More

  E.ON hlási ziskový prvý štvrťrok 2024. Zlepšenie prevádzky a rekordné investície do transformácie energetiky. E.ON, ktorý je jedným z popredných dodávateľov energie v Európe, tak pokračuje v realizácii svojej stratégie zameranej na zelenú transformáciu.

  E.ON hlási ziskový prvý štvrťrok 2024. Zlepšenie prevádzky a rekordné investície do transformácie energetiky. E.ON, ktorý je jedným z popredných dodávateľov energie v Európe, tak pokračuje v realizácii svojej stratégie zameranej na zelenú transformáciu.

  Kvartálne výsledky E.ON

  Nemecká energetická spoločnosť E.ON zverejnila výsledky za prvý štvrťrok 2024, ktoré ukazujú pozitívny trend v jej finančnom výkone, podporený zvýšenými investíciami do transformácie energetického sektora a zlepšením prevádzkovej efektivity. Podľa informácií z DPA a Reuters dosiahol upravený zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) v období január až marec sumu 2,745 miliardy EUR, čo predstavuje nárast o 1 %. Upravený čistý zisk sa zvýšil o 2 % na 1,05 miliardy EUR.

  E.ON, ktorý je jedným z popredných dodávateľov energie v Európe, pokračuje v realizácii svojej stratégie zameranej na zelenú transformáciu. Spoločnosť očakáva, že jej celoročný upravený EBITDA za rok 2024 dosiahne 8,8 až 9 miliárd EUR, pričom upravený čistý zisk by mal byť v rozmedzí 2,8 až 3 miliardy EUR. To by znamenalo zisk na akciu v rozmedzí 1,07 až 1,15 EUR.

  Okrem bežných prevádzkových aktivít spoločnosť intenzívne investuje do modernizácie svojich zdrojov a infraštruktúry. V roku 2024 plánuje E.ON investovať približne 7,2 miliardy EUR, čo predstavuje výrazné zvýšenie oproti 6,4 miliardy EUR investovaným v predchádzajúcom roku. Tieto investície sú súčasťou širšieho plánu spoločnosti investovať celkovo 42 miliardy EUR do roku 2028, čo ukazuje na jej záväzok voči udržateľnosti a inováciám v energetike.

  E.ON sa aktívne snaží prispieť k znižovaniu emisií a podporovať prechod na obnoviteľné zdroje energie, čo je v súlade s globálnymi cieľmi udržateľného rozvoja a očakávaniami spotrebiteľov a regulátorov. V rámci svojej stratégie spoločnosť implementuje nové technológie a riešenia, ktoré zvyšujú efektivitu energie a minimalizujú environmentálny dopad jej operácií.

  Táto transformácia nielenže prispieva k ekologickým a sociálnym cieľom, ale tiež zvyšuje konkurencieschopnosť spoločnosti na trhu. Výsledky E.ON za prvý štvrťrok 2024 jasne naznačujú, že aj napriek výzvam spojeným s vysokými investíciami a prísnymi regulačnými požiadavkami, môže byť energetická transformácia ekonomicky výhodná a zároveň spoločensky zodpovedná.

  S výhľadom na nadchádzajúce kvartály a roky je E.ON dobre pripravený na to, aby čelil dynamicky sa meniacemu energetickému sektoru, zatiaľ čo si udržiava silnú pozíciu na trhu a zvyšuje hodnotu pre svojich akcionárov. V súčasnosti má firma trhovú kapitalizáciu 37,6 miliardy EUR a jej akcie v tomto roku vzrástli o +8,6 % a za posledných 12 mesiacov vzrástli o +10,2 %. V súčasnosti sa jej akcie obchodujú na úrovni 13,2 EUR.

  Ďalšie správy v našej sekcií krátke správy.
  Akcie spoločnosti môžete kúpiť TU.

  Upozorňujeme:

  – Článok nie je investičným odporúčaním
  – Historická výnosnosť nie je nikdy zárukou budúcich výnosov
  – Investície na kapitálových trhoch sú vždy rizikové

  Newsletter
  1x do mesiaca

  Chceš byť informovaný 1x za mesiac o naších najdôležitejších článkoch z diania na burze?

  Ďakujeme

  Something went wrong.