More

    Aktivistický investor

    Aktivistický investor je typ investora, ktorý kupuje podstatný podiel v spoločnosti s cieľom ovplyvniť alebo zmeniť jej smerovanie, stratégiu alebo operácie. Na rozdiel od pasívnych investorov, ktorí investujú do spoločnosti a sú spokojní s prijímaním dividend a čakaním na rast hodnoty ich investície, aktivistickí investori sa snažia aktívne zasahovať do riadenia firmy. Ich cieľom je zvýšiť hodnotu svojho podielu v podniku prostredníctvom vynútených zmien. Najväčšími aktivistickými fondami v súčasnosti sú Pershing Square Capital Management, ValueAct Capital, Third Point, Eminence Capital, Starboard Value a Trian Fund Management.