Zvyšovanie úrokových sadzieb ako hlavná zbraň centrálnych bánk

Rýchly a pomerne neočakávaný príchod inflácie v minulom roku dal do pozoru všetkých. V boji proti zdražovaniu vytiahli dve najdôležitejšie centrálne banky, americký Fed a európska ECB, osvedčené zbrane – zvyšovanie úrokových sadzieb. Fed zareagoval na rast cenovej hladiny pohotovo a sadzby zvyšuje vôbec najrýchlejšie v histórií. Jeho kroky už nasleduje aj ECB. Úrokové sadzby a investovanie

Problémom ale je, že zvyšovanie základnej úrokovej sadzby predražuje úvery. V dôsledku toho si menej požičiavajú ako domácnosti, tak aj firmy. Nakoniec má tento proces efekt na celú ekonomiku, ktorá sa začne zadrhávať a môže spadnúť do recesie. Zároveň je typickým javom rast nezamestnanosti. To je vystavený šek za to, že centrálne banky sa snažia zbaviť vysokej inflácie. A keďže ekonomika a finančné trhy sú prepojené, rast úrokových sadzieb nie je pozitívnym javom ani pre investorov. Ako sa teda zachovať v situácií, keď sa úrokové sadzby zvyšujú?

LFgh2pVbpn3tab3uJIYwpw3eP46DIEO4HaMrjqQQaJ2fYj7i v697NbRosSIpHq v1G83Hn eejOpXb2sJgmBZlbeiQuD4VzFnsV 0tiSb50ycJggZ1uo0NXhFV

Úrokové sadzby a akcie

Pri zvyšovaní sadzieb je akciový trh ovplyvňovaný mnohými faktormi vrátane hospodárskych výsledkov podnikov a nálady investorov. Nízke úrokové sadzby podporujú rast, zisky a ocenenie akcií, zatiaľ čo vysoké sadzby predstavujú pre akcie opačný problém

Základným dôvodom, prečo môže byť zvyšovanie sadzieb pre ceny akcií nepriaznivé je skutočnosť, že vyššie sadzby úveru majú tendenciu znižovať ziskové marže podnikov. Zvyšujú sa totiž ich náklady na kapitál a to hneď v niekoľkých formách. V banke sú úvery drahšie a vzhľadom na vyššie úvery na termínovaných vkladoch v čase vysokých sadzieb, investori očakávajú od akcií väčšie zhodnotenie kapitálu kvôli ich vyššej rizikovosti. Zároveň aj ich zákazníci čelia vyšším nákladom a preto dopyt po tovaroch a službách sa znižuje, čo len ďalej zhoršuje ziskovosť podnikov.

To sa prejaví v takmer všetkých sektoroch akciového trhu a najviac v tých, ktoré nedokážu preniesť zvýšené náklady na zákazníka. Príkladom sú napr. technologické akcie. Investor môže napr. do nich vložiť svoje peniaze v domnení, že porastie o 12 % ročne. Keď sa však zvýšia úrokové sadzby, prognózy rastu klesnú na 7 % ročne. Tento investor potom môže očakávať, že riziko spojené s možným 7 % výnosom je príliš vysoké a preto sa rozhodne vložiť svoje peniaze radšej inde. Tradične do fixne úročených dlhopisov alebo termínovaných vkladov v banke. Pokiaľ sa takto rozhodne väčšina investorov, dopyt po akciách logicky klesne. Keď klesá dopyt, klesá aj cena akcií, ktorá musí spadnúť pod určitú cenu, než sa pre investorov stane opäť atraktívna. 

7GzDToChozTdPzDUMPRaweq9Xo6YYOa W5WkoQ GeL6elZ2HOBP74pHXlkqhc7v8EhXeqMYO9ZwscyjGup7CcuUe4Xq7F8nQ2MKDUQiU6Y5cAZoKcG6vL 9wcXdkVuUjNTypmng 8 RysfDHphDp6fM

Dôležité je si uvedomiť, že nie všetky akcie môžu kvôli zvyšovaniu úrokových sadzieb padať. Typickým príkladom je finančný priemysel. Zisky bánk, maklérskych spoločností, hypotekárnych spoločností a poisťovní sa pri vyšších úrokových sadzbách často zvyšujú, pretože si môžu účtovať vyššie poplatky za poskytovanie úverov. Pomerne dobre sa môže dariť ale aj napr. energetickému sektoru.

Úrokové sadzby a dlhopisy

Dlhopisy sú na zmeny úrokových sadzieb obzvlášť citlivé a majú k nim inverzný vzťah. Keď úrokové sadzby rastú, ceny dlhopisov klesajú, pretože na trh čoskoro prídu nové dlhopisy, ktoré investorom ponúknu vyššie úrokové platby (kupónový výnos). V reakcii na celkovo vyššie sadzby klesne cena existujúcich dlhopisov, aby sa ich relatívne nižšie úrokové platby stali pre investorov atraktívnejšie. Platí, že s rastom sadzieb klesá súčasná hodnota budúcich platieb plynúcich z dlhopisu, takže klesá vnútorná hodnota dlhopisu a následne aj jeho trhová cena, prečo?

Cena dlhopisu odráža hodnotu výnosu, ktorý prináša prostredníctvom kupónových (úrokových) platieb. Ak prevládajúce úrokové sadzby (najmä sadzby štátnych dlhopisov) klesajú, tak staršie dlhopisy, ktoré ponúkajú vyššie úrokové sadzby, sú cennejšie. Prípadne, ak prevládajúce úrokové sadzby rastú, staršie dlhopisy strácajú na hodnote, pretože ich kupónové platby sú teraz nižšie ako pri nových dlhopisoch ponúkaných na trhu. Cena týchto starších dlhopisov klesá a označujú sa ako dlhopisy s diskontom (predáva sa za cenu nižšiu ako nominálna hodnota).

Laicky povedané, ak držíte dlhopisy, tak s rastom úrokových sadzieb cena dlhopisov klesne a ste v mínuse. Do dlhopisov sa teda zvyčajne oplatí presunúť kapitál v čase vyššich úrokových sadzieb, pretože ziskávate za pomerne nízke riziko vyšší kupónový výnos. Ten ide v ruke v ruke s úrokovou sadzbou ako to aj ukazuje graf na obrázku nižšie.

Úrokové sadzby a investovanie – Porovnanie úrokovej sadzby a výnosu dlhopisov.

V krátkodobom horizonte môžu rastúce úrokové sadzby negatívne ovplyvniť hodnotu dlhopisového portfólia. Z dlhodobého hľadiska však môžu rastúce úrokové sadzby v skutočnosti zvýšiť celkový výnos dlhopisového portfólia. Je to preto, že peniaze zo splatných dlhopisov je možné reinvestovať do nových dlhopisov s vyššími výnosmi.

Úrokové sadzby a komodity

S nástupom inflácie sme boli svedkami aj zvýšenia ceny viacerých komodít. Od drahých kovov, cez ropu až po poľnohospodárske suroviny. Bolo to zapríčinené na jednej strane faktormi ako vojna či energetická kríza, ale na druhej strane aj samotnou infláciou. Komodity ako reálne aktíva totiž majú voči inflácií defenzívny charakter a ťažia zo zdražovania.

V bode, kedy sa centrálne banky rozhodnú zvyšovať úrokové sadzby (často krok na zníženie inflácie) však prichádza opačný efekt. Existuje historický inverzný vzťah medzi cenami komodít a úrokovými sadzbami. Dôvodom, prečo sú úrokové sadzby a ceny surovín korelované, sú náklady na držbu zásob. Keď sa úrokové sadzby pohybujú vyššie, ceny komodít majú tendenciu klesať nižšie. Keď sa úrokové sadzby pohybujú nižšie, komodity majú tendenciu zdražovať.

XJTn30tPDSfQUYQAxXpeMvCJMdfYF
Úrokové sadzby a investovanie – Porovnanie úrokovej sadzby a ceny komoditného indexu, zdroj obrázku: Harward University

V prostredí nízkych úrokových sadzieb sú náklady na financovanie zásob nižšie, ako keď sú úrokové sadzby vysoké. Ďalším faktorom, ktorý pôsobí v čase rastu sadzieb na pokles komodít, je samotné spomaľovanie ekonomiky. Keďže vysoké sadzby znižujú hospodársku aktivitu, klesá aj dopyt po komoditách, ako je napr. ropa alebo stavebné materiály.

Úrokové sadzby a investovanie

Ako sa zachovať?

História nás naučila, že ak sa snažia centrálne banky zachrániť podobne vysoké úrovne inflácie, aké zažívame už niekoľko mesiacov, zvyšovaním sadzieb, výsledkom je recesia. Na to koniec koncov aj naďalej upozorňujú mnohí poprední ekonómovia. Domnievajú sa totiž, že bez toho, aby sa ekonomická aktivita utlmila, spotrebiteľské výdavky neznížili a nezvýšila nezamestnanosť, infláciu nedostaneme na požadovanú 2 % úroveň. Ak majú pravdu a smerujeme k recesii, akciové trhy majú ďalší priestor na pokles. Aký veľký? To bude záležať od hĺbky recesie.

Na druhej strane ale sa od decembra množia pozitívne správy. Dodávateľské reťazce sa vylepšujú, cena lodnej prepravy sa znížila na pôvodné úrovne a ceny energií tiež výrazne klesli. Tieto faktory majú protiinflačné tlaky a ako v USA, tak aj v eurozóne sa inflácia znižuje rýchlejšie ako sa očakávalo. Optimistickejšie sú aj samotné spoločnosti. Štáty upravujú prognózy ekonomického rastu nahor a nezamestnanosť sa drží na nízkych úrovniach. Podľa najnovších odhadov by sa tak recesii mohli vyhnúť nielen Spojené Štáty, ale aj eurozóna. Ak to tak bude a z najhoršieho ideme pomaly von, akciové trhy očakáva oživenie.

Ktorému scenáru budete veriť necháme na vás. Vedzte však, že predvídať makroekonomické faktory ako inflácia, vývoj ekonomiky a nezamestnanosti, a s tým spojené správanie centrálnych bánk je priam nemožné. Preto snažiť sa upravovať investičnú stratégiu podľa sebou očakávaných udalostí zvyčajne nebýva dobrý nápad.  Riešením je skôr diverzifikované portfólio a pravidelné investovanie, pretože v dobách poklesu finančných trhov má investor možnosť využiť neisté časy a nakupovať lacnejšie.

Úrokové sadzby a investovanie

Pozri tiež:

Upozorňujeme:

– Článok nie je investičným odporúčaním
– Historická výnosnosť nie je nikdy zárukou budúcich výnosov
– Investície na kapitálových trhoch sú vždy rizikové

xtb
xtb
Predchádzajúci článokPrvé tohtoročné „Povídaní o trzích“ od XTB je tu!
Ďalší článokIker Casillas sa pripojil k tímu ambasádorov spoločnosti XTB
Marek pracuje ako analytik finančných trhov v investičnej spoločnosti Portu a špecializuje sa predovšetkým na makroekonómiu, globálne akciové trhy, prípadne komodity. Jeho cieľom je zvýšiť investičnú gramotnosť na Slovensku a približovať odborné témy ľudským jazykom. Marekove komentáre a analýzy vychádzajú v popredných médiách v Česku a na Slovensku.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno