Od divízie až po najväčšieho správcu aktív

BlackRock, americká investičná spoločnosť, je dnes najväčším správcom aktív na svete. Jej príbeh sa ale začal písať pred 35 rokmi, keď bola založená Laurencem Finkom, Robertom Kapitom a Susan Wagnerovou. Pôvodne začali ako divízia Blackstone Group, ale v roku 1994 sa osamostatnila. Akcie BlackRock

Po svojom osamostatnení sa BlackRock začal špecializovať na správu aktív. Postupne získaval dôveru klientov a rýchlo rástol. Jeho schopnosť ponúknuť lacné ETF fondy sa stala jednou z jeho silných stránok. V roku 2009 BlackRock kúpil divíziu Barclays Global Investors za približne 13,5 miliardy USD. Táto akvizícia výrazne zvýšila rozsah spoločnosti a stala sa kľúčovým momentom v jej histórii a BlackRock sa stal najväčším správcom aktív na svete.

V ďalších rokoch sa BlackRock stal dominantnou silou na trhu so svojimi ETF fondami iShares a firma ťažila z nastupujúceho trendu pasívneho investovania. V priebehu času sa BlackRock aktívne angažoval v oblasti udržateľného investovania a začala zdôrazňovať environmentálne, sociálne a správne riadenie (ESG) vo svojich investičných stratégiách.

Postupne sa tak z BlackRocku stal nielen najväčší správca aktív na svete, ale aj jeden z najvýznamnejších hráčov na globálnych finančných trhoch.

Biznis model

BlackRock sa špecializuje na správu investičných fondov a aktív pre rôzne typy klientov, vrátane inštitucionálnych investorov, korporácií, vlád a jednotlivcov. Spoločnosť ponúka široký rad investičných produktov a služieb, vrátane indexových fondov (ETF), aktívne riadených fondov, dôchodkového spravovania, alternatívnych investícií a ďalších.

Jej najznámejším produktom sú indexové fondy iShares, ktoré sú populárne medzi investormi, pretože umožňujú diverzifikáciu portfólia za relatívne nízke náklady. Spomínané ETF fondy, ktoré sú dnes vlajkovou loďou spoločnosti, využíva celosvetovo až 40 miliónov ľudí. BlackRock má v ponuke viac ako 1 300 ETF, ktorým sprostredkováva možnosť lacného pasívneho investovania.

Blackrock2
Ako zarába BlackRock peniaze

Za správu investičných fondov a portfólií pre svojich klientov si BlackRock účtuje poplatky, ktoré sú často vyjadrené ako percento spravovaných aktív. Tieto poplatky zahŕňajú manažérske poplatky a poplatky za správu portfólia. Čím väčší objem aktív spoločnosť spravuje, tým viac peňazí získava na týchto poplatkoch. Podnik zároveň získava časť spreadu (rozdielu medzi nákupnou a predajnou cenou cenných papierov), keď investori kupujú alebo predávajú podiely v týchto fondoch.

Okrem správy investičných fondov poskytuje BlackRock aj služby správy aktív pre inštitucionálnych klientov, ako sú dôchodkové fondy a iné veľké organizácie. Ďalšou poskytovanou službou je investičné poradenstvo a analytické služby pre svojich klientov. Vizualizácia vyššie ukazuje hospodárenie spoločnosti BlackRock aj jej zdroje príjmov.

Ako je na tom BlackRock dnes?

Pri pohľade na vývoj finančnej výkonnosti BlackRocku je evidentné, že to, ako sa firme darí, závisí od nálady na akciových trhoch. Po finančnej kríze, ktorá prepukla v roku 2008 a zlá nálada pretrvávala aj v roku 2009, sa v roku 2010 mierny optimizmus investorom vrátil. Odzrkadlilo sa to aj na číslach BlackRocku. Jeho príjmy vzrástli medziročne o 83 % a čistý zisk dokonca o 135 %.

Býčí trh následne pokračoval s krátkou pandemickou prestávkou až do minulého roku a tak sa darilo aj BlackRocku, ktorého príjmy sa medzi rokmi 2011 a 2021 zvýšili viac ako dvojnásobne na necelých 20 miliárd USD. Čistý zisk stúpol v rovnakom období až o 148 % na 5,9 miliardy USD.

S príchodom minuloročnej vysokej inflácie a následným rozhodnutím centrálnych bánk zvyšovať úrokové sadzby, sa začala znižovať aj globálna hospodárska aktivita. Akciovým ani dlhopisovým trhom sa tak prestalo dariť a rovnako tak aj BlackRocku. Výsledkom je pokles tržieb o 8 % a zisku o 12 %.

S opätovným oživením akciových trhov sa ale dá predpokladať, že sa bude dariť aj firme BlackRock. Tá má v súčasnosti výsostné postavenie na trhu, pretože spravuje až 9,1 bilióna USD. Najväčšiu časť tvoria aktíva v rámci wealth manažmentu, následne penzijné plány a aktíva poisťovní.

Dobrá finančná výkonnosť sa odráža aj na vývoji akcií BlackRock. Akcie BlackRock svojim výnosom dokonca prekonávajú index S&P 500, keď od roku 2015 vzrástli o 116 %, zatiaľ čo index o 89,5 %.

Konkurenčná výhoda a silné stránky

Spoločnosť BlackRock má niekoľko silných stránok a konkurenčných výhod, ktoré ju robia jedným z najväčších a najúspešnejších hráčov v globálnom finančnom priemysle:

  1. Veľkosť a rozsah aktív: BlackRock spravuje obrovský objem investícií pre svojich klientov. Jeho veľkosť a globálny dosah mu umožňujú dosiahnuť výhodné podmienky pri nákupoch cenných papierov a diverzifikovať portfóliá, čo znižuje riziko pre investorov.
  2. Široký sortiment produktov: Spoločnosť BlackRock ponúka široký rad investičných produktov a riešení, vrátane indexových fondov (ETF), aktívne riadených fondov, alternatívnych investícií, dôchodkového sporenia a ďalších. Táto rôznorodosť umožňuje klientom získať prístup k rôznym triedam aktív a investičným stratégiám.
  3. Technologické inovácie: BlackRock investuje do pokročilých technologických riešení a analytiky, aby lepšie spravoval aktíva a poskytoval klientom hodnotné informácie. Jeho technologický potenciál mu dáva výhodu pri riadení rizika a identifikácii príležitostí.
  4. Vplyv na trhy: Vzhľadom na svoju veľkosť a pozíciu je BlackRock jedným z najvýznamnejších hráčov na svetových finančných trhoch. Má významný vplyv na ceny cenných papierov a môže ovplyvniť spoločnosti, v ktorých je veľkým akcionárom.
  5. Kompetentný manažment: BlackRock zamestnáva širokú škálu skúsených a kvalifikovaných investičných profesionálov, ktorí majú prístup k výnimočnej analytike a zdrojom. Tento talent je kľúčový pre úspešné riadenie investičných portfólií.
  6. Angažovanosť v udržateľnosti: BlackRock sa aktívne angažuje v oblasti udržateľného investovania a podporuje environmentálne, sociálne a správne riadenie (ESG) v investičných stratégiách. Toto angažovanie zodpovedá narastajúcej poptávke investorov po udržateľných investičných riešeniach.

Tieto konkurenčné výhody spoločnosti BlackRock ju robia významným hráčom v oblasti správy aktív a investičných služieb na celosvetovej úrovni. Napriek tomu, že ide o jedného z najväčších hráčov vo finančnom priemysle, firma je schopná rýchlo reagovať na nové trendy, o ktoré investori prejavujú záujem. Príkladom sú ESG štandardy, ale aj záujem o kryptomeny. V júni BlackRock požiadal o povolenie zriadiť bitcoinový burzovo obchodovaný fond (ETF).  V decembri munlého roka zas podnik spustil prvý európsky ETF fond so zameraním na metaverzum.

Investorov môže na spoločnosti lákať aj jej dividendová politika. BlackRock zvyšuje svoju dividendu už 20 rokov v rade, pričom priemerný ročný rast dividendy dosahuje až 17 %. Aktuálne ponúkajú akcie BlackRocku dividendový výnos na úrovni 3,11 %.

Ročná dividenda akcie BlackRock
Ročná dividenda akcie BlackRock

Akcionári BlackRocku ale neťažia iba z dividendového výnosu. Manažment odmeňuje držiteľov akcií aj odkupami vlastných akcií. Od roku 2013 spoločnosť znížila počet obchodovaných akcií na burze o 13 % zo 171 na 150 miliónov USD. Na túto iniciatívu pritom minula viac ako 13 miliárd USD.

blackrock buybacks
Odkupy akcie BlackRock

Riziká a slabé stránky

Hoci spoločnosť BlackRock patrí medzi popredných hráčov v oblasti správy aktív, má aj niektoré slabé stránky a oblasti, v ktorých môže zaostávať za konkurenciou:

  1. Regulácia: Spoločnosť BlackRock je pod dohľadom regulátorov, a keďže má veľký vplyv na finančné trhy, je vystavená vysokým regulačným požiadavkám. Zmeny v regulačnom prostredí môžu mať významný vplyv na jej prevádzku a ziskovosť.
  2. Konkurencia: Finančný priemysel je veľmi konkurenčný, a BlackRock čelí konkurencii od iných veľkých správcov aktív, ako aj od menších a špecializovaných spoločností. Táto konkurencia môže viesť k tlaku na snižovanie poplatkov a zvýšeniu nárokov na kvalitu služieb.
  3. Závislosť od trhových podmienok: Výkonnosť BlackRock je veľmi závislá od stavu finančných trhov. Pokles trhov môže viesť k poklesu hodnoty aktív pod správou a teda aj k menším príjmom a ziskom.

Analýza akcie BlackRock


Napriek tomu, že akciové trhy v tomto roku prevažne stúpajú, akcie BlackRok od začiatku roka odpísali -9,6 % na 643,62 USD. Od svojho maxima 971,5 USD z novembra 2021 pritom akcie BlackRock klesli až o tretinu. Súčasný pokles tak predstavuje jeden z najväčších v histórií firmy, ani to však ešte automaticky neznamená, že možno jej akcie považovať za lacné. Poďme sa teda pozrieť na ne bližšie.

Súčasná čistá zisková marža je na úrovni 29,9 %, čo je na jednej strane veľmi vysoká hodnota, na druhej strane je toto číslo v súlade s historickými hodnotami. Podnik si teda ziskovosť už roky udržuje na zhruba rovnakých hodnotách. Rentabilita vlastného imania (ROE) je aktuálne 13,8 %, čo je mierne nadpriemerná hodnota vzhľadom na údaje z minulosti.

VrMJa hodnoty vybran ch ukazovate ov akcie blackrock
Analýza akcie BlackRock, zdrojové dáta: GuruFocus

Pri pohľade na ocenenie akcie BlackRock sa zdá, že sú oproti historickým údajom mierne drahšie. Pomer ceny akcie a zisku na akciu (P/E) je dnes 18,8, čo je v súlade s dátami z minulosti. Pomer ceny akcie a voľného cash flowu na akciu (P/FCF) je 24,8, pričom historicky sa akcie BlackRock obchodovali najčastejšie pri pomere 23,0. Aj ukazovateľ EV/EBITDA, ktorý je vo výške 13,4, naznačuje, že sú akcie BlackRock oproti bežným hodnotam mierne drahšie. Dividendový výnos je na druhej strane oproti iným obdobiam vyšší a netreba zabúdať ani na rýchle tempo zvyšovania dividendy.

Analytici očakávajú, že v ďalších 3 až 5 rokoch by mali príjmy spoločnosti rásť priemerným tempom zhruba 4,2 % ročne, pričom v roku 2025 by mali tržby dosiahnuť 21,1 miliardy USD. Zisk by sa mal o 7,2 % ročne a v roku 2025 dosiahnuť 42,74 na akciu.

Záver

Akcie BlackRock ponúka investorom diverzifikáciu a relatívnu stabilitu. Nejavia sa draho, ale na druhej strane ani výrazne lacno. Akcie BlackRock môžu byť zaujímavé pre investorov, ktorí hľadajú dividendové akcie s možnosťou i kapitálového zhodnotenia. V podstate sa dá povedať, že ak očakávate, že sa bude dariť finančným trhom, bude sa dariť aj akciám BlackRock.

Pozri tiež:

Upozorňujeme:

– Článok nie je investičným odporúčaním
– Historická výnosnosť nie je nikdy zárukou budúcich výnosov
– Investície na kapitálových trhoch sú vždy rizikové
– Akcie BlackRock

xtb
Predchádzajúci článokBristol Myers Squibb získa Mirati Therapeutics za 5,8 miliardy USD
Ďalší článokAktivistický investor Nelson Peltz chce zmeniť Walt Disney
Marek pracuje ako analytik finančných trhov v investičnej spoločnosti Portu a špecializuje sa predovšetkým na makroekonómiu, globálne akciové trhy, prípadne komodity. Jeho cieľom je zvýšiť investičnú gramotnosť na Slovensku a približovať odborné témy ľudským jazykom. Marekove komentáre a analýzy vychádzajú v popredných médiách v Česku a na Slovensku.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno