Spoločnosť Colt CZ Group 23. novembra 2023 zverejnila svoje konsolidované neauditované finančné výsledky za prvých deväť mesiacov roku 2023 končiace 30. septembra.

Kľúčové finančné údaje Colt CZ za prvých deväť mesiacov roku 2023

Výnosy skupiny za prvých deväť mesiacov roku 2023 dosiahli 9,9 mld. Kč, čo je medziročne o -3,0 % menej oproti rovnakému obdobiu roku 2022 z dôvodu vyššej sezónnosti predajov v segmente ozbrojených zložiek, dopadov prepočtu z cudzích mien, najmä USD a EUR, do českej koruny a ďalej poklesu niektorých produktových segmentov na komerčnom trhu v Spojených štátoch amerických.

EBITDA upravená o mimoriadne položky dosiahla za prvých deväť mesiacov roku 2023 výšku 1,9 mld Kč, teda o -17,3 % medziročne menej.

Čistý zisk po zdanení upravený o mimoriadne položky dosiahol za prvých deväť mesiacov roku 2023 celkom 1,5 mld Kč, čo je o +1,5 % viac ako v rovnakom období minulého roka.

▶ Počet predaných zbraní sa za prvých deväť mesiacov roku 2023 znížil o -12,2 % v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2022 a dosiahol 449 tis. predaných kusov.

Výsledky za prvých deväť mesiacov tohto roku sú stále pod vplyvom vyššej sezónnosti v segmente ozbrojených zložiek, silnej českej koruny voči USD a EUR a pokračujúceho spomalenia komerčného trhu v USA, ovplyvňujúce predaje výrobkov značky CZ. Tento vývoj pre nás nie je neočakávaný a reagovali sme naň množstvom prevádzkových a nákladových opatrení. Oživenie komerčného trhu v Spojených štátoch amerických prebieha pomalšie, než sme pôvodne predpokladali, a preto sme sa rozhodli revidovať náš odhad celoročných výnosov a ukazovatele EBITDA“ komentoval výsledky Ján Drahota, CEO a predseda predstavenstva Colt CZ Group.

Výnosy

Oproti výsledku k 30. septembru 2022 výnosy za prvých deväť mesiacov 2023 poklesli o -3,0 % na sumu 9,9 mld. Kč, najmä z dôvodu silnej porovnávacej základne roku 2022, vyššej sezónnosti predajov v segmente ozbrojených zložiek, vplyvov prepočtu z cudzej meny , najmä USD a EUR, do českej koruny a ďalej poklesu niektorých produktových segmentov na komerčnom trhu v Spojených štátoch.

Výnosy v ČR za prvých deväť mesiacov k 30. septembru 2023 vzrástli o +95,9 % na 1,7 mld Kč. Medziročný nárast predajov v Českej republike súvisí s pokračujúcimi dodávkami Armáde SR pod rámcovou zmluvou. Výnosy z predaja v Spojených štátoch poklesli za prvých deväť mesiacov 2023 medziročne o -19,8 % na 4,6 mld Kč, vplyvom spomalenia komerčného trhu v USA. Výnosy realizované v Kanade za prvých deväť mesiacov 2023 predstavovali 1,4 mld Kč, čo je medziročne o +79,3% viac. Významná časť týchto výnosov súvisí s podporou Ukrajiny zo strany kanadskej vlády. Výnosy dosiahnuté v Európe (okrem ČR) za prvých deväť mesiacov do 30. septembra 2023 sa medziročne zvýšili o +13,6%, na 1,3 mld Kč.

Výnosy dosiahnuté v Afrike vzrástli za prvých deväť mesiacov roku 2023 o +112 % na 161,5 mil. Kč z dôvodu nových zákaziek pre ozbrojené zložky, avšak aj napriek tomuto nárastu zostávajú za očakávaním. Výnosy v Ázii za prvých deväť mesiacov 2023 poklesli o -63,4% na hodnotu 485,5 mil. Kč z dôvodu realizácie väčších zákaziek v segmente ozbrojených zložiek v minulom roku. Výnosy z predaja do ostatných častí sveta dosiahli za prvých deväť mesiacov roku 2023 hodnotu 296,5 mil Kč, čím medziročne poklesli o -9,1%.

Podiel výnosov v jednotlivých regiónoch na celkových výnosoch za prvých deväť mesiacov roku 2023 kontinuálne nadviazal na vývoj za celý rok 2022, kedy napr. podiel výnosov z predaja v Spojených štátoch predstavoval necelých 48 % z celkových výnosov a podiel výnosov z predaja v ČR činil 13,2%.

ColtCZ 9M23 vysledky
Zdroj: Colt CZ Group

EBITDA, upravená EBITDA a prevádzkový zisk

Ukazovateľ EBITDA sa za prvých deväť mesiacov roku 2023 znížil v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2022 o -20,5 % na 1,7 mld. na prepočet výnosov z cudzích mien, a ďalej z dôvodu poklesu niektorých produktových segmentov na komerčnom trhu v Spojených štátoch.

Ukazovateľ EBITDA upravený o mimoriadne položky za prvých deväť mesiacov roku 2023 dosiahol výšku 1,9 mld Kč, čo je o -17,3 % menej ako v roku 2022. Ukazovateľ EBITDA za prvých deväť mesiacov roku 2023 bol upravený o mimoriadne jednorazové náklady spojené s akvizíciami a z podstatnej časti s nákladmi v súvislosti so zamestnaneckým opčným plánom, ktoré vo všeobecnosti nesúvisia s bežným hospodárením a tvorbou hodnoty v danom období.

Prevádzkový zisk EBIT dosiahol za prvých deväť mesiacov roku 2023 výšku 1,1 mld Kč, čo je medziročne o -24,4 % menej.

Info: EBITDA za prvých deväť mesiacov roku 2023 upravená o mimoriadne náklady spojené s akvizíciami as nákladmi v súvislosti so zamestnaneckým opčným plánom, ktoré vo všeobecnosti nesúvisia s bežným hospodárením a tvorbou hodnoty v danom období.

Zisk pred zdanením

Zisk pred zdanením sa za prvých deväť mesiacov roku 2023 medziročne zvýšil o +11,1 % a dosiahol hodnotu 1,9 mld Kč. Tento rast súvisí s kladným finančným výsledkom skupiny a ziskom z investícií pod podstatným vplyvom v súvislosti s akvizíciou skupiny swissAA.

Zisk za obdobie po zdanení / Upravený zisk za obdobie

Zisk za obdobie po zdanení sa za prvých deväť mesiacov roku 2023 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2022 zvýšil o +15,8 % a dosiahol hodnotu 1,5 mld. Kč vďaka pozitívnemu vplyvu výnosov z derivátových transakcií, ktoré skupina Colt CZ používa na zabezpečenie kurzu českej koruny voči USD a EUR a zisku z investícií pod podstatným vplyvom v súvislosti s akvizíciou skupiny swissAA.

Zisk za obdobie po zdanení upravený o mimoriadne položky sa za prvých deväť mesiacov roku 2023 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2022 zvýšil o +1,5 % a dosiahol hodnotu 1,5 mld Kč.

Info: Čistý zisk za prvých deväť mesiacov roku 2023 upravený o mimoriadne jednorazové náklady spojené s nerealizovanými akvizíciami, úhradami viazanými na akcie v súvislosti so zamestnaneckým opčným plánom a o precenenie podmienenej protihodnoty za akvizíciu Coltu na trhovú cenu a náklady na emisiu dlhopisov, ktoré vo všeobecnosti nesúvisia. a tvorbou hodnoty v danom období a tiež o zisk z investícií pod podstatným vplyvom súvisiacim s akvizíciou swissAA. V roku 2022 bol čistý zisk upravený o náklady spojené s nerealizovanými akvizíciami, úhradami viazanými na akcie v súvislosti so zamestnaneckým opčným plánom a tiež o precenenie podmienenej protihodnoty za akvizíciu Coltu na trhovú cenu.

Investície

Kapitálové výdavky spoločnosti Colt CZ za prvých deväť mesiacov roku 2023 dosiahli hodnotu 424,4 mil. Kč, medziročne o -4,9 % menej, a predstavovali tak podiel 4,3 % z celkových výnosov za toto obdobie, čo je v súlade s publikovaným výhľadom na rok 2023 (cca 5 % z celkových konsolidovaných výnosov v roku 2023).

Revízia výhľadu na rok 2023

Spoločnosť očakáva výrazný nárast výkonu vo štvrtom štvrťroku 2023 a to aj v súvislosti s realizáciou významných zákaziek zákazníkom zo segmentu ozbrojených zložiek. Upravená výška výhľadu celoročného hospodárenia vyzerá nasledovne:

V mil. KčVýhledMeziroční změna v %
Výnosy15 200 – 15 5004,2 % – 6,2 %
Upravená EBITDA3 000 – 3 300-10,9 % až -1,9 %

Kapitálové výdavky Skupiny by v roku 2023 mohli dosiahnuť hodnotu 5 % z očakávaných celkových výnosov v roku 2023, čo je v súlade so strednodobým výhľadom.

Prílohou k tejto správe je skrátená konsolidovaná medzitýmová účtovná závierka za obdobie deviatich mesiacov od 1. januára do 30. septembra 2023.

O spoločnosti Colt CZ Group SE

Skupina Colt CZ je jedným z popredných svetových výrobcov ručných palných zbraní a munície pre ozbrojené zložky, osobnú obranu, lov, športovú streľbu a ďalšie komerčné využitie. Svoje produkty predáva predovšetkým pod značkami Colt, CZ (Česká zbrojovka), Colt Canada, CZ-USA, Dan Wesson, Spuhr, swissAA a 4M Systems.

Skupina Colt CZ sídli v Českej republike a zamestnáva viac ako 2000 ľudí vo svojich výrobných závodoch v Českej republike, Spojených štátoch, Kanade, Švédsku, Švajčiarsku a Maďarsku. Skupina je zo 76,2 % vlastnená holdingom Česká zbrojovka Partners SE, zvyšných 23,8 % tvoria verejne obchodované akcie.

Ďalšie novinky zo sveta investovania
Akcie spoločnosti môžete kúpiť TU.

Upozorňujeme:

– Článok nie je investičným odporúčaním
– Historická výnosnosť nie je nikdy zárukou budúcich výnosov
– Investície na kapitálových trhoch sú vždy rizikové

xtb
xtb
Predchádzajúci článokCanon vylepšuje nanotlač, bude konkurovať gigantovi ASML?
Ďalší článokOnline investičná konferencia prebehne už túto sobotu!

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno