Je potrebné sa postarať o budúcnosť

Posledné roky nastal na Slovensku v oblasti povedomia o investovaní výrazný posun, najmä v oblasti akcií a ETF fondov. Veľa ľudí sa začalo zaujímať o svoju budúcnosť, keďže spoliehať sa na štát je v tejto oblasti kvôli súčasnej demografii problémové. Okrem toho sa však v poslednej dobe ľudia čoraz viac zaujímajú aj o to, aby dokázali pomocou relatívne malých mesačných súm zabezpečiť svojich potomkov, aby v 18-tich rokoch mohli mať lepší štart do života. Ak sa nad tým zamyslíme, je to veľmi rozumné, keďže 18 rokov už môžeme považovať za dostatočne dlhý investičný horizont na to, aby bol pri ňom výhodný pomer potenciálneho výnosu a rizika pri množstve inštrumentov. A práve kvôli tomu, že ide zo strany našich klientov o často spomínanú tému, sme sa rozhodli, že vytvoríme krátkeho sprievodcu, ako celú túto problematiku v praxi uchopiť. Investovanie pre deti.

V prvom rade je potrebné spomenúť, že v XTB nie je možné otvoriť účet, pokiaľ osoba nemá 18 a viac rokov. To znamená, že účet nemôže byť vedený na dieťa. V praxi to ale vôbec nie je problém, práve naopak. Veľakrát sa stretávame s požiadavkou, aby bolo možné investovať menšie čiastky tak, aby to rodičov nebolelo, avšak aby to napriek tomu malo nejaký zmysel. Ak by sme teda mali zhrnúť najčastejšie požadované parametre tak väčšine ľudí ide o to, aby v horizonte 18 a viac rokov mohli pravidelne a v malom investovať pre svoje deti s nejakým rozumným pomerom rizika a výnosu.

Tejto požiadavke sa nečudujeme, obzvlášť v dnešnej dobe vysokej inflácie, ktorá sa blíži k hranici 10 %. Tu je samozrejme potrebné dodať, že pravdepodobne bude inflácia v najbližších rokoch o dosť nižšia, ako je teraz. Napriek tomu dokáže aj relatívne malá miera inflácie za dve dekády výrazne znížiť kúpnu silu peňazí. Poďme sa pozrieť na posledných 18 rokov, respektíve na výšku inflácie od roku 2004 do roku 2022 na Slovensku. Jej kumulatívna hodnota bola za toto obdobie 48,5 %. Inak povedané, peniaze za toto obdobie stratili približne polovicu svojej hodnoty. A ako sa teda pred podobným znehodnotením pri sporení deťom vyhnúť? Najčastejšie sa stretávame s nasledovnými možnosťami:

Aké sú možnosti?

  1. Sporenie na bežnom účte. V minulosti išlo zrejme o najobľúbenejší spôsob odkladania peňazí deťom. Rodina im sporila peniaze na účet v banke, kde ale stáli bez úroku, alebo len s minimálnym úrokom. To je samozrejme pre deti lepšie ako nič, k ideálnej situácii to však má veľmi ďaleko a dôvodom je práve znižujúca sa kúpna sila peňazí, ktorú ma na svedomí vyššie spomínaná inflácia. História teda hovorí, že ak takto budete svojim deťom peniaze odkladať, tak prvé vklady prídu o značnú časť svojej hodnoty. Ak by som to prehnal tak môžem povedať, že deťom odložíte zbytočne menej, respektíve im takto zoberiete značnú časť z toho, čo by mohli mať.
  • Existujú aj rôzne sporiace a investičné detské účty. Tie považujem za oveľa menej zlú možnosť, avšak k ideálu majú aj tak veľmi ďaleko. Ja osobne pri nich vidím dva problémy. Prvým je celkovo slabá výkonnosť drvivej väčšiny aktívne spravovaných fondov. História nám ukazuje, že iba zhruba 5 % fondov dokáže dlhodobo prekonávať akciový index, čo nie je príliš vysoký podiel. Okrem toho majú fondy vysoké poplatky, napríklad za vstup, výstup, zhodnotenie a ani zďaleka nie sú flexibilné. Človek by si na prvý pohľad možno povedal, že mu nebude vadiť, ak bude mať o niečo nižšiu výkonnosť ako index, avšak keď sa pozrieme na čísla, tak tie hovoria jasne. Predstavte si dve situácie:
  1. V prvej bude aktívne riadený investičný fond s výkonnosťou 4 % p.a.. Ak by ste mesačne vkladali 100 EUR, tak po 18 rokoch ste vložili 21 600 EUR a výnos bude 9 600 EUR, celková hodnota účtu teda bude 31 560 EUR. To samozrejme nie je najhoršie, peniaze by ste takto ochránili pred infláciou, avšak poďme sa pozrieť na verziu, kedy by ste peniaze vedeli zhodnotiť napríklad o 8 % p.a., čo je dlhodobý priemerný výnos amerického akciového indexu S&P 500 .
  2. V takomto prípade za 18 rokov navkladáte rovnakých 21 600 EUR, avšak výnos bude vďaka zloženému úročeniu až 26 400 EUR, čo je približne 2,5x viac, ako v prvom prípade. Hodnota účtu bude 48 000 EUR. Rád by som pripomenul, že investovanie so sebou samozrejme prináša aj riziko, hore uvedené čísla ale vychádzajú z reálnej histórie.

Okrem toho vidím pri tomto druhu investovania aj ďalšiu nevýhodu, ktorá je podľa mňa ešte dôležitejšia. V niektorých prípadoch nie je možné takýto detský účet bez rozhodnutia súdu zrušiť. V ideálnom prípade človek nepotrebuje rušiť podobný účet, na ktorom chcel dlhodobo investovať. Život ale nie je vždy ideálny, človeka môžu vyhodiť z práce, môže dlhodobo ochorieť, výkonnosť vybraného fondu sa môže dramaticky zmeniť, prípade sa môže zmeniť aj legislatíva tak, že už ho nebudete považovať za dobrý produkt. Ničím z vyššie uvedeného si človek nemôže byť istý a takáto ne-flexibilita nie je určite ideálna.

  • Čo teda považujem za najlepšiu možnosť? Jednoznačne je ňou založenie obchodného účtu u brokera na meno rodiča a nákup indexových ETF. V XTB si okrem hlavného účtu môžete takto založiť ešte ďalšie 3 podúčty, napríklad pre viacero detí. Takýto účet máte plne pod kontrolou, viete s ním flexibilne narábať, viete si kedykoľvek poslať/vybrať peniaze, účet zrušiť a nakupovať/predávať podľa svojho uváženia. Ak by sme sa bavili o situácii, keď si rodič vyberie ETF fond kopírujúci americké akciové indexy, ktorý sa obchoduje v eurách, tak do mesačného objemu nákupu a predaja 100 000 EUR neplatíte v XTB žiadne poplatky, iba minimálny spread, ktorý je pri objeme obchodu okolo 100 EUR doslova pár centov. Takáto možnosť je teda flexibilnejšia a lacnejšia, ako aktívne spravované fondy. Okrem toho hrá vo váš prospech aj pravdepodobnosť, keďže ako sme si spomínali, s vysokou šancou prekonáte výkonnostne aj väčšinu bankových či iných fondov.
Investovanie pre deti
Najlepšia stratégia pre investovanie pre deti – ETF fondy

Budovanie finančnej gramotnosti

Táto voľba je podľa mňa ideálna z viacerých dôvodov. Začnem tým čisto filozofickým. Na Slovensku, aj keď sa to zlepšuje, je finančná gramotnosť na stále nízkej úrovni. Ak začnete deťom takto investovať, veľa z nich sa o to začne časom prirodzene zaujímať. Veľa ľudí nám spomína, že ich deti, napríklad vo veku 10 rokov, už prejavujú o túto tému záujem a pýtajú sa rodičov, čo na účte robia. Zoberte si samého seba – určite by ste boli radi, ak by ste už od svojho detstva vedeli o možnosti nákupu akcií či ETF, žiaľ v minulosti na Slovensku buď nebolo o tejto téme povedomie alebo technické možnosti. Ak dieťa pochopí investovanie ako koncept, nikde nie je písané, že v odkladaní podobnej sumy nebude pokračovať aj po dovŕšení 18 rokov.

V dnešnej dobe je možné podobnú sumu zarobiť aj brigádovaním a dieťa môže pokračovať tam, kde rodič skončil v jeho 18-tich rokoch. Trošku si teraz rozviňme predchádzajúci príklad, kedy rodič investoval dieťaťu 18 rokov po 100 EUR mesačne. Za prvých 18 rokov by bol výnos z takejto investície 26 400 EUR. Ak by ale dieťa pokračovalo v investovaní 100 EUR mesačne od svojich 18 do 30-tich rokov, tak by bol celkový výnos až 113 000 EUR. Na účte by v takomto prípade bolo 149 000 EUR. To už je slušná suma v kontexte toho, že mesačná investovaná suma bola len 100 EUR. V posledných rokoch sú tiež v obľube aj správcovia ETF fondov, ktorí si však účtujú poplatky, ktoré sú na prvý pohľad nízke, avšak v konečnom dôsledku dokážu opäť významne znížiť celkový výnos. Ak si zoberieme, že by takýto správca účtoval ročne poplatok vo výške 1,2 % z investovanej sumy, tak by bol čistý výnos nižší práve o 1,2 %. Namiesto 8 % ročne by teda investor dosiahol 6,8 % ročne. Pri 8 % sa teda rozprávame o výnose 113 000 EUR, pri 6,8 % je však suma iba 81 000 EUR. Vlastnoručným investovaním teda, v porovnaní s rôznymi sprostredkovateľmi, vždy ušetríte.

Pri investovaní však nejde o hľadanie čo najvyššieho výnosu za každú cenu, ale skôr o to, nájsť čo najvyšší výnos pri zachovaní rozumnej miery rizika. A práve pri takto dlhom horizonte sú indexové ETF zrejme najlepšou voľbou, keďže pridávanie iných inštrumentov, napríklad zlata či dlhopisov, pravdepodobne v krátkodobom hľadisku zníži rizikovosť, avšak v horizonte približne 20 rokov výrazne zníži aj potenciálny výnos. Poďme opäť do histórie, kde sa pozrieme na to, aká je pravdepodobnosť zisku či straty. Ako sme si už spomínali, americký akciový trh rastie o zhruba 8 % ročne. To znamená, že ak sa pozrieme na historické dáta, tak sa počiatočná investícia každých zhruba 10 rokov zdvojnásobí, samozrejme za predpokladu, že bude trh podobnú výkonnosť dosahovať aj v budúcnosti, respektíve to tak bolo v minulosti. To znamená, že ak by ste investovali jednorazovo 10 000 EUR, o 10 rokov by ste z nich mali mať 20 000 EUR, o 20 rokov 40 000 EUR a o 30 rokov 80 000 EUR, aspoň takto to na akciovom trhu bolo. Výnos ale nie je všetko, poďme sa pozrieť aj na stránku rizika.

Rozhodujúcím faktorom je čas

Mnoho ekonómov tiež vyhodnocovalo pravdepodobnosť úspechu v kontexte dĺžky investičného horizontu. Opäť sa budeme venovať americkému akciovému trhu ako celku a pozrieme sa na dáta za posledných približne 150 rokov. Predstavme si, že by sme naslepo nakupovali v tomto období americký akciový index. Ak by sme ho nakupovali úplne náhodne a následne by sme ho držali 1 rok, tak počas tohto obdobia by sme boli v 66 % prípadov v zisku. Ak by ale niekto v minulosti takto naslepo nakúpil index na 5 rokov, tak bolo ziskových už zhruba 80 % období. Ak horizont predĺžime na 10 rokov, tak bolo 90 % období plusových. Ak sa horizont predĺži na 20 rokov, tak bolo ziskových vyše 99 % období a jediná stratová dvadsaťročnica bola v období veľkej hospodárskej krízy, 100 rokov dozadu. Ak horizont predĺžime na 30 rokov, tak v histórii nebolo žiadne takto dlhé obdobie, kedy by boli akcie v mínuse a ak takéto obdobie v budúcnosti príde, vo svete budú určite väčšie problémy ako to, že budeme na akciách v mínuse.

Treba zdôrazniť, že sa tu stále bavíme o jednorazovej investícii. Ak by sme teda investovali pravidelne, ako v hore uvedených príkladoch a cenu takto aj počas poklesov priemerovali, výsledné hodnoty by boli ešte lepšie. Opäť treba povedať, že do budúcnosti nikto nevidí, avšak história aj v tomto prípade hovorí celkom jasne – čím dlhší je horizont, tým vyšší výnos a menšie riziko môžeme očakávať. Vývoj akciového indexu S&P 500, rozdeleného na 20 ročné obdobia, môžeme na logaritmickom grafe vidieť na obrázku dole. Ako môžeme vidieť, jediné obdobie dlhodobejšieho výrazného poklesu vidíme hneď v prvej časti grafu. Ak sa však pozrieme na dlhodobú výkonnosť, tak od miním z rokov 1930-1935 vzrástol index k dnešnému dňu zhruba 1000 násobne a akcie už teda veľakrát dokázali, že sú pri dlhodobom investovaní jedným z najlepších nástrojov.

image
Zdroj: Bloomberg Terminal

Na trhoch bolo za posledných 94 rokov 25 stratových a 68 ziskových rokov. Priemerný ziskový rok rástol trh o viac percent ako klesal počas priemerného stratového roku. Na obrázku dole môžete vidieť, aká bola výkonnosť akciového indexu S&P 500 za dané obdobie. Záver je teda opäť jednoznačný.

image 1
Zdroj: @CharlieBilello Twitter

Napriek všetkým vyššie uvedeným číslam je dobré pripraviť sa aj na problémové obdobia. Ako isto vieme, racionálne zmýšľanie je jedna vec, realita však býva často odlišná. Prepady na trhoch bývajú rýchle a strmé a nie každý ich vie zvládnuť. Pozrime sa na dve najproblémovejšie obdobia za posledných 15 rokov. V nedávnej pamäti isto všetci máme výpredaje, ktoré prišli na akciové trhy po príchode covidu. Akciový index S&P 500 vtedy klesol o približne 35 % v priebehu relatívne krátkej doby. Otázka teda znie, ako by ste sa cítili, keby ste z napríklad 10 000 EUR mali razom dočasne 6 500 EUR. Ak sa pozrieme na rok 2008, kedy prišiel najväčší problém od veľkej hospodárskej krízy, finančná kríza, tak index vtedy oslabil dokonca o približne 60 %.

Opäť rovnaká otázka – ako by ste sa cítili, keby ste z 10 000 EUR mali razom dočasne 4 000 EUR a na návrat na pôvodné hodnoty by ste čakali niekoľko rokov. Ak už teraz viete, že by Vám takéto situácie spôsobovali problémy a necítili by ste sa príjemne, tak táto metóda investovania, prípadne zloženie portfólia, nie sú pre Vás zrejme vhodné a musíte hľadať iné možnosti. Ak ale viete, že vzhľadom na historické súvislosti by Vám podobné situácie problém nerobili, tak asi len ťažko nájdete časom overenejší systém investovania peňazí, ktorý sa dá využiť aj pre budovanie majetku svojich potomkov.

Každopádne ide o relatívne zložitú tému, pri ktorej sa človek odhodláva k niečomu, čo by mal dodržiavať desiatky rokov. Sám veľmi dobre viem, že takéto rozhodnutia by si mal človek dobre premyslieť, keďže je každé investovanie vždy rizikové a že nie je možné rozhodnúť sa na základe jedného krátkeho článku. Práve preto sme si pre Vás v XTB pripravili sériu troch videí, kde rozoberáme všetky vyššie spomínané aspekty podrobnejšie a dozviete sa v nich viac informácií o historických prepadoch, výkonnosti, ale napríklad aj to, ako sa dá ETF nakúpiť, ako sa orientovať v platforme a podobne. K videám sa dostanete prostredníctvom TOHTO ODKAZU. Investovanie pre deti

3 najlepšie ETF pre dlhodobé pasívne investovanie

V tejto súvislosti sme pre Vás v minulosti pripravili článok 3 najlepšie ETF fondy pre dlhodobé pasívne investovanie, ktorý podľa nášho názoru plynule nadväzuje na návod ako investovať pre budúcnosť našich detí. V prípade, že chcete vedieť viac o ETF fondoch, odporúčame náš článok čo sú ETF fondy? Investovanie pre deti

xtb
Predchádzajúci článokDatadog s ďalším veľmi silným kvartálom, akcie napriek tomu v poklese
Ďalší článokUpstart za jediný deň stráca polovicu trhovej hodnoty, od maxima už takmer 90%

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno