More

    FED

    FED je bežne používaná skratka pre Federálny rezervný systém (Federal Reserve System), ktorý je centrálnou bankou Spojených štátov amerických. Bol založený v roku 1913 s cieľom poskytnúť krajine bezpečnejší, flexibilnejší a stabilnejší menový a finančný systém. Odvtedy hrá FED kľúčovú úlohu v hospodárstve USA tým, že vykonáva menovú politiku, reguluje banky a udržiava stabilitu finančného systému. FED je nezávislá vládna inštitúcia, ktorá však podlieha dohľadu Kongresu USA. Jeho rozhodnutia a politiky sú tvorené Federálnym výborom pre voľný trh (FOMC), ktorý je hlavným orgánom pre menovú politiku.