Niekedy je dobré opustiť obchodnú stratégiu

Obchodovanie na finančných trhoch sa často považuje za kombináciu vedy a umenia. Kľúčovým prvkom úspešného obchodovania je obchodná stratégia, ktorá nám poskytuje systematický rámec pre naše rozhodovanie. Stratégia definuje pravidlá pre vstup, výstup, riadenie pozícií a napokon aj riadenie rizika a peňazí. Bez pevnej stratégie sme vystavení riziku náhodného obchodovania, ktoré môže viesť k značným stratám. Nie vždy je však ľahké rozhodnúť, kedy je čas opustiť súčasnú obchodnú stratégiu. V tomto článku si rozoberieme päť situácií, kedy prestať realizovať svoju súčasnú stratégiu a hľadať novú cestu.

1. Uvedomujete si, že nemôžete dodržiavať pravidlá svojej vlastnej stratégie

Jedným z prvých signálov, že by ste mali prehodnotiť svoju stratégiu, je zistenie, že sa nemôžete riadiť vlastnými pravidlami. Možno máte stratégiu, ktorá je definovaná príliš mnohými podmienkami, alebo jednoducho nemáte disciplínu na to, aby ste ju dodržiavali. Ak nachádzate čoraz viac dôvodov na porušenie svojich pravidiel, je to signál, že stratégia nemusí byť pre vás vhodná. Nedodržiavanie vlastných pravidiel potom zvyčajne vedie k väčšiemu počtu stratových obchodov.

2. Vaša stratégia si vyžaduje príliš veľa úsilia na to, aby bola racionálna

Niektoré obchodné stratégie môžu vyžadovať neprimerané množstvo času a úsilia. Ak napríklad vaša stratégia vyžaduje, aby ste neustále sledovali trh, ale vaše časové obmedzenia vám to neumožňujú, je čas premýšľať o inej stratégii. Podobne, ak množstvo signálov a potenciálny zisk v porovnaní s rizikom nezodpovedá času, ktorý ste ochotní investovať do obchodovania, stratégia pre vás nemusí byť zisková.

3. Vaše rozhodovanie príliš ovládajú emócie

Emócie hrajú takmer vždy veľkú úlohu v obchodovaní, aj keď by nemali, a niektoré stratégie môžu byť psychicky náročné. Pokiaľ zistíte, že Vaše emócie spôsobujú, že často prehliadate svoje pravidlá alebo robíte chyby pri realizácii stratégie, je potrebné si priznať, že na takto psychicky náročnú stratégiu ešte nemáte a mali by ste hľadať inú, napríklad na vyšších časových rámcoch. Podobne to môže byť s veľkosťou kapitálu a samotného obchodu. Pokiaľ psychicky nezvládate takto veľké pozície a veľkosti ziskov a strát Vám spôsobujú nepokojné spanie, je vhodné znížiť svoje úrovne veľkosti pozícií. Tým si obchodník môže budovať sebadôveru na nižších objemoch obchodov.

4. Zmeny trhových podmienok

Trhové podmienky sa neustále menia – čo fungovalo v minulosti, nemusí fungovať v budúcnosti. Pokiaľ Vaša stratégia závisí na určitých predpokladoch o volatilite trhu, trendoch alebo iných faktoroch, a tieto podmienky sa zmenia, môže to mať dramatický vplyv na výkonnosť Vašej stratégie. Je dôležité byť schopný rozpoznať, kedy došlo k trvalej zmene a kedy je potrebné prispôsobiť svoju stratégiu novým podmienkam.

5. Jednoducho to nie je ziskové

Na záver, najlepší spôsob, ako zistiť, či je Vaša stratégia stále funkčná, je urobiť si analýzu obchodov na historických dátach. Ak ste začali obchodovať nejakú stratégiu, ale až potom si urobíte analýzu historických obchodov na spätných dátach a zistíte, že aj napriek možnej filtrácii stratových obchodov stratégia negeneruje zisk, tak je na čase hľadať inú cestu. Všeobecne si môžeme povedať, že čím sú obchody krátkodobejšie, tým väčšiu vzorku historických obchodov by sme mali urobiť a naopak. Pri intradenných obchodoch je vhodné, keď máme vzorku aspoň 100 obchodov v priebehu dlhšieho času, ktorá zahŕňa aj rôzne situácie na trhu (väčšia alebo menšia volatilita, trend, alebo naopak obdobie bez trendu). Pri swingovej stratégii si môžeme urobiť obrázok už od 20, 30 alebo 50 obchodov.

Obchodovanie na finančných trhoch je výzva, ktorá si vyžaduje neustále sebariadenie a premýšľanie nad tým, čo robíme a aké nám naša činnosť dáva výsledky. Vaša obchodná stratégia môže byť úspešná po nejaký čas, ale nie je večná. Je nevyhnutné byť schopný rozpoznať signály, ktoré naznačujú, že je čas svoju stratégiu revidovať.

Pokiaľ hľadáte inšpiráciu pre Vašu novú stratégiu, XTB vypracovalo pre tento prípad množstvo vzdelávacích kurzov. Medzi tie najpopulárnejšie sa v poslednej dobe radí napríklad kurz Harmonic Trading alebo kurz Ako obchodovať na volatilných trhoch.

Upozorňujeme:

– Článok nie je investičným odporúčaním
– Historická výnosnosť nie je nikdy zárukou budúcich výnosov
– Investície na kapitálových trhoch sú vždy rizikové

xtb
xtb
Predchádzajúci článokSpoločnosť ARM v najväčšom IPO roku ocenená na 54,5 miliardy USD
Ďalší článok3 dynamické akcie, ktoré majú skvelé momentum

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno