More

    Akcia

    Akcia je cenný papier, ktorý predstavuje vlastnícky podiel v spoločnosti. Väčšina svetovo najväčších firiem sveta má emitované svoje akcie na burze a je možné do nich investovať. Vlastník akcie (akcionár) je oprávnený podieľať sa na riadení firmy prostredníctvom hlasovacieho práva, zisku prostredníctvom dividendového výnosu a prípade i na likvidačnom zostatku spoločnosti.