Analýza akcie CyberArk Software – 2021

Analýza spoločnosti CyberArk Software, lídra na trhu kyberbezpečnosti v oblasti ochrany privilegovaných účtov. Zhodnotenie biznis stratégie, vývoja spoločnosti, ceny akcií, finančnej situácie, rentability a valuácie.

1
210

Situácia na trhu kyberbezpčnosti

Súčasná situácia ohľadom pandémie COVID spustila a naplno odhalila zraniteľnosť tradičných firiem neprítomných v internetovom priestore a urýchlila ich presun smerom k digitalizácii. S online priestorom je naplno spojená aj práca z domu – „homeoffice“. Pre spoločnosti to však môže znamenať úspory nákladov, možno vyššiu efektivitu, ale aj nemalé problémy s ochranou firemných údajov pred vírusmi či kybernetickými útokmi, ktoré v súčasnosti dosahujú nové maximá. Podľa tohtoročnej štúdie až 71% britských firiem verí, že presun práce zamestnancov na homeoffice predstavuje zvýšenú pravdepodobnosť kybernetických útokov. Podľa spoločnosti Fortinet, ktorá vytvára jeden z najúčinnejších Firewallov súčasnosti, sa e-mailové útoky spojené so situáciou COVID19 o 667% od v priebehu 3 mesiacov. Cieľom týchto e-mailových útokov je získať prístup citlivým firemným údajom alebo získať peniaze.

V súčasnosti má trh kyberbezpečnosti má hodnotu cca 173 mld. dolárov a analytici sa zhodujú na tom, že v roku 2024 presiahne hodnotu $300 mld.  (zdroj: Global Insights) a do roku 2025 by sa mohol zdvojnásobiť na sumu $333 mld. (zdroj: Mordor Inteligence). Očakávaný priemerný ročný rast odvetvia je medzi 10 a 14%. Z tohto rastu budú ťažiť najväčší hráči na trhu ako sú: Palo Alto Networks, Fortinet, FireEye či Cisco. Avšak v rámci kyberbezpečnosti existuje relatívne malá časť trhu, ktorá sa rozvíja veľmi rýchlo a je na nej jasný líder, ktorý nemá veľkú konkurenciu.  Tento trh sa nazýva PAM – Privileged Acces Management. PAM riešenia pomáhajú organizáciám poskytovať zabezpečený privilegovaný prístup k dôležitým aktívam a informáciam pre jednotlivé účty. Analytici z Forester Research očakávajú, že až 80% narušení bezpečnosti obsahujú privilegované poverenia, ktoré rieši práve PAM.

CyberArk Software

Spoločnosť CyberArk Software poskytuje riešenia zabezpečenia IT na ochranu údajov, infraštruktúry a majetku v celom podniku. Softvérové riešenia spoločnosti sa zameriavajú na ochranu privilegovaných účtov a poverení, pričom na tomto trhu je jednoznačným lídrom. Pozrieme sa na plány, finančné zdravie, rentabilitu, vyhliadky do budúcnosti či súčasnú valuáciu a zhodnotíme či sa v súčasnosti oplatí nakúpiť akcie tejto izraelskej firmy.

Akcie CyberArk – štatistiky, zdroj obrázku: Q3 results presentation

O pozícií CyberArk hovorí aj tento obrázok, ktorý ukazuje, že počet aktívnych zákazníkov je vyše 6 300, pričom ich služby využíva viac ako polovica exkluzívneho klubu Fortune 500 predstavujúceho najvýznamnejšie firmy sveta. Na obrázku sú rovnako zobrazené, že až 23 z 25 najväčších bánk využíva ich služby. Líderstvo si spoločnosť udržiava aj v ostatných odvetviach. Poďme sa pozrieť na minulý vývoj firmy.

Spoločnosti CyberArk sa za posledných 5 rokov podarilo zvýšiť tržby zo $160 na $434 v roku 2019, to predstavuje enormný nárast o 171,25%, pričom čistý zisk spoločnosti vzrástol z $25,79 mil. na $63,06 mil. (+144,5%). Výborne čísla spoločnosť zaznamenala taktiež v generovaní voľného cashflowu, ktorý za sledované obdobie vzrástol z $57 mil. na $135 mil. (+136%). Počas tohto obdobia a výborných výsledkov sa firma zákonite dostala na radary investorov z Wall Street od roku 2015 do konca roka 2019 vzrástla o 194% na úroveň ceny $116,5 za akciu.


Pri zverejnení 2. kvartálnych výsledkov roka 2019 za mesiace apríl až jún spoločnosť oznámila zmenu firemnej stratégie z predaja perpetuálnych (doživotných) licencií na predaj predplatných licencií a presun ku cloudu. Táto novinka investorov zaskočila a akcie Cyberark zaznamenali prudký pokles, keď sa z najvyššieho bodu $148,74 za akciu dostali na úroveň $96 v septembri 2019 a $73,16 v marci počas COVID výpredaja. Marcový pokles znamenal, že investori mohli nakúpiť až o polovicu lacnejšie ako pred pár mesiacmi. V súčasnosti sa akcie pohybujú na úrovni okolo $100 – $110 za akciu. Oplatí sa kúpiť akcie CyberArk?

Zmena biznis stratégie

Na začiatok treba hneď povedať, že prvý výpredaj akcií bol z dôvodu, že investori správne predpokladali, že predaj mesačných predplatných licencií zníži ziskovú maržu spoločnosti a krátkodobo spomalí rast tržieb. Za posledných 5 rokov firma každý rok zaznamenala rast tržieb minimálne o 20%, avšak v roku 2020 v prvých 9 mesiacoch firma zaznamenala medziročný rast iba o 5%. Taktiež zisk na akciu za toto sledované obdobie klesol z $1,09/akciu na stratu -$0,46/akciu. Avšak stále si nemyslíme, že je dôvod na prehnaný skepticizmus. Predaj mesačných predplatných licencií bude znamenať pre firmu pravidelne opakujúci sa a ľahko predvídateľný príjem do budúcnosti.

Navyše s rastom zákazníkov fungujúcich na predplatnom systéme firma získa úspory z rozsahu a zisková marža sa zvýši. Taktiež presun na cloud znamená, že firma nemusí mať nainštalovanú licenciu v softwari daného firemného PC, ale licencia je viazaná na konkrétny účet cez internet a tým pádom nie je potrebné inštalovanie softwaru. V praxi to znamená, že firemný privilegovaný účet je chránený pri prihlásení z hocijakého zariadenia. Cloud  zažíva obrovský boom, pochopili to všetky najväčšie technologické spoločnosti a presun k nemu určite nebude chyba, aj keď to znamená krátkodobé zníženie zisku a rastu. Naopak myslím, že pre ďalší stabilný rast je tento presun nevyhnutný.

Akcie CyberArk Sofwtare – vývoj kľúčových ukazovateľov, zdroj: Company quarter results presentation

V akom štádiu je presun biznisu bolo ukázané investorom pri kvartálnych výsledkoch 2 týždne dozadu. Môžeme vidieť, že recurring revenue (opakovateľná tržba – predplatné licencií) získava momentum a narástla za posledný rok o 40% na $63 mil. za tretí kvartál, čo predstavuje už 59% celkových tržieb za posledné 3 mesiace. Ročná tržba z predplatného dosiahla v 3. kvartáli hodnotu $250 mil. (+40%). Tieto vysoké rasty predplatného dávajú investorom a analytikom dôvod na optimizmus, keďže im zľahčujú prácu pri modelovaní finančných výsledkov firmy v budúcnosti a si firma udrží toto momentum je pravdepodobné, že sa vráti späť k vysokým rastom spred roka. Manažment spoločnosti na konferencii taktiež uviedol, že už v roku 2021 by rast tržieb mal zrýchliť.

Finančné zdravie, výkonnosť a rentabilita akcie CyberArk Sofwtare

Finančnú situáciu spoločnosti môžeme očakávať za dobrú a bezpečnú. Manažment sa kvôli určitej neistote na trhoch rozhodol zvýšiť rezervy, v súčasnosti má firma v hotovosti a krátkodobých investíciach $1,09 mld, čo predstavuje medziročný nárast takmer o 150%. Ukazovateľ Cash-To-Debt je v súčasnosti na hodnote 1,78 čo znamená, že firma by dokázala splatiť svoj dlh ihneď (má viac hotovosti ako dlhu). Ukazovateľ bežnej likvidity je na úrovni 4,47 čo je maximálne bezpečné číslo. Jediné horšie výsledky podnik zaznamenal v ukazovateľoch spojených so ziskom, keďže v posledných kvartáloch spoločnosť zaznamenala stratu (kvôli presunu biznis stratégie ako sme spomínali vyššie). Firmu to však neohrozuje, keďže aj naďalej generuje pozitívny cashflow.

akcie Cyberark
Source: Company website

Valuácia akcie CyberArk Software

Čo sa týka hodnoty firmy ukazovateľ P/E dávajúci do pomeru súčasnú cenu akcie voči zisku na akciu je na úrovni 1508,86. Len pripomíname, že firma by ideálne mala mať tento ukazovateľ medzi 10 a 20. Ak má firma výborné vyhliadky do budúcnosti, potenciál či stabilitu môže byť odvôdnená hodnota aj vyššia. Tu treba opäť poznamenať, že hodnota 1508 je spôsobená tým, že firma za posledné 4 kvartály vyprodukovala zisk iba vo výške $0,07/akciu. Minulý rok firma dosiahla zisk na akciu $1,62 a mala P/E na úrovni 65 kvôli vysokému rastovému potenciálu. Historicky sa pohybuje cena akcií CyberArk na úrovni P/E = 75,78.

Druhým dôležitým ukazovateľom a v mnohých ohľadoch presnejším, resp. majúci väčšiu vypovedaciu hodnotu je P/FCF dávajúci do pomeru súčasnú cenu akcií a cashflow na akciu. Tento ukazovateľ by sa mal pohybovať v rovnakých intervaloch ako ukazovateľ P/E (t.j. medzi 10 – 20 a v prípade výnimočných vlastností firmy, môže byť aj viac). V súčasnosti má spoločnosť tento ukazovateľ na hodnote 36,05 oproti historickej hodnote 32,83.

Model akcie CyberArk Software

Akcie CyberArk Sofwtare – model vývoja

Na základe rastúceho kyberbezpečnostného trhu, presunu biznis stratégie smerom k predplatnému a cloudu, analytických predpovedí a predikciám manažmentu sme zostavili model zahŕňajúci naše prepoklady vývoja operatívneho zisku, čistého zisku a voľného cashflow. Veríme, že v roku 2022 firma začne získavať úspory z rozsahu a dokáže zefektívňovať operatívne náklady čo povedie k vyšším ziskom a vyššiemu cashflowu. Na základe nášho modelu vieme vyvodiť, že v roku 2024 by cena akcie CyberArk Software mohla dosiahnuť úroveň $175.

Napriek tomu, že firma má dostatok priestoru na rast a náš model ukazuje, že o 4 roky by mohla akcia vyrásť cca o 65%, neodporúčame kupovať akcie spoločnosti. Veríme, že dobrá cena na nákup akcií je niekde v intervale $100 – $115 za akciu.

Ďalšie analýzy

1 Comment komentár

Odpovedať

Prosím vyplňte váš komentár
Prosím zadajte vaše meno