More

    GOOG

    Veľké tech akcie sú späť – Facebook, Google a Microsoft na svojom maxime

    Zatiaľ čo menšie technologické akcie sa pohybujú stále v relatívne vysokých prepadoch, veľké tech akcie Facebook, Alphabet (Google) a Microsoft včera uzavreli obchodovanie na...

    Stay on op - Ge the daily news in your inbox