More

    Akcionár

    Akcionár je majiteľ akcií určitej spoločnosti, je aj podielnik akciovej spoločnosti. Veľkosť akcionárovho podielu je vyjadrená počtom a menovitou hodnotou ním držaných akcií k celkovému počtu akcií firmy. Akcionár má právo na dividendu alebo inými slovami na podiel na zisku spoločnosti. Má právo na riadení akciovej spoločnosti, právo na likvidačnom zostatku akciovej spoločnosti, v prípade, že daná spoločnosť zbankrotuje. Ak akciová spoločnosť vytvorí dlh, akcionár nie je povinný tento dlh splatiť, nakoľko neručí za záväzky akciovej spoločnosti.