Čo sú akciové indexy?

Akciové indexy sú štatistické ukazovatele, ktoré sumarizujú výkonnosť vybraných skupín akcií. Tieto indexy sú dôležité pre investorov a analytikov, pretože poskytujú rýchly a zrozumiteľný prehľad o trendoch na akciových trhov. Slúžia ako benchmark pre výkonnosť akciových trhov alebo konkrétnych sektorov, pričom investori a správcovia fondov ich následne často používajú na porovnanie výkonnosti svojich portfólií. Akciový index je tvorený skupinou akcií vybraných spoločností podľa rôznych kritérií, ktoré môžu zahŕňať:

  • trhovú kapitalizáciu – mega, veľká, nízka, stredná, malá, mikro
  • krajinu alebo región – USA, Veľká Británia, Európa, Čína, Latinská Amerika,…
  • odvetvie – energie, priemysel, zdravotníctvo, technológie,…
  • charakter – rastový, hodnotový, dynamický,…
  • iné faktory

Najznámejšie akciové indexy sú tie, ktoré sú zložené z najväčších spoločností pôsobiacich na určitom trhu (USA, Veľká Británia, EÚ, Čína,…) podľa trhovej kapitalizácie. Napríklad, index S&P 500 obsahuje 500 najväčších spoločností obchodovaných na amerických burzách.

Akciové indexy - S&P 500 jeho zloženie podľa váhy sektorov a spoločností.
Akciové indexy – S&P 500 jeho zloženie podľa váhy sektorov a spoločností.

Čo sú ETF fondy?

ETF je skratka pre anglický pojem „Exchange traded funds“. ETF fondy jednoducho predstavujú na burze obchodované fondy a obchoduje sa s nimi podobne ako s akciami jednotlivých spoločností. Sú synonymom pasívneho investovania, ktoré si nevyžaduje správu a preto sú lacnejšie oproti aktívnym fondom. Cieľom ETF je kopírovať akciové indexy a preto sú zložené rovnako podľa vzoru podkladových akciových indexov, pričom sú pravidelne rebalansované, aby bola váha jednotlivých akcií v indexoch rovnaká. Viac o ETF fondoch nájdete tu:

Americké akciové indexy

S&P 500

Index S&P 500, plným názvom Standard & Poor’s 500, je americký akciový index založený na trhovej kapitalizácii 500 najväčších spoločností, ktoré majú akcie obchodované na burze NYSE (New York Stock Exchange) alebo na NASDAQ. Tento index je široko považovaný za jeden z najlepších ukazovateľov výkonnosti amerického akciového trhu. Zloženie sa určuje podľa veľkosti trhovej kapitalizácie jednotlivých podnikov voči celému trhu.

Najlepšie ETF fondy S&P 500
Najznámejšie akciové indexy – S&P 500
full

V stĺpci ETF sú najlepšie ETF fondy kopírujúce index S&P 500. Je ich hneď niekoľko, pretože vlastný ETF poskytuje viacero správcov peňazí. Stĺpec AUM vyjadruje, koľko jednotlivé ETF spravujú peňazí v miliónoch eur. Ukazovateľ TER predstavuje celkovú výšku poplatkov ETF a stĺpec dividendy ukazuje, akú dividendovú stratégiu majú dané fondy. ETF s akumuláciou znamenajú, že všetky dividendy sú automaticky reinvestované v rámci účtov jednotlivých investorov. ETF s distribúciou znamenajú, že všetky dividendy sú investorom priebežne vyplácané. Ak je pri jednom poskytovateľovi napísané distribúcia aj akumulácia, ETF fond je dostupný pre investorov s oboma aleternatívami.

Nasdaq 100

NASDAQ 100 je akciový index, ktorý zahŕňa 100 najväčších nefinančných spoločností obchodovaných na burze NASDAQ. Tento index je známy pre svoju silnú reprezentáciu technologických spoločností, hoci zahŕňa aj spoločnosti z iných odvetví. Na rozdiel od širšieho indexu S&P 500 vylučuje spoločnosti z finančného priemyslu, ako sú banky alebo poisťovne. NASDAQ 100 je medzi investormi považovaný za reprezentatívny ukazovateľ výkonnosti veľkých technologických spoločností.

Najlepšie ETF fondy Nasdaq 100
Najznámejšie akciové indexy – Nasdaq 100
full

Nasdaq Composite

Mnohí si nechcene zamieňajú indexy Nasdaq 100 a Nasdaq Composite. Zatiaľ čo prvý index, ako už vyššie spomíname, sa zameriava iba na 100 najväčších spoločností obchodovaných na burze Nasdaq, index Nasdaq Composite je oveľa širší a zahŕňa viac ako 3 000 spoločností obchodovaných na burze NASDAQ. Zahŕňa tak technologické spoločnosti, ako aj spoločnosti z finančného sektora a iných odvetví. Kvôli väčšiemu množstvu aktív v indexe Nasdaq Composite majú veľké technologické akcie menšiu váhu na celkový výkon indexu. Na rozdiel od S&P 500 môžu obsahovať indexy Nasdaq aj iné ako americké akcie, hoci tie predstavujú absolútnu väčšinu v zložení indexov.

Dow Jones Industrial Average

Index Dow Jones Industrial Average, často označovaný len ako „Dow Jones“, je jeden z najstarších a najznámejších akciových indexov na svete, pričom bol založený už v roku 1896. Index je založený na cenách, ktorý odráža výkonnosť 30 významných amerických spoločností, ktoré sú lídrami vo svojich priemyselných odvetviach. Tieto spoločnosti sú vyberané redaktormi Wall Street Journal, ktorý je súčasťou Dow Jones & Company. Výber spoločností v indexe sa časom mení, aby odrážal zmeny v ekonomike a na trhoch. Na rozdiel od mnohých iných indexov, ako je napríklad S&P 500, Dow Jones nie je vážený podľa trhovej kapitalizácie.

Najlepšie ETF fondy Dow Jones
Najznámejšie akciové indexy – Dow Jones Industrial Average
full

Russell 2000

Index Russell 2000 je podindex Russell 3000 Indexu, ktorý zahŕňa 3000 najväčších amerických verejne obchodovaných spoločností a pokrýva približne 98% amerického akciového trhu. Russell 2000 sa teda špecificky zameriava na 2000 menších spoločností, ktoré sú zaradené za tisíckou najväčších firiem na americkom trhu. Inými slovami sa index Russell 2000 skladá z tzv. „small-cap“ alebo nízko kapitalizovaných akcií na americkej burze. Táto trieda akcií sa môže správať inak ako trh s veľkými spoločnosťami. Malé spoločnosti môžu mať väčší potenciál na rast, ale sú tiež často vnímané ako rizikovejšie investície kvôli menšej finančnej stabilite, nižšej likvidite ich akcií a väčšej citlivosti na ekonomické zmeny.

Najlepšie ETF fondy Russel 2000
Najznámejšie akciové indexy – Russell 2000
full

Európske akciové indexy

Euro Stoxx 50

Index Euro Stoxx 50 je vedúci akciový index pre eurozónu a je v to v podstate európsky ekvivalent amerického S&P 500. Tento index zahŕňa 50 najväčších a najlikvidnejších blue-chip spoločností z krajín, ktoré používajú euro, pričom vylučuje spoločnosti z európskych krajín, ktoré nepoužívajú euro ako svoju menu. Index je užitočným nástrojom pre investorov, ktorí sa snažia získať expozíciu voči veľkým spoločnostiam v eurozóne, a poskytuje prehľad o výkonnosti hlavných európskych spoločností.

Najlepšie ETF fondy Euro Stoxx 50
Najznámejšie akciové indexy – Euro Stoxx 50
full

Euro Stoxx 600

Na rozdiel od indexu Euro Stoxx 50 sa je index Euro Stoxx 600 širší, keď zahŕňa 600 najväčších spoločností v Európe, pričom z indexu nie sú vylúčenie ani firmy z krajín mimo eurozóny, ako je Veľká Británia alebo Švajčiarsko. Index zahŕňa veľké (large-cap), stredné (mid-cap) a malé (small-cap) spoločnosti, čo umožňuje investorom získať expozíciu voči širšiemu spektru spoločností s rôznymi trhovými kapitalizáciami. Euro Stoxx 600 teda poskytuje komplexnejší pohľad na európske akciové trhy ako Euro Stoxx 50, zahŕňajúc širšiu geografickú a odvetvovú diverzifikáciu a zastúpenie spoločností rôznych veľkostí.

Najlepšie ETF fondy Euro Stoxx 600
Najznámejšie akciové indexy – Euro Stoxx 600
full

FTSE 100

Index FTSE 100, známy tiež ako „Footsie,“ je patrí medzi hlavné svetové akciové indexy, pričom sa zameriava na akciový trh vo Veľkej Británii. Tento index zahŕňa 100 spoločností s najvyššou trhovou kapitalizáciou, ktoré sú kótované na Londýnskej burze cenných papierov. FTSE 100 je široko považovaný za barometer zdravia britského akciového trhu a často slúži ako ukazovateľ pre celkovú výkonnosť britskej ekonomiky, hoci mnohé zahrnuté spoločnosti sú globálne operujúce firmy.

Najlepšie ETF fondy FTSE 100
Najznámejšie akciové indexy – FTSE 100
full

CAC 40

CAC 40 (Cotation Assistée en Continu) je hlavný francúzsky akciový index, ktorý je zložený z 40 najväčších a najlikvidnejších akcií kótovaných na burze Euronext Paris. Index pokrýva širokú škálu odvetví, vrátane finančných služieb, priemyslu, spotrebného tovaru, technológií a ďalších. Podobne ako iné hlavné akciové indexy, mnohé spoločnosti v CAC 40 majú významnú globálnu prítomnosť a ich výkonnosť môže byť ovplyvnená medzinárodnými ekonomickými faktormi. Zloženie indexu je pravidelne revidované, aby odrážalo zmeny v trhovej kapitalizácii a likvidite spoločností.

Najlepšie ETF fondy CAC 40
Najznámejšie akciové indexy – CAC 40
full

DAX 40

DAX 40, skrátene pre Deutscher Aktienindex 40, je hlavný nemecký akciový index, ktorý zahŕňa 40 najväčších a najlikvidnejších spoločností obchodovaných na Frankfurtskej burze cenných papierov. Pred septembrom 2021 bol tento index známy ako DAX 30, keďže obsahoval len 30 spoločností, ale bol rozšírený na 40 spoločností, aby poskytol širší a reprezentatívnejší pohľad na nemecký akciový trh. DAX 40 je dôležitým ukazovateľom pre nemecký akciový trh a často sa používa ako barometer pre celkovú ekonomickú a trhovú výkonnosť v Nemecku.

Najlepšie ETF fondy kopírujúce index DAX 40
Najznámejšie akciové indexy – DAX 40
full
full

Ázijské akciové indexy

Nikkei 225

Nikkei 225 je najznámejší akciový index v Japonsku a jeho história siaha až do roku 1950. Predstavuje priemer cien akcií 225 vybraných spoločností kótovaných na Tokijskej burze, pričom tento výber sa pravidelne aktualizuje, aby odrážal zmeny v ekonomike a na trhu. Výpočet indexu Nikkei 225 je založený na metóde váženého aritmetického priemeru, pričom váhy jednotlivých akcií sú určené na základe ich trhovej ceny. To sa líši od iných známych indexov, ako je S&P 500 alebo Dow Jones Industrial Average, ktoré používajú rôzne metódy váženia.

Nikkei 225 považovaný za hlavný ukazovateľ stavu japonského akciového trhu a širšieho hospodárstva. Výber spoločností v indexe zahŕňa široké spektrum odvetví, vrátane technológií, financií, spotrebného tovaru, materiálov a iných.

Najlepšie ETF fondy kopírujúce japonské indexy Nikkei 225 a TOPIX
Najznámejšie akciové indexy – Nikkei 225 a TOPIX
full

Topix

TOPIX, skratka pre „Tokyo Stock Price Index“, je významný japonský akciový index, ktorý sleduje všetky domáce spoločnosti Tokijskej burzy. Na rozdiel od indexu Nikkei 225, ktorý zahŕňa iba 225 vybraných spoločností, TOPIX poskytuje širší pohľad na celkový výkon japonského akciového trhu. TOPIX bol zavedený v roku 1969 a jeho výpočet je založený na trhovej kapitalizácii s upraveným voľným obehom akcií. Váha jednotlivých spoločností v indexe TOPIX je úmerná ich trhovej kapitalizácii, čo znamená, že väčšie spoločnosti majú väčší vplyv na výkon indexu. Index je pravidelne aktualizovaný, aby odrážal zmeny v trhovej kapitalizácii a zložení trhu.

full

Hang Seng

Index Hang Seng sleduje výkonnosť najväčších a najlikvidnejších spoločností kótovaných na Hongkonskej burze. Tento index je široko používaným ukazovateľom celkového výkonu hongkonského akciového trhu a je sledovaný investorami po celom svete. Založený bol v roku 1969 a zahŕňa 50 spoločností, ktoré predstavujú približne 58 % trhovej kapitalizácie na Hongkonskej burze. Tieto spoločnosti sú z rôznych odvetví, vrátane financií, nehnuteľností, telekomunikácií, energetiky a iných.

Výpočet indexu je založený na trhovej kapitalizácii s upraveným voľným obehom akcií, čo znamená, že berie do úvahy len tie akcie spoločnosti, ktoré sú voľne dostupné pre verejných investorov. Váha jednotlivých spoločností v indexe je obmedzená, aby sa zabránilo prílišnej dominancii jednej alebo niekoľkých veľkých spoločností. Aktuálne žiaden z veľkých európskych poskytovateľov ETF fondov neponúka ETF kopírujúci Hang Seng, ale investori, ktorí chcú investovať do čínskeho trhu majú možnosť kúpiť napr. MSCI China ETF.

full

Nifty 50

Nifty 50 je hlavný akciový index v Indii, ktorý predstavuje 50 najväčších a najlikvidnejších spoločností kótovaných na Národnej burze cenných papierov v Indii. Tento index je široko používaným ukazovateľom celkového výkonu indického akciového trhu a bol založený v roku 1996. Index zahŕňa firmy z rôznych odvetví, ako sú financie, IT, spotrebný tovar, zdravotná starostlivosť a iné, čím poskytuje diverzifikovaný pohľad na indickú ekonomiku.

Výpočet indexu Nifty 50 je založený na metóde trhovej kapitalizácie s upraveným voľným obehom akcií. To znamená, že index berie do úvahy len tie akcie spoločnosti, ktoré sú voľne dostupné pre verejných investorov, a každá spoločnosť v indexe má váhu úmernú svojej trhovej kapitalizácii. V súčansosti žiaden z veľkých európskych poskytovateľov ETF fondov neponúka ETF kopírujúci index Nifty 50, ale investori, ktorí chcú investovať do indického trhu majú možnosť kúpiť napr. MSCI India ETF.

full

full

Svetové indexy

MSCI All World

Index MSCI World je medzinárodný akciový index, ktorý sleduje výkonnosť akcií z rozvinutých trhov po celom svete. Tento index je spravovaný spoločnosťou Morgan Stanley Capital International (MSCI) a je široko používaným benchmarkom pre globálne akciové trhy. MSCI World zahŕňa akcie z viac ako 20 vyvinutých krajín, vrátane Spojených štátov, Japonska, Veľkej Británie, Kanady, Francúzska, Nemecka a ďalších. Zastúpené sú rôzne odvetvia, ako sú financie, technológie, zdravotná starostlivosť, spotrebný tovar a iné, čím poskytuje komplexný pohľad na globálny akciový trh.

Výpočet indexu MSCI World je založený na trhovej kapitalizácii s upraveným voľným obehom akcií čo znamená, že každá spoločnosť v indexe má váhu úmernú svojej trhovej kapitalizácii. Index MSCI World je často používaný ako benchmark pre globálne diverzifikované investičné fondy.

Najlepšie ETF fondy kopírujúce MSCI World
Najznámejšie akciové indexy – MSCI World
full

MSCI Emerging Markets

Index MSCI Emerging Markets je akciový index, ktorý sleduje výkonnosť akcií z trhov rozvíjajúcich sa ekonomík. Tento index je spravovaný spoločnosťou Morgan Stanley Capital International (MSCI) a je široko používaným benchmarkom pre investície do rozvíjajúcich sa trhov. Výpočet indexu MSCI Emerging Markets je založený na metóde trhovej kapitalizácie s upraveným voľným obehom akcií.

Index MSCI Emerging Markets zahŕňa akcie z viac ako 20 rozvíjajúcich sa krajín po celom svete, vrátane Číny, Indie, Brazílie, Ruska, Južnej Afriky a iných. Tieto trhy sú charakteristické vyšším potenciálom rastu, ale zároveň aj vyšším rizikom v porovnaní s rozvinutými trhmi. Index pokrýva rôzne odvetvia, ako sú financie, technológie, energetika, materiály a spotrebný tovar.

Najlepšie ETF fondy zamerané na rozvojové trhy MSCI Emerging Markets
Najznámejšie akciové indexy – MSCI Emerging Markets
full
full

Ďalšie trhy a sektory

Okrem vyššie zmienených hlavných akciových indexov existujú indexy, ktoré sú zamerané výlučne na konkrétny trh (MSCI China, MSCI India, MSCI Turkey, MSCI Poland,…). Investori majú tiež možnosť investovať do konkrétnych sektorov ekonomiky. Poznáme indexy zložené z energetických firiem (iShares U.S. Energy ETF), biotechnologických firiem (iShares Biotechnology ETF), realitných spoločností (iShares U.S. Real Estate ETF), atď.

Prečítaj tiež zo sekcie návody a tipy:

Upozorňujeme:

– Článok nie je investičným odporúčaním
– Historická výnosnosť nie je nikdy zárukou budúcich výnosov
– Investície na kapitálových trhoch sú vždy rizikové

xtb
xtb
Predchádzajúci článokXiaomi uvádza na trh svoj prvý elektromobil SU7 s ambíciou stať sa čínskym Porsche
Ďalší článokVynájde nové lieky umelá inteligencia? Johnson&Johnson robí všetko pre to
Marek pracuje ako analytik finančných trhov v investičnej spoločnosti Portu a špecializuje sa predovšetkým na makroekonómiu, globálne akciové trhy, prípadne komodity. Jeho cieľom je zvýšiť investičnú gramotnosť na Slovensku a približovať odborné témy ľudským jazykom. Marekove komentáre a analýzy vychádzajú v popredných médiách v Česku a na Slovensku.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno