More

  Trhová kapitalizácia

  Trhová kapitalizácia alebo v angličtine „market cap” je celková trhová hodnota všetkých akcií spoločnosti, ktoré sú v obehu. Predstavuje súčin aktuálnej ceny jednej akcie spoločnosti a celkového počtu jej akcií, ktoré sú v obehu. Tento ukazovateľ je často používaný na určenie veľkosti spoločnosti a jej relatívneho významu na trhu. Trhová kapitalizácia je teda dôležitým ukazovateľom, ktorý investorom poskytuje rýchly prehľad o veľkosti a význame spoločnosti na trhu, a pomáha im pri tvorbe a riadení ich investičných stratégií.

  Trhová kapitalizácia alebo v angličtine "market cap” je celková trhová hodnota všetkých akcií spoločnosti, ktoré sú v obehu. Predstavuje súčin aktuálnej ceny jednej akcie spoločnosti a celkového počtu jej akcií, ktoré sú v obehu. Tento ukazovateľ je často používaný na určenie veľkosti spoločnosti a jej relatívneho významu na trhu. Trhová kapitalizácia je teda dôležitým ukazovateľom, ktorý investorom poskytuje rýchly prehľad o veľkosti a význame spoločnosti na trhu, a pomáha im pri tvorbe a riadení ich investičných stratégií.
  • Veľká kapitalizácia (Large Cap): Spoločnosti s trhovou kapitalizáciou nad 10 miliárd dolárov. Tieto spoločnosti sú často lídrami vo svojich odvetviach a majú stabilnú finančnú štruktúru.
  • Stredná kapitalizácia (Mid Cap): Spoločnosti s trhovou kapitalizáciou medzi 2 a 10 miliardami dolárov. Tieto spoločnosti sú často v raste a môžu ponúkať vyšší potenciál rastu než veľké kapitalizácie, ale s vyšším rizikom.
  • Malá kapitalizácia (Small Cap): Spoločnosti s trhovou kapitalizáciou medzi 300 miliónmi a 2 miliardami dolárov. Sú to často mladšie spoločnosti alebo spoločnosti v náročných alebo špecializovaných odvetviach, ktoré môžu ponúkať vysoký potenciál rastu, ale sú zároveň vystavené vyššiemu riziku.
  • Mikrokapitalizácia (Micro Cap): Spoločnosti s ešte menšou trhovou kapitalizáciou. Tieto spoločnosti sú často považované za veľmi špekulatívne investície.