3 najlepšie európske ETF fondy

Pasívne investovanie sa stáva čoraz populárnejším, pričom stelesnením pasívneho investovania sú v investičnom svete ETF fondy. ETF sú fondy obchodované priamo na burze a pre väčšinu investorov sú najvhodnejšou formou investovania. Aj preto sa snažíme venovať okrem akcií dostatočný priestor aj im. V našich predchádzajúcich článkoch o ETF (zoznam možno nájsť na konci článku) sme sa zameriavali predovšetkým na rôzne ETF z hľadiska sektora, veľkosti, charakteru či výkonnosti – Najvýnosnejšie ETF fondy roku 2021 + EÚ rebríček.

Ako však niektorí naši čitatelia správne poznamenali, na základe regulácie EÚ, americké ETF, ktorým sme sa v minulosti prioritne venovali, sú pre Európanov nedostupné v podobe podkladových aktív. Možno ich nakúpiť iba prostredníctvom CFD, čo predstavuje veľmi zjednodušenie stávku s brokerom ohľadom výkonnosti daného aktíva (v našom prípade teda ETF).

xtb

Ak chce európsky investor vlastniť ETF ako podkladové aktívum, musí byť emitované na európskej burze a musia sa obchodovať pod skratkou UCITS. Našťastie, v poslednom čase sa tento výber výrazne rozšíril. My sme sa preto rozhodli pozrieť na 3 najlepšie európsky ETF fondy pre dlhodobé pasívne investovanie.

iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (SXRV.DE)

Začíname klasikou. Európske ETF SXRV.DE sa snaží sledovať výkonnosť indexu zloženého zo 100 najväčších nefinančných spoločností kótovaných na burze cenných papierov NASDAQ. Investícia do fondu predstavuje investíciu do spoločností s vysokou trhovou kapitalizáciou z hlavných nefinančných odvetví vrátane počítačového hardvéru a softvéru, telekomunikácií, maloobchodu/veľkoobchodu a biotechnológií.

ETF fond, ktorý sa skladá zo 102 akcií vznikol v roku 2010, je spravovaný americkou finančnou spoločnosťou BlackRock a je vyvažovaný štvrťročne. Pod správou má aktíva v hodnote 7,85 miliardy eur, pričom investovanie do ETF prináša ročnú mieru výdavkov na úrovni iba 0,33 %. Fond neponúka distribučný dividendový výnos, keďže všetky dividendy reinvestuje späť.

  Najlepšie európske E TF fondy pre dlhodobé pasívne investovanie - SXRV.DE
Najlepšie európske E TF fondy pre dlhodobé pasívne investovanie – SXRV.DE

Na obrázku vyššie je zobrazených 10 najväčších podkladových aktív fondu, ktoré sa na celkovej výkonnosti podieľajú až 53,88 %, čo znamená, že ide o pomerne vysokú koncentráciu. Z hľadiska odvetví majú najväčšie zastúpenie vo fonde aktíva firiem z IT (50,82 %), komunikácií (17,59 %), spotrebiteľského sektora (16,12 %) a zdravotníctva (5,78 %), pričom sú takmer výlučne z USA (98,16 %).

Cena SXRV.DE sa od začiatku tohto roka znížila o –5,94 % na €768,80, čím mierne zaostáva za výkonom indexu S&P 500, čo do veľkej miery možno pripísať korekcii v cenách technologických spoločností. Z dlhodobojšieho hľadiska však Index NASDAQ 100 a naň naviazané európske ETF má vyšší výkon – za posledných 10 rokov priemerná výkonnosť fondu dosiahla 19,17 %.


MSCI ESG Rating: AA – 7,38 / 10

WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF (WTEM.DE)

Medzi 3 najlepšie európske ETF fondy pre dlhodobé pasívne investovanie sme vybrali aj fond, ktorý sa svojou stratégiou vyhýba rastovým technologickým firmám. Fond WTEM.DE investuje do akcií globálnych vysoko kapitalizovaných spoločností, ktoré kombinujú kvalitu, dlhodobý rast a vysoké dividendy. Tento ETF fond je vhodný predovšetkým pre investorov, ktorí sú ochotní akceptovať nižšiu mieru rizika a uprednostňujú pravidelný príjem zo svojej investície v podobe dividendy.

ETF, ktoré vzniklo v roku 2016 je tvorené z 591 akcií a spravované spoločnosťou WisdomTree Management. Tá riadi aktíva v hodnote 165 miliónov eur. Ročná miera výdavkov fondu je na úrovni 0,38 %, zatiaľ čo aktuálna ročná dividenda je 0,50 €. To pri súčasnej cene predstavuje distribučný dividendový výnos 1,61 %, pričom dividenda je vyplácaná 2x ročne – v januári a v júli.

Najlepšie európske E TF fondy pre dlhodobé pasívne investovanie - WTEM.DE
Najlepšie európske E TF fondy pre dlhodobé pasívne investovanie – WTEM.DE

Na obrázku vyššie je zobrazených 10 najväčších podkladových aktív fondu, ktoré sa na celkovej výkonnosti podieľajú 30,42 % a ide teda o relatívne nízku koncentráciu. Najväčšie zastúpenie vo fonde majú aktíva spoločností z oblastí technológií (21,09 %), priemyslu (18,20 %), zdravotnej starostlivosti (16,47 %) a spotrebiteľského sektora (10,69 %). Z geografického hľadiska je ETF koncentrované najviac v podnikoch z USA (51,75 %), Veľkej Británie (9,44 %), Francúzska (6,91 %) a Švajčiarska (5,32 %).

Cena WTEM.DE od začiatku tohto roka klesla o -2,30 % na €31,12 a fond tak prekonáva index S&P 500. Od svojho založenia však má fond o niečo nižšiu výkonnosť ako benchmark trhu – S&P 500. Európske ETF


iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE)

Nakoniec sa vraciame opäť k technológiám. Fond QDVE.DE sa snaží sledovať výkonnosť indexu zloženého zo spoločností z amerického sektora informačných technológií. Investícia do tohto európskeho ETF prináša diverzifikovanú expozíciu voči popredným technologickým firmám z USA. Ide o koncentrovaný fond s agresívnou rastovou stratégiou.

ETF fond je zložený zo 75 akcií, je spravovaný americkou finančnou spoločnosťou BlackRock a je vyvažovaný štvrťročne. Pod správou má momentálne aktíva v hodnote 3,26 miliardy eur, pričom investovanie do ETF prináša ročnú mieru výdavkov na úrovni iba 0,15 %. Všetky distribuované dividendy z vlastnených akcií sú reinvestované späť do ETF.

Najlepšie európske E TF fondy pre dlhodobé pasívne investovanie - QDVE.DE
Najlepšie európske ETF fondy pre dlhodobé pasívne investovanie – QDVE.DE

Na obrázku vyššie je zobrazených 10 najväčších podkladových aktív fondu, ktoré sa na celkovej výkonnosti podieľajú až 68,13 %. Ide teda veľmi vysokú koncentráciu. Z hľadiska odvetví majú najväčšie zastúpenie vo fonde aktíva firiem pôsobiacich v oblasti hardvéru a ukladania (25,79 %), softvérových systémov (21,80 %), polovodičov a čipov (19,42 %), spracovania dát (11,42 %) a aplikačného softvéru (8,01 %). Aktíva vo fonde sú výlučne z USA.

Cena QDVE.DE sa od začiatku tohto roka znížila o -6,40 % na €18,34, čím rovnako ako fond SXRV.DE mierne zaostáva za výkonom indexu S&P 500 a opäť to možno pripísať korekcii v cenách technologických spoločností. Od roku 2015 kedy bol fond založený však jeho výnos jednoznačne prekonáva širší trh. Za zmienku stojí tiež fakt, že toto európske ETF získalo maximálny možný počet bodov v rámci hodnotenia ESG, ktoré sa zameriava na enviromentálne, sociálne a správne dopady firiem na verejnosť a okolie.


MSCI ESG Rating: AAA – 10 / 10

Porovnanie výkonnosti fondov a zhodnotenie

RokSXRV.DEQDVE.DEWTEM.DESPY5 (S&P 500)
YTD-5,94 %-6,40 %-2,30 %-4,00 %
202126,95 %33,46 %29,20 %39,03 %
202048,17 %42,66 %6,45 %8,00 %
201938,77 %49,74 %35,74 %33,45 %
2018-0,44 %-0,64 %-4,47 %-0,20 %
201732,34 %38,31 %13,10 %6,10 %
Výkonnosť európskych ETF vrátane vyplatených dividend

V tabuľke vyššie si možno porovnať výkonnosť jednotlivých európskych ETF za posledných 5 rokov, pričom do tabuľky sme zaradili aj výkon S&P 500, ktorý považujeme za trhový benchmark. Technologické rastové fondy v našom zozname obsadili 2 miesta vďaka tomu, že v dlhodobom horizonte je ich výnos vyšší, čo potvrdzujú údaje v tabuľke. Niekto by mohol zároveň namietať, že nami vybrané fondy sú priveľmi koncentrované na americké spoločnosti, avšak pravdou je, že práve USA má technologicky najvyspelejšie firmy.

Rozvojové trhy ako Latinská Amerika, Čína, juhovýchodná Ázia či India môžu investorom ponúknuť taktiež vysoký výnos, avšak miera rizika je násobne vyššia, čoho dôkazom sú v posledných rokoch práve čínske akcie. Vo väčšine európskych spoločnostiach zas absentuje vysoký rast a technologický pokrok, avšak tie majú pomerne slušné zastúpenie aspoň v našom treťom „dividendovom“ ETF fonde.

V našich ďalších článkoch sa pozrieme na najlepšie európske ETF z jednotlivých odvetví. európske ETF fondy

Naše ďalšie články o ETF fondoch:

xtb

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno