Globálne trhy v roku 2023

Z pohľadu rastu bol rok 2023 rokom úľavy a pozorovali sme, inflačné tlaky z pandemického obdobia začali poľavovať. Hospodársky rast v popredných svetových ekonomikách kvôli vysokým úrokovým sadzbám začal spomaľovať, čo vyvolalo diskusie o tom, kedy by mohli úrokové sadzby dosiahnuť svoj vrchol a prípadne sa začať znižovať. To bude s najvyššou pravdepodobnosťou aj téma pre tento rok. Čo prinesú globálne trhy v roku 2024?

USA

Súčasne vysoké úrokové sadzby síce s veľkou pravdepodobnosťou budú v budúcom roku klesať, ale je potrebné si uvedomiť, že éra takmer nulových sadzieb je za nami. Vyššie náklady na kapitál budú hrať významnú úlohu pre vlády, firmy a domácnosti. Dá sa očakávať, že budeme čeliť zvýšenému inflačnému tlaku spôsobenému výdavkami na prechod k ekologickejšej energetike a rastúcim cenám komodít. Komplikovaná geopolitická situácia bude mať navyše vplyv na dodávateľské reťazce spoločností.

Z hľadiska investovania bude fundament firiem na posudzovanie výkonnosti pravdepodobne stále dôležitejší. S klesajúcimi úrokovými sadzbami a menšou dostupnosťou tzv. voľných peňazí bude schopnosť firiem efektívne spravovať bilancie, nastavovať ceny, riadiť dodávateľské reťazce a dosahovať zisky a kladný cash flow kľúčová. Tento rok dominovali v USA technológie a rastové akcie. Na budúci rok by naopak mohli byť atraktívnejšie akcie hodnotové, kde sa momentálne nachádzajú zaujímavé príležitosti.

Európa

Európske akcie v porovnaní so svojimi americkými náprotivkami stále dobre ocenené. Pre dlhodobého investora je tak situácia priaznivá. Finančná stabilita sa zvýšila, regionálna politika je koordinovanejšia, a k tomu dochádza aj k vyššej štátnej podpore a rastu nielen domácich investícií, ale aj spotreby.

Vývoj európskych akcií v roku 2024 ale určite nebude ovplyvňovaný len ich ocenením. Kľúčové bude stále mať v hľadáčiku spoločnosti, ktoré sú stabilné, majú dobrý výhľad do budúcnosti a boli investormi často či už prehliadané alebo nedostatočne ocenené. Práve tieto podniky by mohli priniesť najlepšie výnosy.

Zaujímavými sa stávajú cyklické odvetvia, ktoré nie sú závislé na spotrebiteľovi. Príkladom sú priemyselné podniky, ktorých očakávané zisky sú momentálne na úrovni recesie. Tradičné defenzívne sektory ako napríklad farmaceutické spoločnosti s veľkou trhovou kapitalizáciou sa môžu stať atraktívnymi vďaka rastúcemu potenciálu ich výskumu a vývoja. Zaujímavé tiež môžu byť energetické spoločnosti, ktoré stále ťažia z vysokých cien ropy a generujú solídnu hotovosť. Vyššie úrokové sadzby relatívne navyše podporujú kapitálovo náročné sektory a banky.

Veľká Británia

Čo sa týka výkonu svetovej ekonomiky, nečaká nás príliš ružová doba. Centrálne banky budú ďalej pokračovať vo svojej menovej a fiškálnej politike, čo pravdepodobne prinesie zmeny aj v nasledujúcich desiatich rokoch. Tie sa budú vyznačovať vyššími úrokovými sadzbami a infláciou ako tomu bolo v období od globálnej finančnej krízy v roku 2008.

Napriek obavám týkajúcim sa globálnej ekonomiky je výhľad na britské akcie skôr pozitívny a momentálne ponúka atraktívny zdroj reálneho príjmu. Dividendy by aj napriek vyššej inflácii a kolísavosti mali dlhodobo držať krok s infláciou, čo bude cenným zabezpečením pre investorov hľadajúcich stabilné výnosy. V priebehu roku 2024 sa bude starostlivo sledovať odvetvie verejných služieb. Stále totiž existujú atraktívne príležitosti spojené s prechodom na nové energetické zdroje a potrebou investovať do zlepšenia či už energetickej infraštruktúry alebo vodohospodárstva.

Pre niektoré priemyselné spoločnosti bol minulý rok obzvlášť ťažký. Tieto podniky sa museli rýchlo prispôsobiť problémom v dodávateľských reťazcoch a zmenám v objednávkach zákazníkov, čo bolo spôsobené predovšetkým pandémiou. S ohľadom na rok 2024 sa dá čakať, že tie najsilnejšie z nich prežijú a budú prosperovať.

ETF

Rast investorov do ETF je v poslednej dekáde pomerne stabilný, a to bez ohľadu na rôzne trhové turbulencie. Nedá sa teda očakávať, že by tento trend budúci rok ustal. Vzhľadom na nepredvídateľné trhové podmienky v neistom ekonomickom prostredí by mohol byť výber a základné charakteristiky ETF dokonca ešte atraktívnejšie.

Investori do akcií budú pravdepodobne preferovať expozíciu u spoločností s veľkou trhovou kapitalizáciou. Hneď ako sa ekonomická situácia zlepší, tak môže dôjsť k nárastu záujmu aj o trhy, ktorým sa v minulom roku investori vyhýbali. Môžeme tiež pozorovať rastúci záujem o ETF zamerané na špecifické témy, ako je napríklad čistá energia, ktorá má dlhodobú štrukturálnu podporu vďaka prechodu k nízkoemisnej globálnej ekonomike. Ďalej bude tiež s veľkou pravdepodobnosťou pokračovať trend udržateľného investovania (ESG).

ETF často investori používajú k rýchlym úpravám svojich portfólií v reakcii na zmeny trhových podmienok a sledovanie ich tokov môže byť užitočným indikátorom ochoty investorov prijímať riziko. To síce neovplyvňuje aktivity v rámci pasívnych fondov, ale môže nám poskytnúť krátkodobý prehľad o smeroch, kam sa trhy uberajú.

Môže tiež dôjsť k posunu od menej rizikových ETF smerom k rizikovejším, ktoré boli v minulosti zanedbávané. Bude stáť za to sledovať aj trhy mimo USA, pretože niektoré z nich sa vyvíjajú odlišne, a to hlavne v súvislosti s vývojom úrokových sadzieb, ale aj ďalšími ekonomickými faktormi.

Ázia a rozvojové trhy

Ázia a rozvojové trhy čelia výzvam už od svojho vrcholu na začiatku roka 2021. Tieto problémy súvisia s klesajúcou likviditou a narastajúcimi negatívami ohľadom situácie Číne. Po ukončení covidovej krízy sa čakal rýchly návrat Číny späť do hry, ale nestalo sa tak. Malý dopyt na nehnuteľnostnom trhu v Číne ukazuje na nedostatočnú dôveru spotrebiteľov, hoci domácnosti majú dostatočné úspory a slušné finančné rezervy.

Hodnotové ukazovatele regionálnych indexov ukazujú, že aktuálne ceny sú pod svojimi dlhodobými priemermi. To znamená, že investori sú ochotní platiť menej za každý dolár čistých aktív spoločnosti. V porovnaní napríklad s USA sú tak tieto indexy výrazne lacnejšie. To naznačuje, že tu existuje priestor na rast. Tieto trhy tiež môžu profitovať zlepšením likvidity, pretože sme na vrchole úrokových sadzieb a americký dolár tak pravdepodobne prestane posilňovať. V porovnaní s predchádzajúcimi cyklami sprísňovania menovej politiky majú rozvojové trhy relatívne silné základy, čo znamená, že majú viac priestoru pre flexibilitu v menovej politike, ak by sa objavili nejaké riziká alebo krízy.

Celkovo sa zdá, že pokračujúce rozdiely vo výkonnosti a ocenení medzi rôznymi krajinami a sektormi v rámci rozvíjajúcich sa trhov prinášajú zaujímavé investičné príležitosti.

India a Čína

V Číne prebieha koordinované uvoľňovanie menovej a fiškálnej politiky, čo by v budúcom roku mohlo zapáliť večiu dôveru investorov a podporiť rast. Tomu navyše nahráva nízka inflácia v porovnaní s rozvinutými ekonomikami, čo vytvára priaznivé podmienky na prosperitu firiem a umožňuje ich ďalší rast. Ekonomickému rozvoju regiónu by navyše mohlo pomôcť oživenie cestovného ruchu v Ázii všeobecne.

India stále ponúka vysoký rastový potenciál, ktorý je podporovaný silnou súkromnou spotrebou a vládnymi investíciami. Dariť by sa malo nielen spoločnostiam, ktoré budú ťažiť z rastúceho domáceho dopytu, ale aj výrobným a stavebným podnikom, ktoré majú významnú vládnu podporu a práve do Indie presúvajú svoje dodávateľské reťazce.

Zaujímavé príležitosti ponúka aj digitálny sektor, pretože tu dochádza k inováciám. India má navyše významnú konkurenčnú výhodu – mladšia generácia sa stále viac adaptuje digitálne technológie, rastúci počet ľudí zaraďujúcich sa do tzv. strednej triedy zvyšuje výdavky a vláda podporuje investície do infraštruktúry.

V Číne pozorujeme známky stabilizácie a zlepšenia makroekonomických trendov vďaka cielenej vládnej politike. Očakáva sa, že tento pozitívny vývoj bude mať dobrý vplyv na ekonomiku a pomôže zvýšiť dôveru spotrebiteľov aj podnikov. Je tu taká veľká šanca, že v roku 2024 bude čínska ekonomika pokračovať v normalizácii, a to vďaka technologickému pokroku nielen v oblasti inovácií, ale aj výroby.

Bude rok 2024 plný prekvapení a príležitostí?

Akcie jednotlivých spoločností môžete kúpiť TU.

Upozorňujeme:

– Článok nie je investičným odporúčaním
– Historická výnosnosť nie je nikdy zárukou budúcich výnosov
– Investície na kapitálových trhoch sú vždy rizikové

xtb
xtb
ZDROJBloomberg, FinanceYahoo
Predchádzajúci článokStrategický prechod v Hertz: Predaj 20 000 elektrických vozidiel vzhľadom na slabý dopyt
Ďalší článokApple headset je najväčšou stávkou spoločnosti za posledné roky, vyplatí sa?
Patrik pracuje ako analytik a tiež redaktor investičného portálu akcie.sk. Špecializuje sa najmä na makroekonómiu a akciové trhy. Jeho cieľom je zvýšiť investičnú gramotnosť na Slovensku a približovať odborné témy ľudským jazykom.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno