More

    EBITDA

    EBITDA je skratka pre „Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization“, čo v preklade znamená zisk pred úrokmi, zdanením a odpismi. Tento finančný ukazovateľ poskytuje informácie o prevádzkovej ziskovosti spoločnosti bez zohľadnenia vplyvu účtovných, daňových a finančných nákladov. EBITDA je často používaná investormi a analytikmi na porovnávanie ziskovosti medzi spoločnosťami a odvetviami tým, že eliminuje vplyvy rôznych účtovných metód a kapitálovej štruktúry.

    EBITDA je skratka pre "Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization", čo v preklade znamená zisk pred úrokmi, zdanením a odpismi. Tento finančný ukazovateľ poskytuje informácie o prevádzkovej ziskovosti spoločnosti bez zohľadnenia vplyvu účtovných, daňových a finančných nákladov. EBITDA je často používaná investormi a analytikmi na porovnávanie ziskovosti medzi spoločnosťami a odvetviami tým, že eliminuje vplyvy rôznych účtovných metód a kapitálovej štruktúry.