V dňoch 9. a 10. októbra prebehol jesenný START DAY Jesenný START DAY trhu START Pražskej burzy

V priebehu týchto dvoch dní 14 českých a slovenských firiem trhu START prezentovalo svoje polročné výsledky roku 2023, výhľady pre ďalšie obdobie ako aj ďalšie novinky. V nasledujúcom texte nájdete výber kľúčových informácií z prezentácií jednotlivých firiem zoradené podľa programu:

START DAY PSE Pražská burza
Zdroj: Pražská burza

Info: START DAY je podujatie organizované Burzou cenných papierov Praha, ktorá má za cieľ podporiť povedomie malých a stredne veľkých českých a slovenských firiem investorom, ktoré sú súčasťou trhu START. Pre lepšie porozumenie finančných výsledkov sú v celom texte meny prepočítané z Českých korún na Eurá. Ku každej firme je priložený odkaz na prezentáciu spoločnosti. Na konci článku nájdete záznam z celej akcie START DAY.

START DAY deň 1. (9. október 2023)

AtomTrace

Brnenská high-tech spoločnosť AtomTrace počas prezentácie informovala, že posilňuje svoju pozíciu na globálnych trhoch, kde sa zameriava predovšetkým na priemyselné produkty a pokračuje v strategických vývojových projektoch v oblasti prvkovej analýzy pomocou metódy LIBS (Laser Induced Breakdown Spectroscopy). Za tento rok 2023 firma predpokladá, že dosiahne obrat na úrovni 900 tisíc EUR a výsledok hospodárenia bez straty, prípadne s minimálnou stratou.

01Atomtrace
Zdroj: Prezentácia AtomTrace

V budúcom roku očakáva zdvojnásobenie obratu na 2 milióny EUR, čím by išlo o +122 % medziročný nárast. Spolu s ním firma očakáva kladný rast výsledku hospodárenia nielen pre rok 2024, ale aj pre nasledujúce roky, a to s predpokladaným nábehom implementácie a výroby sériových zariadení pre dnes už vyvíjané špecifické priemyselné aplikácie (automobilový priemysel, strojárstvo, výroba batérií).

Prezentáciu nájdete tu.

Bezvlasy

Firma Bezvavlasy je druhý najväčší český online predajca vlasovej kozmetiky a od svojho vzniku je stále zisková. Firma za prvý polrok tohto roka 2023 zaznamenala medziročný nárast tržieb o +58,22% na 347,193 miliónov CZK, čo je približne 14 miliónov EUR. Na základe vývoja firma Bezvavlasy v tomto roku očakáva rast tržieb na celkových 28,3 až 29,6 miliónov EUR (YoY +37%), prevádzkový zisk EBITDA predpokladá vo výške 2,1 – 2,6 miliónov EUR (YoY +53%) a čistý zisk po zdanení 1,4 – 1,6 miliónov EUR (YoY 25 – 43 %).

Bezvavlasy historie tržeb história tržieb
Zdroj: Prezentácia Bezvavlasy

Firme sa podarilo sprevádzkovať nové distribučné centrum CTPark Bor pri nemeckých hraniciach v mestečku Bor v okrese Tachov v Plzenskom kraji. Teraz sa zhruba 30 % obratu spoločnosti expeduje už z vlastného (prenajatého) skladu a do konca tohto roka by potom mohli z nového skladu odchádzať aj prvé zásielky z e-shopu. Počas Q1 2024 bude spoločnosť využívať už iba vlastné skladové hospodárstvo. Celkové úspory v rámci skladového hospodárstva a logistiky sa potom pri súčasných obratoch odhadujú pri plnej prevádzke nového skladu až na 16 200 EUR mesačne. Pozitívny vplyv na prevádzkový zisk EBITDA sa tak pre rok 2024 plánuje o minimálne 202 709 EUR. Zároveň firma získala dotáciu v objeme 45% z celkových výdavkov na investície, s čím spolu s pozitívnym dopadom na hospodárenie nebolo v rámci zverejnených finančných plánov počítané.

Bezvavlady produktové portfóilio
Zdroj: Prezentácia Bezvavlasy

Počas prezentácie bolo spomenuté, že v Česku bol nasadený nový web a odvtedy sa tu generuje dynamickejší rast ako vo zvyšých e-commerce regiónoch ako je Slovensko a Maďarsko. Nasadenie nových webov pre jednotlivé trhy na Slovensku a v Maďarsku je odložené z pôvodného termínu Q4 2022 na Q4 2023 kvôli omeškaniu programovania e-shopovej platformy. Po nasadení firma očakáva zrýchlenie rastu, pretože tieto trhy sú aktuálne výrazne pod svojím potenciálom. Firma Bezvavlasy ohlásila expanziu do nových regiónov Rumunsko a Chorvátsko, zároveň aktívne vyhľadáva možné akvizičné ciele v snahe urýchliť svoj rozvoj a rast.

Prezentáciu nájdete tu.

Coloseum Holding

Tržby českej gastronomickej skupiny Coloseum Holding podľa čísel za január až august tento rok vzrástli o +43% oproti rovnakému obdobiu v minulom roku 2022, vďaka čomu sa prevádzkový zisk EBITDA dostal do zelených čísel. Firma pokračuje so stabilizáciou s cieľom znížiť dlh predajom nehnuteľnosti v Průhoniciach a splatenie časti dlhu banke vydaním nových akcií. Firma rozširuje svoju sieť kaviarní Pascucci v Prahe na Můstku a v Teplicích. Expanziu na náš Slovenský a ani iný trh zatiaľ neplánuje.

Coloseum Holding vývoj a výsledky v roce v roku 2023
Zdroj: Prezentácia Coloseum Holding

Firma Coloseum Holding si dáva za cieľ zvýšenie prevádzkovej efektivity fungovania siete reštaurácií Pizza Coloseum ako aj zvýšenie marketingové aktivity na posilnenie povedomia značky. Hlavnými finančnými cieľmi spoločnosti na rok 2023 je zníženie dlhu až o 4 milióny EUR a dosiahnutie zisku EBITDA vo výške minimálne približne 810 tisíc EUR.

Prezentáciu nájdete tu.

eMan

Vývojár eMan k prvému polroku tohto roka 2023 navýšil obrat o +27 % na 5,6 milióna EUR pri miernom raste nákladov. Prevádzkový zisk EBITDA sa vyšplhal na 362 tisíc EUR z minuloročných 38 tisíc EUR, čo je medziročný nárast približne o +852 %.

eMan v číslach 1H 2023
Zdroj: Prezentácia eMan

V tomto roku firma eMan pokračuje v realizácii veľkých projektov pre ČSOB, Volkswagen, Cendis, PPL a ďalších zákazníkov a súčasne intenzívne pracuje na nových akvizíciách zákaziek a zákazníkov.

Portfólio produktov a služieb eMan BrightVibe eMan Innovations
Zdroj: Prezentácia eMan

Zároveň eMan úspešne naštartoval značku BrightVibe (diverzifikácia portfólia služieb) a rozvíja prvé projekty Zenplanto, Senfina Labs v rámci fondu eMan Innovations. V druhej polovici roka 2023 očakáva nové významné príležitosti vo finálnej fáze tendrov, rozšírenie záberu o nové segmenty health, defence a postupné ďalšie rozširovanie portfólia zainvestovaných projektov v investičnom fonde eMan Innovations.

Prezentáciu nájdete tu.

Fillamentum

Firma Fillamentum sa v prvom polroku 2023 sústredila najmä na 3D tlačové filamenty a brzdové systémy pre automotive a na postupné oddeľovanie biznisu s 3D materiálmi a rúrkového biznisu do samostatnej dcérskej spoločnosti s cieľom navýšenia efektivity procesov. Oproti plánu pomalšie obsadzuje pozície vo výrobe a produkciou zaostáva za objednávkami.

Fillamentum polymér filamenty business plán 2023 cieľ plnenie
Zdroj: Prezentácia Fillamentum

Avšak od septembra zaznamenáva zlepšenie vďaka organizačným zmenám. Od tretieho kvartálu došlo k spusteniu predaja produktov z produkcie v USA. Firma taktiež ponúka nové produkty z oblasti cirkulárnej ekonomiky, kde sa chce stať lídrom a rozširuje ponuku o zákazkovú 3D tlač a poradenstvo.

Prezentáciu nájdete tu.

Fixed.zone

Počas prvého polroku 2023 sa Fixed.zone podarilo medziročne zvýšiť obrat o +27 %. V tomto roku očakáva prevádzkový zisk EBITDA vo výške približne 1 milión EUR a čistý zisk 660 tisíc EUR. Firma ďalej pokračuje vo vývoji nových produktov, kde si dáva za cieľ každý mesiac priniesť minimálne 4 nové unikátne produkty a naďalej sa venovať posilňovaniu marketingových kampaní a podpore exportu svojich produktov a služieb

Fixed.zone plán 2023 Ebidta tržby celkem čistý zisk Ebitda marže
Zdroj: Prezentácia FIXED.zone

Okrem toho sa firme v priebehu roka 2023 podarilo vrámci záväzku firmy a prípravy na splnenie cieľov ESG prejsť prvou certifikáciou GRS. Global Recycled Standard dáva jednotný pohľad a požiadavky na firemné procesy a prácu s produktmi. 

Prezentáciu nájdete tu.

Gevorkyan

Slovenská spoločnosť Gevorkyan sa zameriava na výrobu kovových súčiastok inovatívnymi metódami práškovej metalurgie. V prvej polovici roku 2023 spoločnosť podľa predpokladov znovu zaznamenala vyšší objem objednávok, ktorý bol spôsobený predovšetkým zvýšením dopytu po výrobkoch vyrábaných PM technológiou. Tento zvýšený dopyt je spôsobený predovšetkým snahou zákazníkov o úspory a tým pádom aj vyššou orientáciou na nové technológie, ktoré im umožňujú znižovať náklady tak, ako je to možné v prípade PM technológií. Je veľmi viditeľná snaha európskeho a amerického priemyslu o odstrihnutie sa od dodávateľov z Ázie, čo spoločnosti ešte viac otvára dvere k novým obchodným príležitostiam v rámci nielen európskeho, ale aj amerického trhu.

07Gevorkyan01
Zdroj: Prezentácia Gevorkyan

Slovenská firma Gevorkyan vykázala polročné tržby roka 2023 na úrovni 37 miliónov EUR, čo znamená ich takmer +37 % medziročný rast a prekonanie plánu o 3 milióny EUR. Prevádzkový zisk EBITDA vďaka rastúcej efektivite vzrástol v prvej polovici roka 2023 o viac ako +30 % na 11,2 miliónov EUR. Spoločnosť potvrdzuje predpoklad, že splní stanovený finančný plán pre celý rok 2023. Tržby tak očakáva na úrovni 75,8 miliónov EUR a prevádzkový zisk EBITDA 23,1 miliónov EUR.

Spoločnosť zároveň aktualizuje výhľad podpísaných dlhodobých zákaziek. K začiatku októbra tvoria podpísané dlhodobé zákazky už 96 % plánovaných tržieb roku 2023. Na rok 2026 má spoločnosť podpísané zákazky v celkovej výške 94 mil. EUR, ktoré tak predstavujú 82% plánovaných tržieb roku 2026.

07Gevorkyan02
Zdroj: Prezentácia Gevorkyan

Začiatkom septembra 2023 spoločnosť oznámila zámer prejsť z trhu START Burzy cenných papierov Praha na jej regulovaný trh PRIME, a to do konca roku 2023. Súčasťou zámeru prechodu na trh PRIME aktuálne nie je nová emisia akcií spoločnosti (SPO). Zároveň spoločnosť diskutuje o možnosti duálneho listingu s Burzou cenných papierov v Bratislave. Firma zdôrazňuje, že nejde o sťahovanie akcií z Pražskej burzy, ktorá pre spoločnosť aj naďalej zostane primárnou burzou.

Prezentáciu nájdete tu.

START DAY deň 2. (10. október 2023)

Pilulka

Za prvý polrok 2023 firma dosiahla tržby vo výške 45,3 miliónov EUR a prevádzkovú stratu EBITDA vo výške 1,4 miliónov EUR. Pilulka v rámci transformačného procesu ukončila prevádzku v Rumunsku, optimalizovala štruktúru spoločnosti a zároveň plánuje znížiť počet v rade desiatok zamestnancov. To by malo zaistiť úspory viac ako 405 tisíc EUR do konca roka 2023 a úspory rádovo v pár miliónov EUR v roku 2024. 

Pilulka
Zdroj: Prezentácia Pilulka CZ

Pilulka ešte v prvej polovici roka, presnejšie v júni 2023 upísala pri sekundárnom úpise (SPO) necelých 150 tisíc kusov nových akcií, čím získala od investorov nový kapitál vo výške približne 2,7 miliónov EUR

Prezentáciu nájdete tu.

KARO Leather

V prvom polroku 2023 narástli konsolidované tržby na 7,78 miliónov EUR spracovateľa kože KARO Leather o +90 % oproti minulému roku 2022. Prevádzkový zisk EBITDA dosiahol úroveň 121 tisíc EUR z dôvodu jednorazového predaja „odevných“ skladových zásob so stratou, ktorého výška bola približne 1 milión EUR. Došlo aj k predaju dlhodobých zásob s cieľom uvoľniť likviditu zo zásob, čo významne ovplyvnilo výsledok hospodárenia.

KARO Leather
Zdroj: Prezentácia KARO Leather

KARO Leather intenzívne pracuje na otvorení nového výrobného závodu v Brtnici v okrese Jihlava v kraji Vysočina, vďaka čomu rozšíri svoje portfólio výrobkov o nové produkty podľa výrobných programov súčasných klientov a vstúpi do nových odvetví ako je obuvníctvo a v priebehu času do automobilového priemyslu. Firma počas prezentácie spomunula spoluprácu s českou značkou Vasky, kde by mala dodávať kožu pre plánovanú výrobu kožených topánok. Firma tiež zvyšuje energetickú sebestačnosť stavbou fotovoltalickej elektrárne, prácou s odpadovým teplom a taktiež pracuje na projektoch s cieľom vyrábať produkty z nespracovaného odpadu. Ďalej pripravuje čerpanie dotačných titulov, čo prispeje k zníženiu miery dlhu KARO.

09Karo02
Zdroj:Prezentácia KARO Leather

Firma KARO Leather vyhodnocuje otvorenie pobočiek v Poľsku, prípadne v USA alebo Kanade, v Brazílii či Nemecku. Tiež sa pripravuje na adoptovanie IFRS v súvislosti s plánovaným prechodom na jeden z regulovaných trhov pražskej burzy, cieľom je zvládnuť prechod do konca roku 2026, aktuálne implementuje nový informačný systém Helios.

Prezentáciu nájdete tu.

M&T 1997

Český výrobca dizajnového dverného a okenného kovania M&T 1997 dosiahol v prvej polovici roku 2023 vyššiu ziskovosť vďaka stabilizácii cien energií a materiálov. Pozitívny efekt mali tiež mierne nižšie mzdové náklady. Spoločnosť očakáva, že tieto vplyvy vydržia do konca tohto roka a podporia tak rekordné výsledky

10MaT199701

Hoci tretí kvartál je z pohľadu predaja náročnejší a štvrťrok tak skončí pod plánom. Napriek tomu firma potvrdzuje ročný výhľad hospodárenia a to v spodnej polovici odhadovaného pásma. V roku 2023 sa firma viac zamerala na slovenský trh vrátane realizácie investície do nového showroomu na Slovensku, ktorý sa otvoril v septembri 2023.

10MaT199702
Zdroj: Prezentácia M&T 1997

V tomto roku 2023 prebieha inštalácia strešnej fotovoltaiky vrátane batérií na zhruba 1/5 celkovej spotreby energií M&T. Celkové náklady predstavujú výšku približne 284 tisíc EUR z čoho z čoho približne 30 % nákladov tvorí získaná dotácia. Firma očakáva návratnosť investície do 8 rokov.

10MaT199703
Zdroj: Prezentácia M&T 1997

Spoločnosť chce znížiť základné imanie na mimoriadnom valnom zhromaždení o -30%, a to na 89,6 miliónov CZK (približne 3,6 mil. EUR) zo súčasných 128 miliónov CZK (približne 5,18 mil. EUR). Dôvodom je porovnanie účtov vlastného kapitálu, ktoré aktuálne nevyhovujú dlhodobým výplatám dividendy. Zároveň je potrebné zvýšiť účet kapitálových fondov, ktorý je aktuálne v zápore. Zmena by mal prebehnúť k 30. novembra 2023.

Prezentáciu nájdete tu.

mmcité

Výrobca mestského mobiliára mmcité je čerstvým prírastkom na Pražskej burze. Počas leta prebehol úspešný úpis akcií vo výške približne 6,5 miliónov EUR a tým vstúpil na trh ŠTART. IPO prinieslo ako pozitívnu publicitu tak aj ohlas. Firma mmcité plánuje kapitál použiť na rozvoj skupiny

11mmcite
Zdroj: Prezentácia mmcité

Aktuálne pracuje na vyjednávaní niekoľkých akvizičných príležitostiach s cieľom získať výrobný areál a ďalej ho rozvíjať. Proces je zatiaľ in-line s časovým očakávaním a finančným plánom. S ohľadom na doterajšie finančné výsledky, potvrdzuje ročný výhľad hospodárenia.

Prezentáciu nájdete tu.

HARDWARIO

Vývojár a výrobca IoT platforiem a služieb HARDWARIO za prvých 8 mesiacov roka 2023 sa podarilo firme zvýšiť tržby približne na 943,7 tisíc EUR z pôvodne odhadovaných 850 tisíc EUR. Podobne je to aj s nákladmi firmy, ktoré narástli na 1,2 miliónov EUR. Týmto sa prehĺbila aj hrubá strata oproti očakávaniam na približne -340 tisíc EUR

12Hardwario
Zdroj: Prezentácia HARDWARIO

Napriek komplikácii s hospodárskym výsledkom, firma HARDWARIO naďalej buduje sieť partnerov a integrátorov. V tomto roku sa firme podarilo navýšiť ich počet o 4 na 42. V ďalšom výhľade firma uprednostní výrobné objemy nad hrubou maržou. 

Prezentáciu nájdete tu.

Prabos Plus

Spoločnosti Prabos Plus sa podarilo počas tohto roka 2023 získať nové kontrakty pre Policajné prezídium vo výške približne 850 tisíc EUR bez DPH, Generální ředitelství cel vo výške viac ako 1,3 miliónov EUR bez DPH a niekoľko menších kontraktov s mestskými políciami ČR. V tohtoročnom prvom polroku sa firme medziročne zvýšili tržby približne na 8,69 miliónov EUR, prevádzkový zisk EBITDA dosiahla 1,47 milióna EUR a zisk pred zdanením dosiahol výšku 1,17 miliónov EUR. V tomto roku Prabos Plus odhaduje tržby vo výške 15,8 miliónov EUR, prevádzkový zisk EBITDA 1,8 miliónov EUR a hrubý zisk približne 1 milión EUR.

13Prabos
Zdroj: Prezentácia Prabos Plus

Aktuálne je vo výrobe taktická obuv 117 a pracovná obuv Snail, firma pripravuje kolekciu trekovej obuvi Ta3, hasičskej obuvi Deamon a taktickej bezpečnostnej obuvi TSA. Firma sa zaoberá aj zavádzaním Industry technológie Teseo, ktorá vykonáva skúšky kvality kožou pomocou SW. Taktiež zahajuje prípravu novej skladovej haly.

Prezentáciu nájdete tu.

Primoco UAV

Výrobca bezpilotných lietadiel Primoco UAV vykázal k 30. septembru 2023 tržby v objeme 15 miliónov EUR, čo predstavuje viac ako trojnásobný nárast rast oproti minulému roku. Čistý zisk firma Primoco medziročne zvýšila viac ako dvojnásobne na 5,1 miliónov EUR. Za prvých deväť mesiacov roku 2023 dodala zákazníkom 22 bezpilotných lietadiel, čo výrazne prispelo k medziročnému rastu tržieb aj čistého zisku. Zároveň uzavrela nové kontrakty na dodávky 33 strojov a súvisiacich služieb v súhrnnej hodnote približne 27,9 miliónov EUR. V pokročilej fáze sa navyše teraz nachádzajú rokovania o dodávkach ďalších 78 lietadiel pre osem rôznych zákazníkov.

Primoco
Zdroj: Prezentácia Primoco UAV

Naďalej pokračuje aj príprava projektovej dokumentácie pre revitalizáciu areálu letiska Písek – Krašovice, ktorý spoločnosť vlastní. Od roku 2027 spoločnosť očakáva navýšenie celkovej kapacity dodávok až na 250 strojov ročne, teda na viac ako trojnásobok súčasného stavu. Primoco UAV zároveň pokračuje v procese certifikácie podľa vojenskej normy NATO STANAG 4703. Firma počas prezentácie ohlásila strategickú spoluprácu so spoločnosťou Airbus, kde spoločnými silami budú pracovať na riešení umelej inteligencie. S najväčšou pravdepodobnosťou pôjde o analyzovanie zozbieraných dát a vyhodnocovanie potencionálnych rizík.

Po septembrovom navýšení free float na 18 % plánuje Primoco UAV od začiatku roka 2024 prejsť z trhu START určeného pre malé a stredné podniky na hlavný trh PRIME Pražskej burzy.

Prezentáciu nájdete tu.

Záznam všetkých štrnástich emitentov trhu START zo START DAY #2 JESEŇ 2023

Ďalšie zaujímavosti zo sveta investovania
Index S&P 500 si môžete kúpiť TU.

Upozorňujeme:

– Článok nie je investičným odporúčaním
– Historická výnosnosť nie je nikdy zárukou budúcich výnosov
– Investície na kapitálových trhoch sú vždy rizikové

xtb
Predchádzajúci článokNajlepšie platení CEO firiem v indexe S&P 500
Ďalší článokGenerálny riaditeľ Airbnb: Nepáči sa mi kam smerujeme

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno