More

    Výnosy UiPath stúpli o 50%, strata sa zvýšila

    0

    UiPath, spoločnosť vyvíjajúca robotizačný a auatomatizačný softvér zaznamenala v 3. fiškálnom štvrťroku 2022 nárast príjmov o 49,9%, zo $147,3 na $220,8 mil., zatiaľ čo strata sa zvýšila z -$70,8 na -$122,8 mil., resp. z -$0,41 na -$0,23 na akciu. Upravený zisk (non-GAAP) bol $0,00 na akciu. Analytici FactSet predpokladali, že UiPath vykáže upravenú stratu -$0,04 na akciu a tržby $208,3 mil. Akcie UiPath včera v reakcii klesli o -1,38% na $47,05.