More

  Akcie poskytovateľa platformy na tvorbu obsahu Unity Software klesli o 14 % v rozšírenom obchodovaní po tom, čo usmernenia spoločnosti týkajúce sa ziskov za aktuálny štvrťrok boli oveľa nižšie, ako očakávali analytici.

  Akcie poskytovateľa platformy na tvorbu obsahu Unity Software klesli o 14 % v rozšírenom obchodovaní po tom, čo usmernenia spoločnosti týkajúce sa ziskov za aktuálny štvrťrok boli oveľa nižšie, ako očakávali analytici.

  Unity kvartálne výsledky

  Unity, popredná platforma na tvorbu a prevádzkovanie interaktívneho 3D obsahu v reálnom čase, oznámila nárast tržieb o 35 % na úroveň 609 miliónov USD za tento štvrťrok. Tento rast zahŕňa 99 miliónov USD z ukončenia dohody o poskytovaní služieb a vstupu do doživotnej licenčnej dohody s W?t? FX. Bez tejto jednorazovej transakcie by boli tržby 510 miliónov USD, čo predstavuje pokles o 2 % oproti minulému roku na pro forma báze.

  Akcie poskytovateľa platformy na tvorbu obsahu Unity Software klesli o 14 % v rozšírenom obchodovaní po tom, čo usmernenia spoločnosti týkajúce sa ziskov za aktuálny štvrťrok boli oveľa nižšie, ako očakávali analytici.

  Upravený EBITDA spoločnosti bol 186 miliónov USD. Čistá strata Unity sa zlepšila na 254 miliónov USD oproti minuloročných 288 miliónov USD. Tok hotovosti spoločnosti tiež zostal pozitívny, pričom prevádzkové činnosti poskytli 72 miliónov USD a voľný tok hotovosti dosiahol 61 miliónov USD za štvrťrok.

  Firma prechádza stratégickým resetom, sústrediac sa na svoje hlavné oblasti činnosti, ako je Engine, Cloud a Monetizácia, zatiaľ čo obmedzuje investície do nových podnikov, hlavne v odvetviach. Spoločnosť sa stiahne z určitých podnikov, ktoré prispeli k tržbám vo výške 283 miliónov dolárov v roku 2023, ale fungovali s významnou upravenou stratou EBITDA. Unity plánuje dokončiť prvú fázu svojho resetu do konca Q1 2024, čo zahŕňa úpravy portfólia a prispôsobenie štruktúry nákladov s cieľom znížiť ročné prevádzkové náklady o približne 250 miliónov USD.

  Pre prvý štvrťrok roku 2024 Unity predpovedá tržby pre svoje Strategické Portfólio v rozmedzí 415-420 miliónov USD a upravený EBITDA pre celú spoločnosť v rozmedzí 45-50 miliónov dolárov. Celoročná predpoveď pre Strategické Portfólio je stanovená na úroveň 1 760 až 1 800 miliónov dolárov tržieb, pričom sa očakáva, že upravený EBITDA pre celú spoločnosť bude medzi 400-425 miliónmi USD. Unity predpokladá zrýchlenie rastu tržieb v druhej polovici roku 2024 a zároveň si kládne za cieľ ukončiť rok so dvojciferným rastom a maržami upraveného EBITDA nad 25 %.

  Vedenie Unity vyjadrilo dôveru voči strategickému smerovaniu spoločnosti a jej schopnosti prinášať hodnotu zákazníkom a akcionárom. Spoločnosť je optimistická ohľadom svojej budúcnosti, najmä v hernom priemysle a rozširovaní možností v reálnom čase 3D aj do iných odvetví. Akcie firmy Unity za posledný rok vzrástli o +11,4 % a v súčasnosti sa obchodujú na úrovni 33 USD. Trhová kapitalizácia firmy je 12,6 miliardy USD.

  Ďalšie správy v našej sekcií krátke správy.
  Akcie spoločnosti môžete kúpiť TU.