Analýza akcie

Základom každej investície a investičného rozhodnutia by mala byť dôkladná analýza, avšak ako sa dnes stáva investovanie čoraz populárnejšie, mnoho najmä mladších ľudí špekuluje na rast firiem, ktoré majú veľký potenciál. Problémom však je, že často ani nevedia ako v skutočnosti na tom daná firma je z hľadiska kľúčových čísel. Pri výbere správnej akcie je treba zohľadniť veľké množstvo faktorov, pričom ten najdôležitejší je to za akú cenu akcie nakúpite. Ukazovateľ P/FCF

Investor by sa mal pred investovaním pokúšať zohľadniť minimálne tieto základné faktory:

  • Čo firma robí, ako zarába a aký ma potenciál
  • Postavenie firmy na trhu a jej konkurenčná výhoda
  • Potenciál trhu, na ktorom spoločnosť pôsobí
  • Hodnotové ukazovatele 
  • Finančná sila a zdravie
  • Vývoj a rentabilita
  • Manažment a jeho schopnosti 
  • Dividendový výnos a spätné odkupy akcií

To akú cenu investor platí za akcie, resp. to či sú akcie lacné vyjadrujú tzv. „hodnotové ukazovatele“, pričom jedným z najrozšírenejších je ukazovateľ P/FCF.

Čo vyjadruje ukazovateľ P/FCF

P/FCF dáva do pomeru P – “Price” teda cenu akcie a FCF – “Free Cash Flow”, čiže voľný cashflow alebo voľné hotovostné toky.

Medzi ziskom a voľným cashflowom je niekoľko dôležitých rozdielov, pre ktoré je často ukazovateľ P/FCF presnejší od ukazovateľa P/E. Do výpočtu zisku vstupujú viaceré položky, ktoré ovplyvňujú jeho výšku, ale v skutočnosti firma tieto prostriedky nevynaložila. Typickým príkladom sú odpisy (depreciácia a amortizácia), akciové kompenzácie pre zamestnancov a zmeny v pracovnom kapitále. Tieto položky znižujú výšku zisku, avšak podnik na ne v skutočnosti neminul jediné euro.

Zatiaľ čo zisk vyjadruje účtovné hospodárenie podniku, voľný cashflow podáva obrazo o tom čo sa deje s hotovosťou, pričom manažmenty vďaka jasnej viditeľnosti pohybov nemôžu tento ukazovateľ manipulovať tak ako zisk. Voľný cashflow sa pritom kalkuluje ako čistý zisk upravený o skutočné pohyby hotovosti a kapitálové výdavky firmy.

P/FCF teda vyjadruje koľko investor platí za jednotku vyprodukovanej hotovosti (napr. eura) z prevádzkovej činnosti očistenej o kapitálové výdavky. Ak je P/FCF na úrovni 10, znamená to, že investor platí 10€ za 1€ vyprodukovanej hotovosti z prevádzkovej činnosti očistenej o kapitálové výdavky za 1 rok. Vo všeobecnosti platí teda pravidlo, že čím nižšia je hodnota ukazovateľa, tým lepšie.

Príklad:

Rozdiel medzi ziskom a voľným cashflowom zväčša nebýva veľký, ale niekedy je enormný. Typickým príkladom je spoločnosť Broadcom, ktorá v roku 2020 vyprodukovala zisk na úrovni 2,96 miliardy dolárov, zatiaľ čo hodnota voľného cashflowu bola 11,6 miliardy dolárov. Pri takýchto rozdieloch by mal človek venovať zvýšenú pozornosť, prečo je rozdiel taký aký je. My použijeme pre náš príklad Microsoft, pri ktorom rozdiel medzi týmito indikátormi nebol taký extrémny (44,28 mld. vs. 45,23 mld. dolárov).

Cena akcie Microsoft: $257,24 (P)
Voľný Cashflow: 45,23 miliárd dolárov (FCF)
Počet vydaných akcií: 7,68 miliardy
Voľný Cashflow na akciu: 44,27 / 7,68 = 5,89 (FCF/share)

P/FCF = 257,24 / 5,89
P/FCF = 43,67

V príklade sme využili skutočné čísla ku dňu 11.6.2021, to znamená, že v tom čase investori boli investori ochotní zaplatiť 43,67 dolárov za 1 dolár voľného hotovostného toku vyprodukovaného Microsoftom v roku 2020.

Ukazovateľ P/FCF
Zdroj obrázku: wallstreetmojo.com

P/FCF v praxi

Ukazovateľ P/FCF rovnako ako P/E patrí medzi hodnotové indikátory, pretože sa vďaka nemu určuje hodnota firmy, resp. určuje obraz, koľko investori za ňu aktuálne platia v porovnaní s jej schopnosťou generovať voľné hotovostné toky. Podľa teórie sa považujú za nízku hodnotu P/E číslo menšie ako 10, primerané medzi 10 až 20 a vysoké nad 20 a pri P/FCF možno využiť rovnaké hodnoty.

Podobne ako pri P/E aj tu však treba vždy zohľadniť špecifické faktory, ktoré sme spomínali vyššie ako kvalita manažmentu, potenciál firmy, atď. Ak sa totiž obchodujú akcie 2 rôznych spoločností (A a B) za rovnaký pomer P/FCF, ale firma A má predpoklady, aby v ďalších 5 rokoch rástla ročným tempom 20 %, zatiaľ čo firma B bude stagnovať, logicky bude lepšou investíciou firma A.

Vďaka rastúcemu voľnému cashflowu v ďalších rokoch sa totiž pomer P/FCF zníži a teda firma A by bola lacnejšia ako firma B, čo by sa malo pretaviť do zvýšenia ceny akcií. V praxi sa totiž môže často stať, že lepšou investíciou je spoločnosť s vyšším pomerom P/FCF, avšak iba v prípade, že má výnimočné kvality a potenciál.

Niekedy môže byť nízka úroveň P/FCF zapríčinená aj inými negatívnymi faktormi ako zlá finančná situácia alebo predpokladaný pokles zisku (čo teda spôsobí nárast P/E v ďalšom roku). Je teda bežným javom, že z dlhodobého hľadiska sa niektorým akciám s vyššou hodnotou P/FCF darí lepšie. Aj z tohto teda vyplýva, že ukazovateľ P/FCF je síce veľmi dôležitý, ale bez zohľadnenia ostatných faktorov v podstate bezcenný.

Príklad:

Rok 2010MicrosoftWalmartGoogle
Cena akcie$31,00$61,00$290
Voľný Cashflow na 1 akciu2,473,8910,91
P/FCF12,5515,6826,58

Rok 2020MicrosoftWalmartGoogle
Cena akcie$257,24$131,74$2521,60
Voľný Cashflow na 1 akciu5,899,1462,36
P/FCF43,6714,4140,44
Výnos 2010 – 2020+729,81%+115,97%+769,52%

Na základe 2 tabuliek vyššie možno vidieť ako boli ocenené rastové akcie Microsoft a Google oproti akciám Walmart v roku 2010 a ako sa im darilo dodnes. Prvé dve menované spoločnosti zažívajú vyše dekádu významného rastu, zatiaľ čo Walmart, jeden z najväčších obchodných reťazcov rastie nižším tempom.

Investori v tom čase podľa ukazovateľa P/FCF ocenili viac akcie Walmart ako Microsoft a menej ako Google. Avšak vzhľadom na obrovský rast, ktoré zažili dvaja súčasní technologickí giganti sa ukázali byť ako lepšia investícia. Stačí porovnať nárast ceny jednotlivých akcií do dnešného dňa. Zároveň si možno všimnúť ako sa vyvinula nálada okolo týchto firiem.

Zatiaľ čo v roku 2010 boli investori ochotní platiť relatívne vysoké násobky len za akcie Google, v roku 2020 už boli ochotní platiť omnoho viac za Google aj za Microsoft, pričom násobok pri Walmarte ostal v podstate nemenný. Možno konštatovať, že v tej dobe boli akcie Microsoft vzhľadom na potenciál vysoko podhodnotené.

Ako pracovať s ukazovateľom P/FCF pri analýze akcií

Vyššie spomínaný príklad potvrdzuje fakt, že ukazovateľ nám dáva veľkú výpovednú hodnotu najmä vtedy, ak berieme do úvahy aj vývoj firmy v ďalších rokoch. Zároveň však treba mať na pamäti pravidlo, podľak torého je potrebné sa snažiť nájsť čo najväčší potenciál za čo najnižšiu cenu (P/FCF), pretože mnoho firiem nedokáže nikdy svoj potenciál naplniť vzhľadom na prehnané očakávania investorov.

Príkladom môže byť dot.com bublina z rokov 1999 až 2001, ktorá vystrelila akcie mnohých internetových a technologických firiem do bezprecedentných výšok. Asi najžiarivejším prípadom prečo je potrebné riadiť sa hodnotovými ukazovateľmi ukázala táto bublina v prípade firmy Cisco.

Do nej vkladali investori obrovské nádeje a cena jej akcií vzrástla vtedy v priebehu 3 rokov o takmer 1 000 % až dosiahli hodnotu $77,31. V tom čase sa akcie Cisco obchodovali s pomerom P/E 196,2, pričom ak by sme považovali za férovú úroveň číslo 15, spoločnosť by musela vygenerovať v blízkej budúcnosti 13x väčší zisk na akciu ako v danom roku, aby ospravedlnila takúto výšku ukazovateľa. Výsledok týchto očakávaní je, že investori, ktorí vtedy investovali do spoločnosti sú aj dnes po 21 rokoch stále v mínuse.


A koľko sú investori ochotní platiť za jeden dolár vyprodukovanej hotovosti v roku 2023?

FirmaP/FCF
Tesla88,4
Apple26,2
Microsoft34,3
Alphabet22,7
Coca-Cola27,4
Chevron8,1
Volkswagen0,8
*Údaje sú k 23.3.2023, zdrojové údaje: GuruFocus

Nevýhody P/E

Hlavné výhody ukazovateľa P/FCF v porovnaní s ukazovateľom P/E sme popisovali vyššie, avšak ani tento indikátor nie je dokonalý. V mnohých technologických firmách sa rozmodol trend, keď svojich zamestnancov odmeňujú a motivujú akciovými kompenzáciami ako náhradou mzdy v príliš veľkej miere. To má nielen nežiadúci účinok na súčasných akcionárov v spoločnosti, keďže sa týmto krokom riedi ich podiel vo firme, ale aj to skresľuje hospodárenie.

Tieto akciové kompenzácie sa vo výkaze ziskov a strát správne považujú za náklad, avšak keďže nebol v hotovosti reálne vynaložený, do cashflowu nezasahuje. Za negatívum možno považovať aj to, že ukazovateľ P/FCF nekalkuluje s dlhom a hotovosťou ako niektoré iné ukazovatele založené na ukazovateli Enterprise Value (EV).

Pri analýze akciíodporúčame sledovať a zohľadňovať všetky 3 dôležité hodnotové ukazovatele:

Pozri tiež:

Úrokové sadzby a investovanie: vplyv sadzieb na akcie, dlhopisy či komodity
TOP 10: Investičné weby, ktoré by mal poznať každý investor
Investovanie pre deti – aká stratégia je najlepšia?
10 investorov, ktorých kroky sa oplatí sledovať + ako ich sledovať
Investovanie do akcií v roku 2023
Investovanie a investície v roku 2023 – Toto sú vaše možnosti
Čo sú ETF fondy? Kompletný sprievodca investovania do ETF pre rok 2022
Cez koho investovať? Porovnanie brokerov 2023
Ako ohrozujú akciové kompenzácie tvoje investície?
Čo je to ESG investovanie a prečo vytvára jedinečnú šancu pre Európu?
Vstup na burzu cez SPAC. Čo je to a aké prináša výhody?
Daň z akcií a ETF – ako zdaniť príjmy z investovania do cenných papierov v roku 2023
Ziskové marže: hrubá, operatívna, čistá, aký je medzi nimi rozdiel?
Ukazovateľ EV/EBITDA a jeho využitie pri analýze akcií
Ukazovateľ P/FCF a jeho využitie v investovaní
Ukazovateľ P/E a jeho využitie v investovaní
Analýza finančného zdravia a sily spoločnosti. Ako na to?
Čo znamená pojem dividendový aristokrat + aktuálny zoznam 65 akcií

Upozorňujeme:

– Článok nie je investičným odporúčaním
– Historická výnosnosť nie je nikdy zárukou budúcich výnosov
– Investície na kapitálových trhoch sú vždy rizikové

xtb
Predchádzajúci článokEurópsky výrobca liekov Sanofi zaplatí 2,9 miliardy USD za kúpu Provention Bio
Ďalší článokCredit Suisse prevezme hlavný rival UBS za 3,2 miliardy USD, držitelia dlhopisov AT1 s historickými stratami
Marek pracuje ako analytik finančných trhov a špecializuje sa predovšetkým na makroekonómiu, globálne akciové trhy, prípadne komodity. Jeho cieľom je zvýšiť investičnú gramotnosť na Slovensku a približovať odborné témy ľudským jazykom. Marekove komentáre a analýzy vychádzajú v popredných médiách v Česku a na Slovensku.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno