More

    Aktívum

    V účtovníctve predstavuje aktívum zdroj s ekonomickou hodnotou (majetok), ktorý jednotlivec, spoločnosť alebo inštitúcia vlastní alebo kontroluje s očakávaním, že poskytne budúci ekonomický prínos. Investičné aktívum predstavuje formu investície, napríklad akcie, dlhopisy alebo komodity.