More

  Nemecká chemická a farmaceutická spoločnosť Bayer zaznamenala v prvom štvrťroku fiškálneho roku 2023/2024 pokles čistého zisku, hoci jej výsledky stále prekonali odhady analytikov.

  Nemecká chemická a farmaceutická spoločnosť Bayer zaznamenala v prvom štvrťroku fiškálneho roku 2023/2024 pokles čistého zisku, hoci jej výsledky stále prekonali odhady analytikov.

  Kvartálne výsledky Bayer

  Nemecká chemická a farmaceutická spoločnosť Bayer zaznamenala v prvom štvrťroku fiškálneho roku 2023/2024 pokles čistého zisku, hoci jej výsledky stále prekonali analytické predpoklady. Tento vývoj sa odrazil v kontexte globálneho trhového prostredia, ktoré predstavuje pre spoločnosti v agrochemickom a farmaceutickom sektore značné výzvy.

  Bayer, ktorý nedávno znížil dividendu o 95 %, oznámil, že čistý zisk za prvý štvrťrok dosiahol 2 miliardy EUR, čo predstavuje pokles oproti 2,18 miliardy EUR v rovnakom období predchádzajúceho roku. Jadrový zisk z pokračujúcich operácií na akciu sa tiež znížil na 2,82 EUR z 2,95 EUR v 1. kvartáli 2023. Kľúčovým faktorom tohto poklesu bolo oslabenie výkonnosti v agrodivízii Crop Science, ktorá sa zameriava na produkty na zvyšovanie úrody. Spoločnosť však zdôraznila, že napriek trhovým tlakom táto divízia predviedla relatívne dobré výsledky.

  Tržby spoločnosti Bayer dosiahli 13,77 miliardy EUR, čo je pokles o 4,3 % oproti predchádzajúcemu roku, a po úprave o kurzové vplyvy a zmeny v portfóliu o 0,6 %. Tento pokles tržieb ilustruje náročné podmienky na trhu, ktoré ovplyvňujú nielen Bayer, ale celý sektor. Zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA), upravený o mimoriadne položky, klesol o 1,3 % na 4,41 miliardy EUR. Aj napriek tomuto poklesu výsledky prekročili očakávania Wall Street, ktorí predpovedali zisk na úrovni 4,15 miliardy EUR. Tento výsledok poukazuje na schopnosť spoločnosti Bayer efektívne riadiť svoje náklady a udržiavať relatívnu ziskovosť aj v náročných podmienkach.

  V súčasnej dobe Bayer čelí viacerým výzvam, vrátane volatilných trhov a konkurenčného tlaku, ale aj príležitostiam, ktoré môžu vyplynúť z inovácií a strategických investícií. Spoločnosť bude musieť zvážiť rôzne strategické možnosti na zvýšenie svojej konkurencieschopnosti a na využitie príležitostí na rast v nasledujúcich kvartáloch a rokoch. Niektoré už načrtol CEO, Bill Anderson, po problémoch, ktoré vznikli po akvizícií spoločnosti Monsanto.

  Či už ide o investície do výskumu a vývoja nových produktov, expanziu na nové trhy alebo zlepšenie efektívnosti existujúcich operácií, bude kľúčové, ako Bayer adresuje tieto výzvy. S ohľadom na svoju pozíciu na trhu a odborné znalosti má Bayer potenciál na to, aby aj naďalej hrál dôležitú úlohu v chemickom a farmaceutickom priemysle.

  V súčasnosti má firma trhovú kapitalizáciu 31,1 miliardy EUR a jej akcie v tomto roku klesli o -14,8 % za posledných 12 mesiacov klesli o -45,2 %. V súčasnosti sa jej akcie obchodujú na úrovni 29,2 EUR.

  Ďalšie správy v našej sekcií krátke správy.
  Akcie spoločnosti môžete kúpiť TU.

  Upozorňujeme:

  – Článok nie je investičným odporúčaním
  – Historická výnosnosť nie je nikdy zárukou budúcich výnosov
  – Investície na kapitálových trhoch sú vždy rizikové

  Newsletter
  1x do mesiaca

  Chceš byť informovaný 1x za mesiac o naších najdôležitejších článkoch z diania na burze?

  Ďakujeme

  Something went wrong.