More

    dash

    Vstup firiem DoorDash a Airbnb na burzu. Oplatí sa kúpiť akcie?

    Jedny z najočakavanejších IPO (Initial public offering - prvá verejná ponuka akcií spoločnosti) tohto roka máme konečne za sebou. Mnohí investori boli v očakávaní...

    Stay on op - Ge the daily news in your inbox