More

    CFO

    CFO, alebo „Chief Financial Officer“, je výkonný pracovník zodpovedný za riadenie finančných operácií a stratégií organizácie. CFO má kľúčovú úlohu v finančnom plánovaní, riadení rizík, záznamoch účtovníctva, finančnom reportovaní a mnohých ďalších aspektoch finančného manažmentu spoločnosti. Táto pozícia je zvyčajne druhou najvyššou po generálnom riaditeľovi (CEO) v hierarchii spoločnosti a často pracuje v úzkej spolupráci s ostatnými výkonnými pracovníkmi na formovaní celkovej stratégie a rozhodovaní spoločnosti. CFO je nevyhnutný pre úspech a finančnú stabilitu každej organizácie, pretože zabezpečuje, že spoločnosť má pevné finančné základy a je schopná dosiahnuť svoje dlhodobé ciele.