je z hľadiska čísel. Pri výbere správnej akcie je treba zohľadniť hneď niekoľko faktorov, pričom ten najdôležitejší je to za akú cenu akcie nakúpite. EV/EBITDA

Investor by sa mal pred investovaním pokúšať zohľadniť tieto základné faktory:

xtb
  • Čo firma robí, ako zarába a aký ma potenciál
  • Potenciál trhu, na ktorom spoločnosť pôsobí
  • Hodnotové ukazovatele 
  • Finančná sila a zdravie
  • Vývoj a rentabilita
  • Manažment 
  • Dividendový výnos a spätné odkupy akcií

V predchádzajúcich článkoch sme sa venovali ukazovateľom, ktoré analyzujú finančné zdravie a silu podniku, ziskovým maržám a ich využitiu pri investovaní, ale aj hodnotovým ukazovateľom P/E a P/FCF. Dnes sa pozrieme na ďalší veľmi dôležitý ukazovateľ, ktorému by sa mala venovať dostatočná pozornosť a to EV/EBITDA.

EV/EBITDA

Ukazovateľ EV/EBITDA sa skladá z 2 samostatných ukazovateľov, pričom prvý je Enterprise Value (EV), ktorý možno interpretovať ako hodnota podniku a druhý je EBITDA.

Enterprise Value (EV)

Hneď na začiatku ešte treba upozorniť, že trhová kapitalizácia, ktorá sa často označuje aj ako trhová hodnota podniku nevyjadruje to isté čo hodnota podniku (EV). Zatiaľ čo trhová kapitalizácia jednoducho odráža hodnotu akcií spoločnosti na burze (počet akcií x cena akcií), tak hodnota podniku (EV) berie do úvahy okrem počtu a ceny akcií aj hotovosť a zadlženosť firmy, pričom zadlženosť ju zvyšuje a hotovosť znižuje. Je to v dôsledku toho, že dlh zvyšuje cenu (v tejto interpretácií hodnotu) podniku a jeho akcií, keďže okrem akcií investor kupuje aj jeho záväzky a naopak hotovosť a hotovostné ekvivalenty cenu znižujú.

EBITDA

Ukazovateľ EBITDA vyjadruje zisk pred zaplatením úrokov, zdanením a odpismi. Z hľadiska presnosti je tento indikátor často presnejší ako čistý zisk, keďže udáva obraz o tom ako sa firme darí v jej podnikaní odhliadnuc od položiek, ktoré môžu zahmlievať skutočný výkon podniku.

Typickým príkladom sú dane, keďže miera zdanenia sa môže v jednotlivých rokoch pri globálnych spoločnostiach výrazne líšiť a tak čistý zisk nemusí podávať verný obraz o tom ako sa im darí. Podobne aj platby úrokov za existujúci alebo novovytvorený dlh môžu skresľovať čistý zisk podniku. Ukazovateľ EBITDA tieto položky ignoruje a zároveň neráta ani s odpismi, ktoré nevyjadrujú skutočné utratené peniaze, ale peňažné vyjadrenie znehodnotenia majetku v dôsledku opotrebenia.

Čo vyjadruje EV/EBITDA

EV/EBITDA teda dáva do pomeru hodnotu podniku so ziskom pred zaplatením úrokov, zdanením a odpismi. Vyjadruje tak koľko investor platí v danom momente za 1 dolár zisku EBITDA, resp. to či sú spoločnosť a jej akcie drahé alebo lacné. Môžeme ho teda zaradiť taktiež medzi hodnotové ukazovatele.

Nakoľko je v mnohých prípadoch ukazovateľ EV presnejší ako trhová kapitalizácia, s ktorou sa ráta pri kalkulácií základných hodnotových ukazovateľoch ako P/E, P/S, P/FCF, P/B a ukazovateľ EBITDA zas presnejší ako čistý zisk, mal by s ním každý investor pri oceňovaní akcií pracovať.

EV/EBITDA v praxi

V praxi nájdete viacero akcií, ktoré na základe ukazovateľa P/E, dávajúceho do pomeru cenu akcie a čistý zisk na akciu, vyzerajú byť extrémne drahé (násobky často viac ako 70). V takýchto prípadoch si môžete často hovoriť prečo sú ochotné akciové trhy platiť takú cenu za akcie konkrétnej firmy. Avšak v niektorých prípadoch to môže byť spôsobené tým, že ukazovateľ P/E je skreslený a pomer EV/EBITDA môže byť faktor, ktorým sa riadia iní investori. Tento princíp sa pritom dá aplikovať aj opačne.

EV = (počet akcií x cena akcií) + celkový dlh – hotovosť a hotovostné ekvivalenty

Príklad:

Cena akcie Amazon: $3446,57
Počet akcií Amazon: 0,50644 mld.
Hotovosť: 89,89 mld.
Dlh: 123,25 mld.
EBITDA: 64,84 mld.

EV AMZN = (3446,57 x 0,50644) + 123,25 – 89,89
EV AMZN = 1712,12 mld.

EV/EBITDA AMZN = 1712,12 / 64,84
EV/EBITDA AMZN = 26,4

Ukazovateľ EV/EBITDA
Zdroj obrázku: Finance Yahoo

Na príklade vyššie možno videť veľký rozdiel v interpretovaní toho či sú akcie spoločnosti drahé pri použití jednotlivých hodnotových ukazovateľov. Zatiaľ čo pri použití ukazovateľa P/E sa javia veľmi drahé, na základe pomeru EV/EBITDA vyzerajú byť vzhľadom na prospekty spoločnosti férovo ocenené.

Vo všeobecnosti však platí, že čím menšia je hodnota EV/EBITDA, tým menej platíte za vlastníctvo danej akcie. Podobne však ako pri ostatných hodnotových ukazovateľoch aj tu platí, že investori sú ochotní platiť viac za spoločnosti, ktoré majú pred sebou svetlé vyhliadky a naopak platia len malé násobky za firmy, ktorým sa nedarí, resp. ich budúcnosť nevyzerá ružovo.

Pri určovaní ceny akcie teda nestačí pozrieť na hodnoty P/E, P/FCF alebo EV/EBITDA, ale zhodnotiť si aj potenciál odvetvia a daného podniku. Taktiež odporúčame si pozrieť vývoj jednotlivých ukazovateľov z hľadiska niekoľkých rokov a posúdiť aj ďalšie faktory, ktoré sme spísali na začiatku. Dokážete si tak spraviť lepší prehľad o tom, ako sa firme v skutočnosti darí a čo tieto indikátory ovplyvňuje.

Ďalšie návody a tipy:

Ziskové marže: hrubá, operatívna, čistá: aký je medzi nimi rozdiel?
Ukazovateľ P/FCF a jeho využitie v investovaní
Ukazovateľ P/E a jeho využitie v investovaní
Analýza finančného zdravia a sily spoločnosti. Ako na to?
Čo znamená pojem dividendový kráľ + aktuálny zoznam 31 akcií
Čo znamená pojem dividendový aristokrat + aktuálny zoznam 65 akcií
Čo je to ESG investovanie a prečo vytvára jedinečnú šancu pre Európu?
Čo sú ETF fondy? Kompletný sprievodca investovania do ETF
Vstup na burzu cez SPAC. Čo je to a aké prináša výhody?
Investovanie a investície v roku 2021 – Toto sú vaše možnosti
Cez koho investovať? Porovnanie brokerov 2021

xtb

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno