More

    Forward P/E

    Forward P/E, alebo pomer ceny a zisku na akciu, je finančný ukazovateľ, ktorý porovnáva súčasnú trhovú cenu akcie spoločnosti s jej očakávaným ziskom na akciu (EPS) v budúcom období, zvyčajne v nasledujúcom fiškálnom roku. Na rozdiel od tradičného P/E pomeru, ktorý využíva minulý alebo súčasný zisk na akciu, forward P/E sa snaží poskytnúť investorom predstavu o tom, ako trh hodnotí budúci výkon spoločnosti.

    Forward P/E, alebo forwardový pomer ceny a zisku na akciu, je finančný ukazovateľ, ktorý porovnáva súčasnú trhovú cenu akcie spoločnosti s jej očakávaným ziskom na akciu (EPS) v budúcom období, zvyčajne v nasledujúcom fiškálnom roku. Na rozdiel od tradičného P/E pomeru, ktorý využíva minulý alebo súčasný zisk na akciu, forward P/E sa snaží poskytnúť investorom predstavu o tom, ako trh hodnotí budúci výkon spoločnosti.