Ziskové marže – Profit Margin

Pri čítaní kvartálnych výsledkov alebo účtovných výkazov spoločností, ktoré zvažujeme ako potenciálnu investíciu, je dôležité rozumieť jednotlivým ukazovateľom. Medzi tie najdôležitejšie patrí ukazovateľ ziskovej marže, keďže ukazuje ako efektívna firma vo svojom podnikaní v skutočnosti je a túto efektivitu možno taktiež porovnať s konkurenciou. Veď každý radšej budeme vlastniť akcie spoločnosti, ktorá dokáže z 1 eura tržieb vytvoriť 20 centov zisku ako takej, ktorá z 1 eura tržieb vytvorí 10 centov zisku.

Zároveň je dobré rozumieť ukazovateľom ziskovej marže aj v prípade, ak podnik, ktorý máte vo svojom hľadáčiku ešte nie je ziskový, pretože v takom prípade môžete pri kalkulácii hodnoty akcie počítať s priemernými hodnotami ziskovej marže v danom odvetví. Pozornosť investorov na ziskovú maržu by sa mala upierať aj kvôli tomu, že ak v priebehu času stúpa marža a zároveň tržby, zisk bude rásť ešte rýchlejšie a to je z hľadiska ocenenia akcií v podstate kľúčové.

Problém však nastáva v tom, že zisková marža sa delí na hrubú, operatívnu a čistú, pričom spoločnosti využívajú pri prezentácií svojich výsledkov rôzne typy ako smerodajné. V tomto článku sa preto pozrieme na jednotlivé druhy ziskovej marže a ich kalkuláciu.

Gross Margin – Hrubá marža

Hrubá zisková marža býva spravidla najvyššia a ráta sa ako podiel hrubého zisku na celkových výnosoch (Sales). Vyjadruje v podstate zisk (Gross Profit) po odrátaní všetkých priamych nákladov na výrobu tovaru alebo poskytnutie služby, ktoré sa v účtovných výkazoch označujú aj ako COS alebo COGS (Cost of Sales / Cost of Goods Sales). Čím vyššia je hrubá zisková marža, tým efektívnejšie vie spoločnosť produkt vyrobiť alebo poskytnúť službu.

Príklad Facebook:

Sales: $85,97 mld.
COS: $16,69 mld.
Gross Profit: $85,97 – $16,69 = $69,27 mld.

Gross Margin: $69,27 / $85,97 = 80,58 %

Spoločnosť Facebook mala v roku 2020 hrubú ziskovú maržu na úrovni 80,58 % čo možno interpretovať aj tak, že Facebook z každého 1 dolára výnosov, dokázal vyprodukovať 0,8058 dolára hrubého zisku. Nižšie v tabuľke porovnávame hrubé ziskové marže rôznych firiem z rôznych odvetví.

FirmaFacebookNvidiaTeslaNetflixPepsiUber
Gross Margin80,58%62,34%21,02%38,89%54,87%53,73%
*Hrubé ziskové marže jednotlivých spoločností za rok 2020

Operating Margin – Operatívna (prevádzková) marža

Operatívny zisk a operatívna marža sú najsmerodajnejšími ukazovateľmi z hľadiska efektivity podnikania, keďže okrem nákladov, ktoré je nevyhnutné vynaložiť na výrobu tovaru alebo poskytnutia služby (COS/COGS) rátajú aj s operatívnymi nákladmi (Operating Expenses) ako sú predaj a marketing, výskum a vývoj či ďalšími nákladmi priamo súvisiacimi s podnikaním podniku.

Rovnako ako hrubý zisk a marža však nerátajú s výnosmi a nákladmi, ktoré nesúvisia s podniknutím služby ako sú platenie úrokov z úveru, finančné výnosy, pokuty, dane či iné výnimočné výnosy a náklady. Operatívna marža sa ráta teda býva spravidla nižšia ako hrubá a ráta sa ako podiel operatívneho zisku na celkových výnosoch.

Príklad Facebook:

Gross Profit: $69,27 mld.
Operating Expenses: $36,60 mld.
Operating Profit: $69,27 – $36,60 = $32,67 mld.

Operating Margin: $32,68 / $85,97 = 38,00 %

Operatívna zisková marža Facebooku bola v roku 2020 vo výške 38 %, čo je jeden z najlepších výsledkov na trhu. V podstate to znamená, že z každého dolára tržieb, firma vyprodukovala 0,38 dolára operatívneho zisku.

FirmaFacebookNvidiaTeslaNetflixPepsiUber
Gross Margin38,00%26,10%6,32%18,34%14,32%-43,66%
Operatívne ziskové marže jednotlivých spoločností za rok 2020

Net Margin – Čistá marža

Čistý zisk a čistá marža okrem započítania všetkých nákladov súvisiacich s výrobou tovaru alebo poskytnutím služby vrátane operatívnych nákladov kalkuluje aj s ďalšími výnosmi či nákladmi, ktoré nesúvisia priamo s podnikaním (Non-Operating Income/Expenses). Patria sem napr. finančné výnosy, príjmy z predaja majetku, úroky z bankových úverov, pokuty, dane, iné neoperatívne výnosy a náklady či rôzne výnimočné príjmy a výdavky.

Čistá zisková marža sa kalkuluje ako podiel čistého zisku na celkových výnosov, pričom býva spravidla nižšia ako operatívna marža. Výnimkou sú situácie, kedy finančné výnosy svojou výškou prekonajú úroveň neoperatívnych nákladov a daní alebo roky, kedy spoločnosti čerpajú určité daňové kompenzácie.

Príklad Facebook: $32,67 mld.

Operating Profit: $32,67 mld.
Non-Operating Income/Expenses: $0,51 mld.
Provision for Income Taxes: $4,03 mld.
Net Profit: $32,67 – $0,51 – $4,03 = $29,15 mld.

Net Margin: $29,15 / $85,97 = 33,91 %

V roku 2020 Facebook zaznamenal čistú ziskovú maržu na úrovni 33,91 %, čo znamená, že každý dolár tržieb spoločnosť premenila na 0,3391 čistého zisku, ktorý možno rozdeliť medzi akcionárov.

FirmaFacebookNvidiaTeslaNetflixPepsiUber
Gross Margin33,91%25,98%2,19%11,05%10,12%-60,94%
Operatívne ziskové marže jednotlivých spoločností za rok 2020

ziskové marže
Výkaz ziskov a strát spoločnosti Facebook, zdroj obrázku: Facebook Income Statement (investing.com)

Zhrnutie

Je užitočné pozrieť sa na výkaz ziskov a strát a chápať jednotlivé ukazovatele, aby človek pochopil štruktúru nákladov ako aj efektivitu podnikania spoločnosti. Každý ukazovateľ ziskovej marže nám navyše dotvára obraz o tom ako sa firme darí. Čistá marža je veľmi dôležitá, pretože sa kalkuluje z čistého zisku, z ktorého sa ráta taktiež aj kľúčový ukazovateľ P/E a berie do úvahy aj relevantné náklady ako sú napr. výdavky na bankové úvery (zvlášť dôležité pri vysoko zadĺžených podnikov). Zároveň v podstate meria úplnú efektivitu, keďže čistý je zisk je konečný zisk, ktorý je potenciálne dostupný pre akcionárov.

Avšak v niektorých prípadoch čistý zisk môže trochu zahmlievať skutočný výkon firmy, keďže ráta s niektorými výnimočnými výnosmi a nákladmi, ktoré sme už spomínali. Zvlášť spomenieme ojedinelé pokuty, predaj majetku či daňové kompenzácie. Tieto výnosy a náklady môžu výrazne ovplyvniť výšku čistého zisku a teda aj ukazovateľ P/E, ale s výkonom podnikania to nemá v podstate nič spoločné a preto je v takomto prípade lepšie sa pozrieť na operatívny zisk a operatívnu maržu. Ziskové marže

Pozri tiež zo sekcie návody a tipy:

Upozorňujeme:

– Článok nie je investičným odporúčaním
– Historická výnosnosť nie je nikdy zárukou budúcich výnosov
– Investície na kapitálových trhoch sú vždy rizikové

xtb
xtb
Predchádzajúci článokPotenciálna akvizícia padla a akcie Darktrace stratili tretinu hodnoty
Ďalší článokMondeléz, Nestlé a ďalšie firmy s občerstvením prekonávajú infláciu
Marek pracuje ako analytik finančných trhov v investičnej spoločnosti Portu a špecializuje sa predovšetkým na makroekonómiu, globálne akciové trhy, prípadne komodity. Jeho cieľom je zvýšiť investičnú gramotnosť na Slovensku a približovať odborné témy ľudským jazykom. Marekove komentáre a analýzy vychádzajú v popredných médiách v Česku a na Slovensku.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno