3 najlepšie AI ETF fondy so zameraním na umelú inteligenciu a robotizáciu

Umelá inteligencia (AI) a robotizácia patrí a v najbližšom období bude patriť medzi tie najperspektívnejšie technológie. Toto sú 3 najlepšie ETF, ktoré investujú do firiem posúvajúcich toto odvetvie vpred.

0
700

ETF fondy so zameraním na umelú inteligenciu a robotizáciu

Na burze existujú tisícky ETF fondov a každý jeden z nich je jedinečný z hľadiska svojho zloženia. Fondy sa skladajú podľa rôznych charakteristík, pričom investori si môžu vybrať fondy na základe podkladových aktív, investičnej stratégie, trhu, odvetvia či úrovne kapitalizácie. Zloženie mnohých ETF zároveň kombinuje vyššie uvedené charakteristiky, čo robí ponuku fondov ešte väčšou. My sme v predchádzajúcich článkov prebrali už viacero ETF, pričom tento zoznam je možné si pozrieť na konci tohto článku. V prípade, že neviete čo sú ETF fondy, odporúčame prečítať si tento článok.

Tentoraz sa pozrieme na najlepšie AI ETF fondy so zameraním na umelú inteligenciu, robotizáciu a automatizáciu. Táto oblasť zahŕňa rôzne aplikácie od vývoja dronov až po zdravotnícke roboty a prediktívny analytický softvér. Tieto technológie by mali v ďalších rokoch zažívať výrazný rozmach a z toho by mohli potenciálne benefitovať aj investori vďaka nadpriemerným výnosom.

xtb

Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (BOTZ)

Z trojice nami vybraných ETF fondov, ktoré sú zamerané na akcie firiem investujúcich do vývoja umelej inteligencie, robotizácie a automatizácie je najväčší práve BOTZ ETF. Súčasťou fondu sú spoločnosti, ktoré sú kótované výhradne vo vyspelých krajinách a značnú časť ich príjmov musia tvoriť vyššie spomínané oblasti.

BOTZ bol založený v roku 2016 a v súčasnosti spravuje 2,8 miliardy dolárov. Skladá sa z 37 akcií, pričom investovanie do ETF prináša ročnú mieru výdavkov na úrovni iba 0,68%. Ročná vyplácaná dividenda akcionárom fondu je vo výške $0,06, čo pri aktuálnej cene na trhu predstavuje ročný dividendový výnos 0,16%.

Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (BOTZ)
AI ETF fondy – Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (BOTZ)

Na obrázku vyššie je zobrazených 10 najväčších podkladových aktív, ktoré majú súhrnný podiel na celom portfóliu 68,28%, čo možno označiť za veľmi vysokú koncentráciu. Geografické rozloženie aktív je pomerne pestré, keď akcie zo Severnej Ameriky tvoria 46,4%, z Ázie 36,0%, z Európy 16,4% a z Blízkeho Východu 1,3% fondu.

Z hľadiska trhovej kapitalizácie:

 • Vysoko kapitalizované spoločnosti (viac ako $12,9 mld.) – 62,36%
 • Stredne kapitalizované spoločnosti (menej ako $2,7 mld.) – 28,69%
 • Nízko kapitalizované spoločnosti (viac ako $0,6 mld.) – 6,49%
 • Mikro kapitalizované spoločnosti (menej ako $0,6 mld.) – 2,46%

Cena BOTZ sa v súčasnosti nachádza blízko svojej maximálnej úrovne a v tomto roku svojim výkonom na úrovni +12,3% zatiaľ zaostáva za výkonom indexu S&P 500 zhruba o polovicu. Za posledné 2 roky sa však investori mohli tešiť z výnosu na úrovni +70,6% a za 5 rokov z nárastu o +144,8% bez započítania reinvestovanej dividendy. Momentálne sa ETF obchoduje za 52,3 násobok ročného zisku na akciu (P/E).


MSCI ESG Rating: A – 6,58 / 10

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ)

ARKQ je aktívne spravovaný fond z dielne ARK Invest, spoločnosti C. Wood – jednej z najskloňovanejších mien v investičných kruhoch za posledné 2 roky. Fond sa snaží investovať do spoločností, ktoré majú potenciál profitovať z nových technológií a automatizácie. Využíva pritom vlastný interný výskum a analýzu pri výbere spoločností, ktoré využívajú prevratné inovácie umožňujúce na trhoch, na ktorých pôsobia.

ETF fond ARKQ bol uvedený na trh v roku 2014 a aktuálne má pod správou aktíva v hodnote 2,49 miliardy dolárov, čo je zhruba o 300 miliónov dolárov menej ako spravuje BOTZ. Jeho portfólio tvorí 38 akcií a ročná miera výdavkov predstavuje 0,75%, zatiaľ čo súčasná ročná dividenda je $0,66. To pri dnešnej cene ETF predstavuje ročný dividendový výnos 0,75%.

AI ETF fondy - ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ)
AI ETF fondy – ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ)

Na obrázku vyššie je zobrazených 10 najväčších podkladových aktív, ktoré majú súhrnný podiel na celom portfóliu až 56,58%. To možno označiť za vysokú koncentráciu, pričom podobne ako pri ostatných fondoch ARK Invest aj v tomto je najväčším aktívom Tesla. V porovnaní s BOTZ ETF je ARKQ omnoho viac koncentrovaný na región Severnej Ameriky, ktorého akcie tvoria 84,3% fondu. Ázijské akcie majú podiel 11,4%, akcie z Blízkeho Východu 3,2% a európske akcie 1,2%.

Z hľadiska trhovej kapitalizácie:

 • Vysoko kapitalizované spoločnosti (viac ako $12,9 mld.) – 64,61%
 • Stredne kapitalizované spoločnosti (menej ako $2,7 mld.) – 21,51%
 • Nízko kapitalizované spoločnosti (viac ako $0,6 mld.) – 11,29%
 • Mikro kapitalizované spoločnosti (menej ako $0,6 mld.) – 2,59%

Cena ARKQ poklesla od svojho maxima dosiahnutého vo februári tohto roka o -16,5% a v doterajšom priebehu roka stúpla o +10,7% a výrazne zaostáva za výkonom indexu S&P 500, ktorý stúpol o +24,9%. Za posledné 2 roky sa však hodnota ETF zvýšila +146,8% a za 5 rokov z nárastu o +282,4% bez započítania reinvestovanej dividendy. K 25. novembru sa ARKQ obchoduje za 101,8 násobok ročného zisku na akciu (P/E).


MSCI ESG Rating: AA – 7,21 / 10

Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO)

ROBO sa zameriava predovšetkým na firmy pôsobiace v odvetví robotizácie a automatizácie. ETF využíva kvalitatívny aj kvantitatívny výskum na vytvorenie databázy približne 1 000 globálnych spoločností, ktorých podstatnú časť tvoria príjmy z tejto oblasti. Z tejto databázy následne fond vyberá 65 až 200 akcií na základe percenta výnosov generovaných z odvetvia, rastového potenciálu, ESG kritérií a trhovej kapitalizácie.

Fond tak v praxi investuje do firiem vyvíjajúcich zariadenia alebo senzory pre akýkoľvek typ robota, umelú inteligenciu, bezpilotné vozidlá, 3D tlačiarne a navigačné systémy. Bol založený v roku 2013 a z nášho zoznamu 3 najlepších AI ETF fondov je najmenší, keď spravuje 1,94 miliardy dolárov. Portfólio fondu je k dnešnému dňu tvorené 84 podnikmi a jeho ročná miera výdavkov je 0,95%, čo z neho robí v tomto ohľade najdrahší ETF. Ročná dividenda je na úrovni $0,12, resp. ročný dividendový výnos predstavuje 0,17%.

Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO)
AI ETF fondy – Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO)

Na obrázku vyššie je 10 akcií firiem s najväčším podielom v portfóliu ROBO. Ich celková hodnota tvorí iba 18,94%, čo je pomerne málo a ukazuje to, že v porovnaní s BOTZ a ARKQ je tento fond omnoho viac diverzifikovaný. Z hľadiska geografického rozloženia ETF tvoria jeho najväčšiu časť spoločnosti zo Severnej Ameriky (51,2%), nasledované firmami z Ázie (27,6%) a Európy (21,2%).

Z hľadiska trhovej kapitalizácie:

 • Vysoko kapitalizované spoločnosti (viac ako $12,9 mld.) – 41,84%
 • Stredne kapitalizované spoločnosti (menej ako $2,7 mld.) – 34,33%
 • Nízko kapitalizované spoločnosti (viac ako $0,6 mld.) – 23,26%
 • Mikro kapitalizované spoločnosti (menej ako $0,6 mld.) – 0,57%

Cena ROBO sa nachádza blízko svojej maximálnej úrovne a v tomto roku stúpla o +13,7%, za posledné 2 roky o +70,4% a za 5 rokov z nárastu o +143,8% bez započítania reinvestovanej dividendy. Aktuálne sa ETF fond obchoduje za 63,8 násobok ročného zisku na akciu (P/E).


MSCI ESG Rating: A – 6,91 / 10

Porovnanie výkonnosti fondov a zhodnotenie

ETFBOTZARKQROBOS&P 500
Rok 202112,3%10,7%13,7%24,9%
2 roky70,6%146,8%70,4%50,8%
5 rokov144,8%282,4%143,8%111,9%
zdrojové údaje: Yahoo Finance

V tabuľke vyššie možno vidieť, že najlepší výkon v tomto roku dosahuje ETF ROBO, avšak všetky 3 fondy investujúce do odvetvia robotizácie, automatizácie a umelej inteligencie nedosahujú výkon širšieho akciového trhu, ktorý reprezentuje index S&P 500. V dlhšom horizonte však jednoznačne najlepší výkon má ARKQ, ktorý z hľadiska 2 a 5 rokov prekonáva konkurenčné fondy dvojnásobne.

Pri zohľadnení všetkých faktorov sa nám toto ETF od C. Wood skutočne javí najlepšie, hoci jeho nevýhodou môže byť veľká koncentrovanosť a zároveň jeho ocenenie, ktoré je mimoriadne vysoké. Zloženie fondu BOTZ vyzerá taktiež kvalitne a v budúcich rokoch by nemusel zaostávať tak výrazne za výkonom ARKQ. Posledný fond, ROBO, sa vo väčšej miere spolieha na menšie a menej známe spoločnosti. Z nášho pohľadu by však o 5-10 rokov mohli všetky 3 ETF fondy prekonať index S&P 500.

Naše ďalšie články o ETF fondoch

xtb

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno