More

    Inflácia

    Inflácia je ekonomický termín, ktorý opisuje zvyšovanie celkovej úrovne cien tovarov a služieb v ekonomike počas určitého časového obdobia. Meria sa prostredníctvom indexu spotrebiteľských cien (CPI). Inflácia meria priemernú zmenu cien tovarov a služieb, ktoré spotrebitelia kupujú pre svoju bežnú spotrebu na základe spotrebného koša tovarov a služieb, ktorý reprezentuje typické výdavky domácností. Tento kôš môže obsahovať rôzne kategórie, ako sú potraviny, bývanie, doprava, zdravotná starostlivosť, vzdelávanie a zábava. Zmeny cien sa potom sledujú v čase, aby sa určilo, ako sa menia celkové životné náklady.