Čo je to IPO

IPO (Initial Public Offering) predstavuje primárnu ponuku akcií. Ide o proces, pri ktorom súkromná spoločnosť prvýkrát ponúka svoje akcie verejnosti, čím sa stáva verejne obchodovanou spoločnosťou. Inými slovami prostredníctvom IPO súkromná firma vstúpi na burzu a následne môžu do nej investovať bežní investori. Okrem IPO sa v poslednom čase stal pomerne obľúbenou formou vstupu na burzu aj tzv. SPAC.

Prečo firmy vstupujú na burzu

Spoločnosti sa rozhodnú pre prvotnú verejnú ponuku akcií (IPO) z niekoľkých dôvodov a toto sú najdôležitejšie:

 • Zvýšenie kapitálu: Jedným z hlavných dôvodov IPO je získať kapitál pre spoločnosť. Ponúkaním akcií verejnosti môže firma prilákať investorov, ktorí sú ochotní investovať do jej podnikania. Výmenou za akcie (vlastnícky podiel) podnik získa peniaze (kapitál).
 • Zlepšenie viditeľnosti a reputácie: Vstup na burzu prináša spoločnosti väčšiu viditeľnosť. Môže jej zlepšiť povesť a dôveryhodnosť, čím ľahšie priláka zákazníkov, obchodných partnerov a talentovaných zamestnancov.
 • Poskytnutie likvidity existujúcim akcionárom: IPO umožňuje existujúcim akcionárom, ako sú zakladatelia, prví investori a zamestnanci, predať svoje akcie a dosiahnuť návratnosť svojej investície.
 • Uľahčenie fúzií a akvizícií: Byť verejne obchodovanou spoločnosťou môže uľahčiť fúzie, akvizície a strategické partnerstvá. Verejne obchodovateľné akcie možno totiž použiť ako forma platby pri akvizícii.

Ako prebieha primárna ponuka akcií

Proces IPO je zložitou záležitosťou a zvyčajne trvá 6 až 12 mesiacov. Vo všeobecnosti vyzerá proces IPO takto:

 1. Príprava: Keď sa vedenie spoločnosti rozhodne vstúpiť na burzu prebiehajú prípravy, počas ktorých oslovia investičné banky, právnikov a audítorov. Investičné banky pomáhajú firme s výberom upisovateľov, ktorí budú ponuku spravovať. Právnici zabezpečujú poradenstvo a súlad s právnymi a regulačnými požiadavkami.
 2. Due Diligence: Spoločnosť v spolupráci s audítormi vykonáva dôkladnú kontrolu svojich finančných a prevádzkových výkazov. To zahŕňa kontrolu finančných výkazov, právnych záležitostí, duševného vlastníctva a iných relevantných informácií. Účelom je zabezpečiť transparentnosť a zverejniť akékoľvek podstatné informácie potenciálnym investorom.
 3. Podanie SEC: Spoločnosť pripraví a odošle registračné vyhlásenie, známe ako S-1, Komisii pre cenné papiere a burzu (SEC). Podanie S-1 obsahuje podrobné informácie o podnikaní spoločnosti, financiách, manažmente, víziách a cieľoch, rizikách a navrhovaných podmienkach ponuky.
 4. Preskúmanie SEC: Komisia pre cenné papiere a trhy posúdi podanie S-1 a v prípade potreby požaduje dodatočné informácie, resp. navrhuje úpravy.
 5. Roadshow: Keď SEC schváli podanie S-1, spoločnosť sa pustí do roadshow. To zahŕňa prezentáciu investičného potenciálu spoločnosti potenciálnym investorom vrátane inštitucionálnych investorov, manažérov fondov a bohatým jednotlivcom.
 6. Cena a alokácia: Po zmeraní záujmu investorov počas roadshow spoločnosť a jej upisovatelia určia cenu IPO a počet akcií, ktoré sa majú predať. Toto rozhodnutie berie do úvahy trhové podmienky, dopyt a úvahy o ocenení.
 7. Deň IPO: V deň IPO sú akcie spoločnosti kótované na burze. Akcie sa zvyčajne ponúkajú inštitucionálnym investorom a prideľujú sa jednotlivým investorom, ktorí sa ponuky zúčastnili. Cena akcií môže kolísať v závislosti od ponuky a dopytu na otvorenom trhu.
image 17

Oslava predstaviteľov spoločnosti Sea po úspešnom IPO na burze NYSE v New Yorku, zdroj obrázku: TechCrunch

Ako využívajú firmy kapitál z primárnej ponuky akcií?

Spoločnosti využívajú primárne získaný kapitál z IPO na financovanie svojich plánov expanzie a podporujú rastové iniciatívy. To môže zahŕňať rozširovanie podnikania na nové trhy, uvádzanie nových produktov alebo služieb na trh, investície do výskumu a vývoja alebo akvizíciu iných podnikov. Získané prostriedky môžu slúžiť aj ako posilnenie finančnej stability a pracovného kapitálu, resp. sa môžu použiť na zníženie dlhu.

Najväčšie IPO v histórií

 1. Saudi Aramco (2019) – Najväčšia primárna ponuka akcií sa uskutočnila v roku 2019, keď na burzu vstúpila ropná spoločnosť Saudi Arabian Oil Company, bežne známa ako Saudi Aramco. Dnes ide o 3. najcennejšiu firmu sveta z hľadiska trhovej kapitalizácie. Prostredníctvom IPO na Saudskej burze cenných papierov (Tadawul) získala 29,4 miliardy USD. Zaujímavosťou je, že spoločnosť pôvodne plánovala získať až 100 miliárd USD.

Alibaba (2014): Čínsky gigant v oblasti elektronického obchodu Alibaba získal vo svojom IPO na burze v New Yorku (NYSE) 25 miliárd USD. V tom čase išlo historicky o najväčší debut na americkej akciovej burze, ktorý prekonal predchádzajúci rekord spoločnosti Visa z roku 2008.

Agricultural Bank of China (2010): Agricultural Bank of China získala 22,1 miliardy USD vo svojej duálnej kotácii na burze cenných papierov v Hongkongu a na burze cenných papierov v Šanghaji.

Najočakávenejšie IPO

Na konci roku 2021 sme sa pozreli tiež na 10 najočakávenejších IPO nasledujúceho roku. V dôsledku makroekonomických problémov a neochoty investorov vkladať kapitál do menších rastových firiem, nakoniec nevstúpila ani jedna zo spomínaných spoločností. Dá sa očakávať, že k tomu nakoniec pristúpia v rokoch 2024 alebo 2025.

Pozri tiež zo sekcie návody a tipy:

Upozorňujeme:

Upozorňujeme:

– Článok nie je investičným odporúčaním
– Historická výnosnosť nie je nikdy zárukou budúcich výnosov
– Investície na kapitálových trhoch sú vždy rizikové

xtb
Predchádzajúci článokNové vzdelávacie formáty od XTB: analytické fórum, video kurzy a oveľa viac!
Ďalší článokIntel zintenzívňuje svoj boj proti TSMC s novou technológiou
Marek pracuje ako analytik finančných trhov v investičnej spoločnosti Portu a špecializuje sa predovšetkým na makroekonómiu, globálne akciové trhy, prípadne komodity. Jeho cieľom je zvýšiť investičnú gramotnosť na Slovensku a približovať odborné témy ľudským jazykom. Marekove komentáre a analýzy vychádzajú v popredných médiách v Česku a na Slovensku.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno