More

    Ekonomický rast

    Ekonomický rast je zvyčajne definovaný ako zvýšenie množstva tovarov a služieb vyprodukovaných ekonomikou v určitom časovom období. Meria sa ako percentuálna zmena hrubého domáceho produktu (HDP) krajiny z jedného obdobia na druhé, obvykle z roka na rok. Ekonomický rast je kľúčovým ukazovateľom celkového zdravia ekonomiky, pretože ukazuje, ako sa ekonomika rozvíja a expanduje a poskytuje viac príležitostí a bohatstva pre jej obyvateľov.