More

    Komodita

    Komodity sú základné suroviny, ktoré sa obchodujú na komoditných trhoch a sú využívané v ekonomike na výrobu alebo spotrebu. Komodity môžu byť rozdelené do niekoľkých hlavných kategórií, vrátane energetických surovín, kovov, poľnohospodárskych produktov a ďalších. Medzi najznámejšie komodity patrí zlato, striebro a ropa.