Kybernetická bezpečnosť a kyberbezpečnostné akcie

S postupnou digitalizáciou, častejším využívaním internetu a zavádzaním nových technológií sa zvyšuje aj počet kybernetických útokov. Ich účelom je získať prístup k citlivým dátam, znefunkčniť prevádzku alebo inak poškodiť subjekt, ktorý sa stal terčom útoku. Podľa odhadu spoločnosti McKinsey & Company môžu kybernetické útoky od roku 2025 spôsobiť škody až 10,5 bilióna USD ročne. Útoky sú stávajú čoraz sofistikovanejšie a je pravdepodobné, že umelá inteligencia ich ešte viac zdokonalí. To je dôvod, prečo je odvetvie kybernetickej bezpečnosti čoraz dôležitejšie a firmy sú ochotné do nej investovať desiatky miliónov.

Potvrdzujú to aj odhady renomovaných výskumných organizácií. Podľa spoločnosti Statista by sa mala veľkosť celosvetového trhu s kybernetickou bezpečnosťou zvýšiť z 296,1 miliardy v roku 2022 na 538,3 miliardy USD v roku 2030. To predstavuje priemerný ročný rast na úrovni 7,8 %.

Výskumná organizácia Gartner nedávno aktualizovala svoju prognózu, podľa ktorej firemné výdavky na túto oblasť vzrastú v roku 2024 o 14 %, čo je viac oproti predchádzajúcemu odhadu o 3 percentuálne body. Prišla ale aj s ďalšími vyhliadkami. Do roku 2026 má mať 10 % veľkých podnikov zavedený komplexný, vyspelý a merateľný systém Zero-Trust. Dnes ho má iba 1 podnik zo 100. O 3 roky má mať zastúpenie člen s odbornými znalosťami v oblasti kybernetickej ochrany až v 70 % predstavenstiev firiem.

V skratke kyberbezpečnostné akcie v sebe ukrývajú potenciál, pretože celý sektor má v ďalších rokoch rýchlo rásť. Ak niekto verí kyberbezpečnostnému odvetviu, ale nechce hľadať víťazov v rámci neho, môže jednoducho kúpiť ETF fond zameraný na kybernetickú bezpečnosť, ktorému sme venovali v minulosti vlastný článok.

image 6
Kyberbezpečnostné akcie v rámci ETF fondu iShares Digital Security UCITS

Pre tých, čo sa snažia hľadať v rámci odvetvia víťazov, prinášame naše 3 najlepšie kyberbezpečnostné akcie.

Palo Alto Networks: Líder na trhu

Začíname lídrom na trhu. Spoločnosť Palo Alto Networks je s trhovou kapitalizáciou 80 miliárd a ročnými tržbami 6,9 miliardy najväčším hráčom na trhu. Na celom svete má viac ako 80 000 podnikových zákazníkov, ktorí si môžu vybrať z ponuky tie bezpečnostné modely, ktoré im pasujú. Napríklad viac ako 5 modulov aktuálne využíva viac ako 400 zákazníkov, zatiaľ čo v roku 2021 to bolo iba 80. Palo Alto svoje služby rozdeľuje do 3 hlavných platforiem:

  • Strata – firewall novej generácie a sieťové bezpečnostné nástroje
  • Prisma – cloudové bezpečnostné služby
  • Cortex – nástroje na detekciu hrozieb poháňané AI.

Svojim zákazníkom ponúka široké spektrum bezpečnostných riešení. Medzi jej hlavné produkty patria firewally. Tieto bezpečnostné brány umožňujú firmám kontrolovať a monitorovať sieťový tok, filtrovať nebezpečný obsah a chrániť svoje siete pred hrozbami. Palo Alto poskytuje aj rôzne nástroje na ochranu koncových zariadení, ako sú počítače, smartfóny a tablety pred malwarom a inými hrozbami. Vo svojom portfóliu má aj nástroje na sledovanie, správu a vyhodnocovanie bezpečnosti v reálnom čase. Nemožno zabudnúť na spomínané Zero-Trust riešenia, ktoré chránia sieť pred vnútornými i vonkajšími hrozbami.

Medziročný rast tržieb Palo Alto Networks dosahoval v posledných rokoch od 25 do 30 %. Medzi rokmi 2020 a 2023 sa príjmy zdvojnásobili z 3,41 na 6,89 miliardy USD. Negatívom je, že až v poslednom roku sa dokázala spoločnosť dostať do zelených čísel, dovtedy kopila straty. Voľný cash flow ale generuje už dlhšiu dobu, pričom vo fiškálnom roku 2023 to bolo až 2,63 miliardy USD, čo predstavuje maržu až 38,2 %, čo je výborné číslo.

Vedenie firmy očakáva, že do roku 2026 by mali tržby stúpať 17 až 19 % ročne a marža voľného cashflowu dosahovať 37 %. Zisk by mal rásť viac ako 20 % ročne. Voľné finančné prostriedky spoločnosť využíva najmä na spätné odkupy akcií, aby tým eliminovala pomerne rýchle riedenie akcií v dôsledku vysokých akciových kompenzácií.


Akcie Palo Alto Networks potvrdzujú, že patria medzi najlepšie kyberbezpečnostné akcie aj svojim výkonom. Od začiatku roka si pripísali už +89 % a za posledných 5 rokov až +271 % na 263 USD.

CrowdStrike: cloud a koncové bodov

Spoločnosť CrowdStrike má s trhovou kapitalizáciou 44 miliárd USD o polovicu nižšie ocenenie ako Palo Alto Networks. V porovnaní so svojim väčším súperom CrowdStrike neposkytuje až tak široké spektrum produktov a služieb. Firemná platforma Falcon využíva umelú inteligenciu na predovšetkým na cloudové zabezpečenie a detekciu hrozieb v reálnom čase, ale aj na ochranu koncových bodov (PC, mobily,…), ktoré zamestnanci používajú na prístup do firemnej siete.

Práve ochrana koncových bodov je jednou z najdôležitejších oblastí v rámci kybernetickej bezpečnosti, pretože až 90 % úspešných kybernetických útokov a 70 % úspešných únikov údajov sa začína práve v koncových bodoch. Služby CrowdStrike využíva už 23 000 zákazníkov, od ktorých každý deň firma nazbiera 2 bilióny dátových bodov. Tieto informácie sa používajú na trénovanie modelov AI na zvýšenie ich presnosti.

Platforma Falcon poskytuje zákazníkom 25 softvérových modulov podľa ich potreby alebo odvetvia, v ktorom pôsobia. Dnes 63 % zákazníkov používa aspoň 5 modulov a 24 % používa aspoň 7 modulov. Sila obchodného modelu CrowdStrike spočíva v jeho schopnosti časom zvyšovať výdavky zákazníkov.

Firma je v očiach investorov veľmi cenená nielen vďaka jedinečnosti Falconu, ale aj vďaka jej schopnosti rýchlo inovovať. Len nedávno vydala svoju generatívnu umelú inteligenciu, chatbota Charlotte, ktorý má podnikom pomôcť odhaliť zraniteľné miesta rýchlejšie ako predtým. Pred niekoľkými týždňami CrowdStrike oznámil prvú platformu v odvetví na vývoj aplikácií bez kódu Falcon Foundry. Tá umožňuje bezpečnostným tímom vytvárať vlastné aplikácie bez potreby špecializovaných programátorských znalostí.

Medzi 3 najlepšie kyberzbečnostné akcie sa akcie CrowdStrike zmestili aj vďaka svojmu exponenciálnemu rastu, ktorý dosahoval 54 až 93 %. Tržby spoločnosti medzi rokmi 2019 a 2023 vzrástli deväťnásobne, z 250 miliónov na 2,24 miliardy USD. Rýchlym tempom stúpa aj jej voľný cash flow, avšak čistý zisk dosiaľ firma nedosiahla, hoci v aktuálnom roku je k tomu na dobrej ceste. V najbližšom roku manažment prognózuje príjmy na úrovni 3,04 miliardy USD, čo predsatvuje medziročný rast 35,5 %. Následne analytici očakávajú spomalenie rastu na 28 % a tržby 3,88 miliardy USD, pričom ziskovosť by mala stúpať ešte rýchlejším tempom.


Akcie CrowdStrike svojim výnosom v tomto roku dýchajú akciám Palo Alto Networks na chrbát, keď vzrástli už o +83 % a za posledných 5 rokov o +195 % na súčasných 188,90 USD.

CyberArk: privilegovaný prístup

Uvažovali sme, či medzi 3 najlepšie kyberbezpečnostné akcie zaradíme ešte Fortinet, Zscaler alebo CyberArk Software. Keďže tieto 2 spoločnosti spolu s Palo Alto Networks a CrowdStrike tvoria prvú štvorku najcennejších kyberbezpečnostných akcií na burze, rozhodli sme sa pre menší podnik CyberArk Software. Tejto firme sme sa už v minulosti bližšie venovali v našej analýze.

Pôvodom izraelská spoločnosť pôsobí dnes už celosvetovo a na rozdiel od väčšiny ostatných konkurentov vo veľmi špecifickej oblasti zabezpečenia identity a privilegovaného prístupu k účtom a povereniam (PAM), v ktorej má vedúce postavenie. Softvér podniku v praxi ochraňuje privilegované účty ľudí a zariadení pred vnútornými hrozbami ako sú nespokojní zamestnanci a firemní špióni, ale aj voči externým hrozbám prostredníctvom autorizácie či verifikácie. Odvetvie PAM je obzvlášť dôležitý pre bankový sektor, ktorý tvorí takmer pätinu príjmov CyberArk, a vládne inštitúcie (11 %).

Služby spoločnosti, ktorej trhová kapitalizácia dosahuje necelých 7 miliárd USD, v súčasnosti využíva viac ako 8 000 firiem. Medzi jej zákazníkov patrí viac ako 55 % z celosvetového zoznamu najväčších firiem Fortune 500 a viac ako tretina Global 2000. Vyše 1500 z nich pritom generuje ročné opakujúce sa príjmy (ARR) vyššie ako 100 tisíc dolárov.

Spoločnosť nedávno prešla bolestivým niekoľkoročným prechodom zo softvérových licencií na predplatný sotvérový model SaaS, ktorý by mal priniesť viditeľnejší a dlhodobejší tok príjmov. V dôsledku tejto transformácie sa CyberArk po rokoch opäť ocitol aj v strate, ktorá vyvrcholila v roku 2022 vo výške 131 miliónov USD. V ďalších rokoch sa očakáva, že firma zrýchli svoj rast tržieb zhruba na úroveň 20 % a zlepší aj svoje ziskové marže.

V druhom štvrťroku 2023 CyberArk zvýšil medziročne svoje príjmy o 24 % na 176 miliónov USD a ročné opakujúce sa príjmy (ARR) stúpli o 40 % na 653 miliónov. Je otázne ako bude z nástupu umelej inteligencie benefitovať izraelská spoločnosť. Nedávno oznámila nové AI inovácie vo svojej platforme CyberArk Identity Security. Novinkou je aj firemný prehliadač CyberArk Secure Browser, ktorý je založený na zabezpečení identity. Prehliadač by mal umožňovať organizáciám lepšie chrániť prístup zamestnancov a tretích strán k podnikovým zdrojom.


Porovnanie akcií

Každá zo spomínaných spoločností pôsobí v jednom odvetví a teda konkuruje si. Zároveň každá z nich ale vyniká v niečom inom. Palo Alto Networks ponúka najkomplexnejšie služby, pričom je silná aj v oblasti firewallu. CrowdStrike vyniká v ochrane koncových bodov a cloudu. CyberArk zas zabezpečuje identitu a privilegovaný prístup k účtom.

Jedinou spoločnosťou, ktorá v posledných 12 mesiacoch vytvorila zisk je Palo Alto Networks. Jej akcie sa obchodujú za 209 násobok zisku na akciu (P/E). Ukazovateľ Forward P/E vyjadrujúci očakávaný budúcoročný zisk na akciu nám podáva lepší obraz o ocenení jednotlivých akcií. Z tohto pohľadu sa javia najdrahšie akcie CyberArk, ktoré sa obchodujú za 123 násobok, pričom akcie CrowdStrike za 53 násobok a akcie Palo Alto za 49 násobok. To sú však stále vysoké hodnoty. Podobný obraz nam podáva aj ukazovateľ P/FCF, ktorý dáva do pomeru cenu akcie a cash flow.

N0Sd6 porovnanie vybran ch ukazovate ov kyberbezpe nostn ch akci
Kyberbezpečnostné akcie a ich ukazovatele

Vyššie násobky, za ktoré sa obchodujú akcie CyberArk, možno pripísať tomu, že investori očakávajú rýchlejší rast ziskových marží tejto spoločnosti, keďže je zároveň najnižší. Pri pohľade na pomer ceny akcií s tržbami (ukazovateľ P/S) sa ukazujú ako najdrahšie akcie CrowdStrike. Obchodujú sa za 16,6 násobok, akcie Palo Alto Networks za 13 násobok a CyberArk za 10,5 násobok. Vyššie ocenenie akcií CrowdStrike môže byť spôsobené tým, že trhy rátajú s najrýchlejším rastom príjmov práve u tejto spoločnosti.

Pri ocenení akcií netreba pritom zabúdať ani na ďalšie faktory, ako sú finančná sila, ktorú má najsilnejšiu Palo Alto, alebo kvalitu manažmentu, konkurenčné výhody, atď. Aktuálne to vyzerá tak, že vhľadom na priaznivé vyhliadky sektoru kybernetickej bezpečnosti, sú v podstate všetky kyberbezpečnostné akcie pomerne drahé.

Záver

Je potrebné si uvedomiť, že kybernetická bezpečnosť ako odvetvie je jedno z vôbec najkonkurenčnejších. V budúcich rokoch bude podliehať mnohým zmenám a tie môžu priniesť so sebou nové startupy, ktorých sú desiatky. Netreba zabúdať na zabehnutých hráčov v odeteví, ktorých je viac ako dosť. Za zmienku by určite stáli aj ďalšie kyberbezpečnostné akcie.

Fortinet, CheckPoint a Cisco patria medzi kľúčových konkurentov Palo Alto Networks najmä v oblasti firewallu. Okta je súperom CyberArk na trhu správy bezpečnostného prístupu. V ochrane koncových bodov je hlavným vyzývateľom CrowdStrike firma SentinelOne. Na ochranu, monitorovanie a správu udalostí sa špecializujú napr. firmy Datadog, Splunk alebo Rapid7. Netreba zabúdať ani na ďalších konkurentov, ako Zscaler, Darktrace, Cloudflare alebo Qualys.

Netreba zabúdať ani na „Big tech“ spoločnosti. Microsoft má vďaka svojim produktom partnerstvá s väčšinou dôležitých svetových podnikov. Tie sa snaží využiť aj na predaj svojich produktov a služieb zameraných na kybernetickú ochranu, navyše, Microsoft sa snaží integrovať do svojej platformy Security Copilot nástroje umelej inteligencie. Ako v takmer všetkom, tak aj v sektore kybernetickej ochrany pôsobí Google, ktorý svoje schopnosti minulý rok posilnil akvizíciou spoločnosti Mandiant za 5,4 miliardy USD a izraelského startupu Siemplify za 500 miliónov USD.

Kyberbezpečnostné ponúkajú investorom veľké príležitosti, ale tie nie sú bez rizika. Kto sa stane víťazom sa ešte len uvidí.

Vyššie zmienené a popisované spoločnosti nepredstavujú investičné odporúčanie. Článok ma informatívny charakter a jeho cieľom je priblížiť sitáciu na trhu a priblížiť podnikanie daných firiem.

Pozri tiež:

3 dynamické akcie, ktoré majú skvelé momentum
Herný priemysel a 3 najlepšie herné akcie z odvetvia
3 akcie športových klubov, ktoré si môžeš kúpiť
Rozvojové akcie s potenciálom, ktoré by nemali chýbať na tvojom watchliste
11 zbrojárskych akcií, ktoré budú benefitovať z rastúcich výdavkov na obranu
Toto sú vesmírne akcie, ktorými sa môžeš podieľať na raste celého odvetvia
3 európske akcie, ktoré by nemali unikať tvojej pozornosti
3 dividendové akcie, ktoré by nemali chýbať v tvojom watchliste
3 najlepšie ázijské akcie mimo Číny, ktoré sa oplatí sledovať
3 najlepšie juhoamerické akcie na burze s obrovským potenciálom
3 francúzske akcie, ktorými môžeš zarábať na vzostupe luxusu
3 akcie, ktorými sa brániť voči prípadnej korekcii
3 akcie, ktoré spájajú vysoké dividendy a rast
kyberbezpečnostné akcie

Upozorňujeme:

– Článok nie je investičným odporúčaním
– Historická výnosnosť nie je nikdy zárukou budúcich výnosov
– Investície na kapitálových trhoch sú vždy rizikové

xtb
xtb
Predchádzajúci článokGenerálny riaditeľ Airbnb: Nepáči sa mi kam smerujeme
Ďalší článokJP Morgan a Wells Fargo zvýšili zisk, banky ťažia z vyšších úrokov
Marek pracuje ako analytik finančných trhov v investičnej spoločnosti Portu a špecializuje sa predovšetkým na makroekonómiu, globálne akciové trhy, prípadne komodity. Jeho cieľom je zvýšiť investičnú gramotnosť na Slovensku a približovať odborné témy ľudským jazykom. Marekove komentáre a analýzy vychádzajú v popredných médiách v Česku a na Slovensku.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno