More

    Centrálna banka

    Centrálna banka je inštitúcia, ktorá v danej krajine alebo menovej únii vykonáva funkciu hlavného regulátora menovej politiky a je zvyčajne zodpovedná za vydávanie meny, dohľad nad bankovým systémom, udržiavanie finančnej stability a implementáciu politík zameraných na dosiahnutie nízkej inflácie a stabilného hospodárskeho rastu. Centrálne banky majú tiež za úlohu byť „veriteľom poslednej inštancie“ pre komerčné banky v prípade finančných ťažkostí. Medzi najznámejšie a najdôležitejšie svetové banky patrí Európska centrálna banka (ECB) v eurozóne, Federálny rezervný systém (Fed) v USA, Bank of England (BoE) v Spojenom kráľovstve a Bank of Japan (BoJ) v Japonsku.