More

    EPS

    EPS, alebo „Earnings Per Share“ (Zisk na akciu), je finančný ukazovateľ, ktorý vyjadruje zisk spoločnosti pripadajúci na jednu akciu. EPS je dôležitým ukazovateľom, ktorý investorom pomáha určiť ziskovosť spoločnosti na akciovom trhu. Poskytuje základný prehľad o tom, ako efektívne spoločnosť generuje zisk z perspektívy akcionárov. EPS tvorí základ pre výpočet ukazovateľa P/E (Price-to-Earnings Ratio).