More

  Britský energetický koncern BP nedávno oznámil svoje výsledky za prvý štvrťrok 2024, v ktorých zaznamenal významný pokles zisku. Tento vývoj je dôsledkom poklesu cien plynu v porovnaní s predchádzajúcim rokom, čo má významný dopad na výkonnosť spoločnosti.

  Britský energetický koncern BP nedávno oznámil svoje výsledky za prvý štvrťrok 2024, v ktorých zaznamenal významný pokles zisku. Tento vývoj je dôsledkom poklesu cien plynu v porovnaní s predchádzajúcim rokom, čo má významný dopad na výkonnosť spoločnosti.

  Kvartálne výsledky BP

  Čistý zisk spoločnosti BP za prvé tri mesiace roku 2024 klesol o 72 % na 2,72 miliardy USD z 4,96 miliardy USD v rovnakom období minulého roku. Tento výsledok bol nižší ako odhady analytikov, ktorí očakávali čistý zisk vo výške 2,91 miliardy USD. Energetický sektor čelí zmenám a výzvam, a BP nie je výnimkou. Pokles cien plynu a prípadný vplyv geopolitických faktorov môžu mať významný vplyv na výnosy spoločnosti. Zisk po zdanení sa znížil na 2,26 miliardy USD z 8,22 miliardy USD v prvých troch mesiacoch roku 2023, čo ešte viac poukazuje na výzvy, ktorým čelí energetický sektor.

  Tržby spoločnosti BP sa znížili o 13 % na 48,88 miliardy USD z 56,18 miliardy USD v predchádzajúcom roku. Tento pokles tržieb je dôsledkom kombinácie nižších cien plynu a mierne nižšej produkcie, ako očakávali analytici. V reakcii na tieto výsledky oznámila spoločnosť plán na úsporu vo výške „najmenej“ 2 miliárd USD do konca roku 2026. Tento krok je súčasťou snahy zvýšiť efektivitu a optimalizovať náklady v snahe zvládnuť súčasné výzvy a zabezpečiť udržateľnosť svojho podnikania.

  Napriek súčasným výzvam však BP zostáva dôležitým hráčom na energetickom trhu. Manažment spoločnosti očakáva mierne nižšiu produkciu v nasledujúcom štvrťroku, ale aj napriek tomu sa sústreďuje na dlhodobé ciele a stratégie rastu. Celkovo sa zdá, že BP si uvedomuje výzvy a aktívne pracuje na tom, aby sa s nimi vyrovnal. Investori budú sledovať ďalší vývoj a reakcie spoločnosti na súčasné trhové podmienky, pričom sa budú zaujímať o opatrenia, ktoré prijme na zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti a rastu.

  V súčasnosti má firma trhovú kapitalizáciu 109,2 miliardy USD a jej akcie v tomto roku vzrástli o +8,1 % za posledných 12 mesiacov vzrástli o +4,2 %. V súčasnosti sa jej akcie obchodujú na úrovni 39,1 USD.

  Ďalšie správy v našej sekcií krátke správy.
  Akcie spoločnosti môžete kúpiť TU.

  Upozorňujeme:

  – Článok nie je investičným odporúčaním
  – Historická výnosnosť nie je nikdy zárukou budúcich výnosov
  – Investície na kapitálových trhoch sú vždy rizikové

  Newsletter
  1x do mesiaca

  Chceš byť informovaný 1x za mesiac o naších najdôležitejších článkoch z diania na burze?

  Ďakujeme

  Something went wrong.