More

    Dividenda

    Dividenda je podiel na zisku, ktorý spoločnosť vypláca svojim akcionárom. Je to spôsob, akým spoločnosti distribuujú časť svojich ziskov medzi akcionárov, obvykle vo forme hotovosti alebo ďalších akcií. Dividendy sú jedným z hlavných spôsobov, ako investorom poskytovať návratnosť ich investície, okrem zvyšovania trhovej hodnoty akcií.