Daň z kryptomien – Posledné roky získavajú kryptomeny na popularite. Kým donedávna sme si pod pojmom virtuálna mena vedeli predstaviť iba bitcoin, dnes tu máme už stovky virtuálnych mien, pričom viaceré už dosiahli miliardovú kapitalizáciu. V tomto článku sa zameriame na zdaňovanie kryptomien – ako zdaniť kryptomeny v prípade fyzických osôb a ako pre právnické osoby.

Čo je kryptomena

Kryptomenou (virtuálnou menou) sa podľa Metodického usmernenia k postupu zdaňovania virtuálnych mien chápe digitálny nositeľ hodnoty, ktorý nie je vydaný ani garantovaný centrálnou bankou ani orgánom verejnej moci, ani nie je nevyhnutne naviazaný na zákonné platidlo a nemá právny status meny, resp. peňazí, avšak je akceptovaný niektorými fyzickými alebo právnickými osobami ako platobný prostriedok a ktorý je možné prevádzať, uchovávať alebo s ním elektronicky obchodovať. Obchodovať s kryptomenami môžete na rôznych kryptoburzách, o ktorých sme písali v článku TU.

Daň z kryptomien – zákonná úprava

Od 1. októbra 2018 je účinná novela zákona č. 213/2018 Z. z. o o dani z príjmov, ktorá upravuje aj zdaňovanie kryptomien. Kryptomeny sa zdaňujú ako príjem podľa § 8 ods. 1 písmeno t) a fyzická osoba z neho zaplatí klasickú sadzbu dane 19% alebo 25% a na základe zúčtovania zdravotného poistenia fyzická osoba zaplatí zo zisku z predaja kryptomenu ešte 14% zdravotné poistenie. Veľmi dôležitá informácia je, že príjem z kryptomien sa nezdaňuje pri kúpe alebo vyťažení, ale až pri predaji. Predaj kryptomeny (virtuálnej meny) znamená:

  • Výmena virtuálnej meny za majetok – to znamená, že keď si niečo kúpite napríklad na e-shope a zaplatíte kryptomenou, tak sa to považuje za predaj virtuálnej meny a túto sumu musíte zdaniť.
  • Výmena virtuálnej meny za inú virtuálnu menu – to znamená, že napríklad predáte Bitcoin a kúpite Litecoin, považuje sa to za predaj a musíte túto sumu zdaniť.
  • Výmena virtuálnej meny za poskytnutie služby – to znamená, že napríklad pôjdete ku kaderníkovi a zaplatíte mu za ostrihanie kryptomenou, tak musíte túto sumu zdaniť.
  • Odplatný prevod virtuálnej meny – to znamená, že keď predáte virtuálnu menu za FIAT peniaze (do peňažnej meny ako je napríklad dolár alebo euro), musíte túto sumu taktiež zdaniť.

V prípade FO (dalej len fyzická osoba), vo formulári na Finančnej správe Daňové priznanie k dani z príjmov FO (typ B) za obdobie 2020 vyplníte v oddiely číslo VIII – na riadku číslo 16 váš príjem z kryptomien, ako je ukázané na obrázku nižšie. V stĺpci vľavo sa nachádzajú príjmy z kryptomien a v stĺpci vpravo sa nachádzajú výdavky spojené s kúpou kryptomien, ktoré vám znižujú základ dane z kryptomien a v konečnom dôsledku aj samotnú výšku dane.

zdaňovanie kryptomien - ako zdaniť kryptomeny v roku 2021
Formulár daň z príjmov FO typ B. Zdroj: Finančná správa

Zdaňovanie kryptomien – aké výdavky si môžem uplatniť?

Podľa zákona je možné znížiť daň z kryptomien o preukázateľné výdavky vynaložené na ich dosiahnutie, čo môže byť:

  • Nákupná cena
  • Poplatky (napríklad poplatky na burze, alebo zmenárne)
  • Odpisy, nájom, energie ( v prípade ak ťažím kryptomenu)

Ako viem akú sumu mám zdaniť?

Ako ocením sumu, ktorú musím uviesť v daňovom priznaní a za ktorú musím odviesť daň. Sú dve možnosti:

  • Váženým priemerom
  • Metódou FIFO (Fist in Fist out) – to ktoré som prvé kúpil, podľa toho daním

Ukážeme si to na konkrétnom prípade:

V roku 2018 som kúpil 5 BTC za 1000 USD za kus = 5000 USD

V roku 2019 som kúpil 3 BTC za 5000 USD za Kus = 15000 USD

Na konci roku 2019 som predal 3 BTC po 10000 USD za kus = celkovo som ich predal za 30000 USD.

Ak by som šiel metódou FIFO: tak by som si náklady na predaj počítal podľa prvej sumy za ktorú som BTC kupoval, takže 1000 USD.

Náklady – 3 BTC x 1000 USD = 3000 USD

Zisk by teda predstavoval 30000 – 3000 = 27000 USD – tento zisk by som musel zdaniť.

Ak by som šiel cez vážený priemer: tak by som počítal nasledovne, dokopy som kúpil 8 BTC za ktoré som zaplatil 20000 USD ( BTC po 1000 USD a 3 BTC po 5000 USD). Vážený priemer vypočítam ako 20000/8 = 2500 USD.

Náklady – 3 BTC x 2500 USD = 7500 USD

Zisk by teda predstavoval 30000 – 7500 = 22500 USD – tento zisk by som musel zdaniť.

Daňová sadzba

Daň z príjmov z kryptomien sa odlišuje v závislosti či podávate daňové priznanie ako fyzická osoba, alebo ako právnická osoba.

Ako zdaniť kryptomeny

Príjem z kryptomeny fyzické osoby zdaňujú sadzbou 19 % alebo 25 %. 25 % daň fyzická osoba platí vtedy, keď jej všetky príjmy za rok 2020 presiahli sumu 37 981,94 Eur €. Taktiež je potrebné dať do popredia aj informáciu, že tento druh príjmu podlieha aj zdravotnému poisteniu vo výške 14 %. Zdravotné poistenie sa zarátava prostredníctvom ročného zúčtovania zdravotného poistenia.

Na príjmy z obchodovania na burze nie je možné uplatniť tzv. nezdaniteľné minimum.

Celkové zdanenie obchodovania na burze u FO je teda 33% resp. 39%.

daň z kryptomien 2021

Právnická osoba zo všetkých príjmov teda aj z obchodovania na burze platí daň z príjmu vo výške 15% do výšky príjmov 100 000 Eur, nad túto sumu vo výške 21% .

Právnická osoba na Slovensku neplatí zdravotné odvody a rovnako neplatí ani daň z dividend.

Uplatnenie straty z obchodovania

Z obchodovania na burze kryptomien je možné vykázať stratu a je ju možné započítať voči ostatným príjmom (ak je splnená podmienka podľa § 19 ods. 2 písm. f) bodu 1. č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov). Úhrnná strata z kryptomien nie je daňovým nákladom.

Na prvý pohľad sa môže zdať, že hlavný rozdiel medzi zdaňovaním (zahŕňa aj odvody) príjmov z kryptomien medzi fyzických a právnickými osobami tkvie v absencii povinnosti platiť zdravotné poistné z príjmov z kryptomien u právnických osôb. Nie je tomu však celkom tak. U právnických osôb do hry totiž vstupuje aj účtovníctvo. Napríklad pri obstaraní virtuálnej meny za poskytnuté služby alebo tovar pre účtovné účely musíte takúto virtuálnu menu oceniť reálnou hodnotu. A následne ak vznikne rozdiel medzi pohľadávkou (suma za poskytnutý tovar alebo službu), je tento rozdiel podľa finančnej správy nielen súčasťou výnosov/nákladov spoločnosti, ale aj súčasťou základu dane právnickej osoby. 

V prípade záujmu o informácie zo sveta kryptomien, daňového poradenstva alebo vypracovania daňového priznania kliknite TU. Alebo nás môžete kontaktovať na tel. čísle +421915846985.

Ak by ste mali záujem ako obchodovať s kryptomenami, akciami ETF a s ostatnými finančnými derivátmi môžete si prečítať článku TU.

daň z kryptomien daň z kryptomien daň z kryptomien daň z kryptomien daň z daň z kryptomien kryptomien daň z kryptomien daň z kryptomien

xtb
ZDROJInvestopedia, FinanceYahoo, Fool,, Nomics
Predchádzajúci článokMarihuanová spoločnosť Curaleaf expanduje do EÚ s cieľom stať sa číslom 1
Ďalší článokJeden z investorov spoločnosti Tesla žaluje E. Muska
Patrik pracuje ako vedúci projektu akcie.sk a tiež redaktor tohto investičného portálu. Špecializuje sa najmä na oblasť komodít a makroekonómiu, čiastočne akciového trhu. Jeho cieľom je zvýšiť investičnú gramotnosť na Slovensku a približovať odborné témy ľudským jazykom.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno