More

    P/E

    Ukazovateľ P/E, alebo pomer ceny a zisku na akciu (Price-to-Earnings Ratio), je jeden z najčastejšie používaných ukazovateľov na hodnotenie akcií na burze. Tento pomer poskytuje predstavu o tom, ako je akcia hodnotená na trhu v porovnaní s jej ziskom na akciu (EPS – Earnings Per Share). Jednoducho povedané, ukazovateľ P/E ukazuje, koľkokrát zisk na akciu je zahrnutý v súčasnej trhovej cene akcie. Je dôležité poznamenať, že pomer P/E by sa mal vždy používať v kombinácii s inými finančnými ukazovateľmi a analýzami, pretože sám o sebe nemusí poskytovať úplný obraz o finančnom zdraví alebo výhľade spoločnosti. 

    Ukazovateľ P/E, alebo pomer ceny a zisku na akciu (Price-to-Earnings Ratio), je jeden z najčastejšie používaných ukazovateľov na hodnotenie akcií na burze. Tento pomer poskytuje predstavu o tom, ako je akcia hodnotená na trhu v porovnaní s jej ziskom na akciu (EPS - Earnings Per Share). Jednoducho povedané, ukazovateľ P/E ukazuje, koľkokrát zisk na akciu je zahrnutý v súčasnej trhovej cene akcie. Je dôležité poznamenať, že pomer P/E by sa mal vždy používať v kombinácii s inými finančnými ukazovateľmi a analýzami, pretože sám o sebe nemusí poskytovať úplný obraz o finančnom zdraví alebo výhľade spoločnosti.