More

    Úrokové sadzby

    Úrokové sadzby, v kontexte centrálnych bánk, sú kľúčovým nástrojom menovej politiky, ktorý ovplyvňuje ekonomickú aktivitu v krajine. Centrálne banky, ako sú Federálny rezervný systém (Fed) v USA alebo Európska centrálna banka (ECB) v eurozóne nastavujú úrokové sadzby s cieľom dosiahnuť svoje hlavné ciele: udržať cenovú stabilitu (kontrola inflácie) a podporovať ekonomický rast.

    1. Základná úroková sdazba (refinančná sadzba): Táto sadzba je úrokovou sadzbou, za ktorú si banky môžu požičiavať peniaze od centrálnej banky. Zmeny v tejto sadzbe majú priamy vplyv na úrokové sadzby, ktoré banky účtujú svojim klientom za úvery, čo ovplyvňuje spotrebu a investície.
    2. Sadzba depozitnej facility (depozitná sadzba): Je to úroková sadzba, ktorú centrálne banky ponúkajú komerčným bankám za ich vklady. Táto sadzba môže slúžiť ako dolná hranica pre úrokové sadzby na medzibankovom trhu.