Hospodársky cyklus

Hospodársky cyklus v priebehu času kolíše, od vrcholov expanzie po minimá v období recesie, a každá fáza ovplyvňuje výkonnosť sektorov S&P 500 inak. Index S&P 500 je považovaný za jeden z najlepších celkových indikátorov amerického akciového trhu, pretože zahrňuje spoločnosti zo všetkých hlavných odvetví ekonomiky. Tieto spoločnosti sú vybrané na základe ich trhovej kapitalizácie, likvidity a sektorovej klasifikácie. Hospodársky cyklus sa neustále opakuje a rozdeľuje sa do 4 fáz:

  • Recesia
  • Zotavenie
  • Expanzia
  • Spomalenie

Vybrané sektory majú rôzne úrovne priemernej výkonnosti, avšak v akomkoľvek danom období môže dôjsť k vyššej výkonnosti určitých sektorov v dôsledku vonkajších faktorov, ako je technologický pokrok alebo globálne udalosti s veľkým vplyvom, ako napríklad globálne pandémie, medzinárodné konflikty a podobne.

Metodológia

Súbor údajov je založený na ekonomickom indexe Conference Board, ktorý hodnotí ekonomickú aktivitu v USA. Tento index zahŕňa 10 ekonomických ukazovateľov, ktoré odhaľujú typické body obratu v hospodárskom cykle zahŕňajúce zamestnanosť, očakávania spotrebiteľov a finančné podmienky. Táto metodológia bola vypracovaná na základe údajov od 1. decembra 1960 do 30. novembra 2019 a zahŕňa:

  • 7 recesií
  • 7 zotavení
  • 12 expanzií
  • 11 spomalení

Výnosy sú uvedené pre všetky sektory indexu S&P 500 s výnimkou sektora komunikačných služieb. Je to preto, že tento sektor bol vytvorený relatívne nedávno v roku 2018 a zahŕňa predchádzajúce technológie, spotrebiteľské produkty a telekomunikačné služby, ktoré sú už zahrnuté v súbore údajov.

Recesia

Všeobecne povedané, recesia je obdobie dočasného hospodárskeho poklesu charakterizované dvoma po sebe nasledujúcimi štvrťrokmi poklesu HDP. Ďalšími významnými indikátormi sú však okrem poklesu HDP aj zvýšená miera nezamestnanosti, pokles spotreby, pokles indexov dôvery spotrebiteľov a podnikateľov, zvýšený štátny dlh a zvýšené úrokové sadzby.

Počas tohto obdobia bol najvýkonnejší sektor indexu S&P 500 spotrebný tovar a jediný, ktorý mal v priemere kladný výnos. Nasledovali sektory komunálnych služieb a zdravotníctva, ktoré sa považujú za tradične defenzívne sektory. Spoločne mali tieto sektory počas šiestich zo siedmich recesií v priemere o 10 % vyššie výnosy ako celkový trh.

Najvýkonnejšie sektory indexu S&P 500 počas jednotlivých fáz hospodárskeho cyklu

Nehnuteľnosti si viedli počas recesie najhoršie, vzhľadom na ich vysokú citlivosť na výdavky, keďže príjem domácností aj podnikateľská aktivita majú tendenciu klesať. V priemere počas recesie klesali o 22%. Veľké poklesy počas tejto fázy mal aj technologický sektor, ktorý v priemere klesal o 20 %. Dosť podobne sú počas recesie na tom aj priemysel a finančný sektor, ktorý majú tendenciu klesať o 15 respektíve 13%.

Zotavenie

Zotavenie je fáza, ktorá nasleduje po recesii, kedy sa ekonomická aktivita začína zvyšovať a ekonomika začína opäť rásť. Okrem rastu HDP, zvýšeniu investícií a ďalších významných ukazovateľov sa táto fáza vyznačuje najmä vyššiemu rastu cien nehnuteľností. To je hlavný dôvod, prečo nehnuteľnosti prekonali všetky ostatné sektory s priemernou návratnosťou 39 %. Keďže menová politika sa po recesiách uvoľňuje a úrokové sadzby historicky klesajú, nákup nehnuteľností je dostupnejší, čo zase podporuje výkonnosť sektora. To isté platí aj pre spotrebiteľský sektor, keďže je v obehu viac financií spotreba automaticky rastie, v historickom priemere 33 %.

Najvýkonnejšie sektory indexu S&P 500 počas jednotlivých fáz hospodárskeho cyklu

Na základe historických dát môžeme pozorovať, že vo fáze zotavovania sa darí všetkým vyššie spomínaným sektorom. Všetky sektory vykázali dvojciferné výnosy, keďže spotrebiteľská dôvera a podmienky na trhu práce sa počas oživenia zlepšujú. Okrem nehnuteľností a spotrebe výrazne rástol aj technologický sektor, v priemere 28% či priemysel v priemere 27 %. Naopak najmenej z vybraných oblastí sa darí sektoru verejných služieb, ktorý historicky vykazuje priemernú návratnosť 15 %.

Expanzia

V tejto fáze hospodárskeho cyklu ekonomika rastie nad rámec oživenia. Vyznačuje sa zvýšenou ekonomickou produkciou, zamestnanosťou a vyššími príjmami. Hlavným charakteristickým znakom však je, že trhy zaznamenávajú svoje nové maximá a pokračujú v raste, až kým sa ekonomika nezačne prehrievať. Jednoducho povedané ak je HDP stále nižšie ako pred recesiou, ekonomika je vo fáze zotavovania. Ak je HDP vyššie ako pred recesiou, ekonomika je v expanzii.

Zaujímavé je, že výnosy na trhu boli celkovo druhé najlepšie práve po fáze oživenia. Medzi hlavné sektory patrili technológie, ktorí si v priemere pripísali 21 %, financie s 19 % a nehnuteľnosti s priemernou návratnosťou 18 %.

Najvýkonnejšie sektory indexu S&P 500 počas jednotlivých fáz hospodárskeho cyklu

Sektor verejných služieb zaznamenal historicky najpomalší rast vo všetkých sektoroch, keďže investori majú tendenciu uprednostňovať cyklické oblasti indexu S&P 500, ktoré rastú s expandujúcou ekonomikou. Najmenej sa taktiež darí sektoru zdravotnej starostlivosti s priemernou návratnosťou 11%, táto oblasť je však jedna z najvyváženejších, keďže okrem recesie rastie približne podobne v každej fáze hospodárskeho cyklu v rámci indexu S&P 500.

Spomalenie

Táto fáza sa často považuje za vrchol alebo prechod v hospodárskom cykle, keď rast začína klesať, ale ekonomika nemusí nevyhnutne klesať. Vyznačuje sa najmä spomaľovaním rastu HDP, poklesom investícií, znížením spotreby, nárastom nezamestnanosti, znížení, inflácie, zmenami v monetárnej politike a poklesom cien akcií.

S 15 % priemernými výnosmi, sektor zdravotnej starostlivosti exceloval počas fázy spomalenia. Investori často znižujú svoju investície voči cyklickým sektorom, keď sa pripravujú na hospodársky pokles a hľadajú defenzívnejšie investície. Podobne aj bežné spotrebiteľské produkty zaznamenali v priemere silný výkon, taktiež s priemernou návratnosťou 15 %.

Najvýkonnejšie sektory indexu S&P 500 počas jednotlivých fáz hospodárskeho cyklu

Nehnuteľnosti rovnako ako počas recesie aj vo fáze spomaľovania zaznamenali prudký pokles. Zaznamenali najnižšie relatívne výnosy, z dôvodu, že sa ekonomika spomalí a náklady majú tendenciu rásť. V dôsledku zvyšovania cien najmenej rastie aj spotrebiteľský sektor, v priemere 6 %.

Prípad pre diverzifikáciu S&P 500

Vyššie uvedené údaje poukazujú na to, ako môže diverzifikované portfólio investícií pomôcť znížiť riziko špecifické pre daný sektor vzhľadom na odlišné výkonnostné trendy jednotlivých sektorov počas obchodného cyklu.

Ďalšie novinky zo sveta investovania
Index S&P 500 si môžete kúpiť TU.

Upozorňujeme:

– Článok nie je investičným odporúčaním
– Historická výnosnosť nie je nikdy zárukou budúcich výnosov
– Investície na kapitálových trhoch sú vždy rizikové

xtb
xtb
Predchádzajúci článokAmazon vykázal veľmi silný štvrťrok, akcie poskočili o 9 %
Ďalší článokBYD vs Tesla, čínsky gigant EV zvyšuje podiel na trhu
Patrik pracuje ako vedúci projektu akcie.sk a tiež redaktor tohto investičného portálu. Špecializuje sa najmä na makroekonómiu a čiastočne akciového trhu. Jeho cieľom je zvýšiť investičnú gramotnosť na Slovensku a približovať odborné témy ľudským jazykom.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno