More

    ECB

    ECB je skratka pre Európsku centrálnu banku (European Central Bank), ktorá je centrálou bankou pre eurozónu, teda skupinu európskych krajín, ktoré prijali euro ako svoju spoločnú menu. ECB je zodpovedná za formuláciu a vykonávanie menovej politiky eurozóny. ECB hrá kľúčovú úlohu v hospodárskej a finančnej stabilite nielen v eurozóne, ale aj globálne. Ako hlavný strážca eura ECB zabezpečuje, že menová politika eurozóny reaguje na ekonomické výzvy, ako sú inflácia, recesia alebo nadmerné ekonomické oživenie. ECB tiež spolupracuje s inými centrálnymi bankami a medzinárodnými finančnými inštitúciami na riešení globálnych finančných problémov a na podporu globálnej finančnej stability.