More

    Big farma akcie

    Big Pharma akcie sú akcie veľkých farmaceutických spoločností, ktoré majú významný podiel na globálnom farmaceutickom priemysle. Tieto spoločnosti sa zaoberajú vývojom, výrobou a predajom liekov a zdravotníckych produktov. Radia sa sem napríklad firmy Eli Lilly, Novo Nordisk, Johnson & Johnson, Pfizer, AbbVie, Merck alebo Roche.

    Bližšie sme sa venovali Big farma akciám v našom samostanom článku: