More

    Akvizícia

    Akvizícia je proces, pri ktorom jedna spoločnosť (akvizítor) kupuje väčšinový podiel alebo všetky akcie inej spoločnosti, čím nad ňou získava kontrolu. Akvizície sú bežnou stratégiou pre podniky, ktoré sa snažia rásť prostredníctvom získavania iných firiem namiesto organického rastu. Tento proces môže byť realizovaný rôznymi spôsobmi, vrátane, ale nielen, nákupu akcií, výmeny akcií alebo kombinácie hotovosti a akcií.