More

    ARR

    Annual Recurring Revenue (ARR) je finančná metrika, ktorá sa bežne používa vo firmách s predplatným modelom, typicky v softvérovom priemysle a službách založených na predplatnom systéme. ARR predstavuje predpokladané ročné príjmy z opakovaných zdrojov, ako sú predplatné alebo licenčné poplatky, a je to kľúčový ukazovateľ pre hodnotenie stabilného príjmového toku a predvídateľnosti finančného výkonu spoločnosti. ARR ščítava ročné príjmy z opakovaných zákazníckych zmlúv alebo predplatného, bez zahrnutia jednorazových príjmov alebo príjmov z neopakovaných služieb.